Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Banka

Jautājumi un atbildes

Apzīmejumu saraksts

1. IBAN - kas tas ir?

IBAN (International Bank Account Number) - burtiski: starptautiskais bankas konta numurs, tas ir, klienta konta numurs finanšu iestādē, kas atbilst starptautiskajam standartam ISO13616.

Minētā konta numura formāta ieviešanas nepieciešamību noteica Eiropas Banku Standartu komitejas (ECBS) lēmumi, kuru mērķis ir paātrināt maksājumu apstrādes procesu, kā arī panākt lielāku automatizācijas pakāpi, tādejādi samazinot ar maksājuma apstrādi saistītos izdevumus.

IBAN konta numura kategorialitāte dažādās ES valstīs var būt atšķirīga - Latvijas IBAN konts sastāv no 21 burtu un ciparu zīmes. Tomēr ir sastopami IBAN konta numuri, kas sastāv no 16 zīmēm (Beļģija) un no 34 zīmēm (Malta). Obligāti jebkura IBAN konta elementi ir:

 • valsts kods, kas sastāv no 2 burtiem
 • kontrolcipars, kam ir divas kategorijas
 • četrzīmju bankas kods
 • klienta bankas konta numurs

IBAN konta pareizību var pārbaudīt, izmantojot speciālu kalkulatoru Industra mājas lapā vai sazinoties ar konta operatoru.

No 2007. gada 1. janvāra IBAN ir vienīgais konta identifikators kredīta pārskaitījuma saņēmējam, kuram ir konts ES/EEZ (Eiropas Ekonomiskās Zonas) valsts bankā neatkarīgi no pārskaitījuma valūtas.  Eiropas bankas ir tiesīgas atteikties no kredīta pārskaitījuma izpildes, kurā konta numurs neatbilst IBAN formātam, turklāt, atgriežot līdzekļus maksātājam, tās var ieturēt savu komisiju.    

2. OUR, SHA - ar ko atšķiras šīs komisiju opcijas?

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem SWIFT ir pieņemti šādi ar klienta maksājumu uzdevumu MT103 izpildi saistīto komisiju apzīmējumi:

 • OUR - visas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā klients - maksātājs. Komisijas summā iekļauta ne tikai Industra komisijas, bet arī iepriekš paredzamās trešo pušu komisijas (vai to daļa). Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta ziņojumu SWIFT formātā МТ103ar norādi „OUR" laukā „Details of Charges", uzdodot visām kredīta pārskaitījumā iesaistītajām pusēm samaksāt beneficiāram pilnu pārskaitījuma summu. Industra atbildība aprobežojas ar minētā nosacījuma izpildi. Industra nenes atbildību par to, ka kāda no kredīta pārskaitījuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nav izpildījusi Industra norādījumus, kā arī par to, ka no Industra neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, kredīta pārskaitījumu prakse konkrētā valstī), netika saņemta pilna kredīta pārskaitījuma summa
 • SHA - visas kredīta pārskaitījuma МТ103 nosūtītāja pusē radušās komisijas apmaksā klients - maksātājs, bet visas kredīta pārskaitījuma МТ103 saņēmēja komisijas apmaksā klients - saņēmējs. Praksē tas nozīmē, ka klients - maksātājs sedz tikai Industra komisijas. Visas trešo pušu komisijas (korespondentbanka, starpniekbanka, saņēmēja banka) apmaksā klients - saņēmējs. Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta SWIFT ziņojumu МТ103 formātā ar norādi „SHA" laukā „Details of Charges". Saņēmēja konta saņēmēja bankā ieskaitāmā kredīta pārskaitījuma summa samazinās par visu trešo pušu ieturēto komisiju summu, ja tādas ir bijušas

3. Regulētais maksājums - kas tas ir?

Regulētais maksājums - tas ir maksājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • maksājuma summa nepārsniedz 50 000,00 EUR 
 • saņēmēja konts norādīts IBAN formātā
 • saņēmēja banka obligāti norādīta SWIFT vai BIC formātā
 • bankas, kas iesaistītas maksājumā (maksātāja banka, saņēmēja banka, bankas - starpnieki), ir ES valstu rezidenti
 • komisiju opcija - SHA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu Nr. 2560/2001 „Par pārrobežu maksājumiem eiro" bankām - ES valstu rezidentiem ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz komisiju ieturēšanu, veicot starptautiskos maksājumus eiro: bankas ieturētajai komisijai, veicot tā dēvēto regulēto maksājumu, ir jābūt vienādai ar komisiju par analoģisku maksājumu izpildi valsts iekšienē. Tādejādi, vienīgais gadījums, kad ir iespējama komisijas ieturēšana no regulētā maksājuma - ja maksājuma izpildē iesaistītā banka ietur līdzīgu komisiju par vietējiem maksājumiem, kas praksē gadās samērā reti.  

4. STP maksājums - kas tas ir?

Tas ir maksājums, kuru var izpildīt, izmantojot transversālu (automātisku) apstrādes tehnoloģiju (STP - Straight Through Processing), tādejādi samazinot ar maksājumu izpildi saistītās izmaksas. Acīmredzot galvenie STP kritēriji - ir pieejami banku - pārskaitījuma dalībnieku mašīnlasāmi identifikācijas kodi, un, ja ir nepieciešams, IBAN. Bankas klientam tas nozīmē, ka, iesniedzot bankā maksājuma uzdevumu, viņam ir jānorāda saņēmēja bankas (kā arī citu pārskaitījumā iesaistīto dalībnieku, ar kuru starpniecību viņš uzskata par vajadzīgu pārskaitījuma pārsūtīšanu) pilnais nosaukums, adrese, pilsēta un valsts. Tieši šāda pilna informācija ļauj bankas darbiniekam uzdevuma apstrādē veikt meklēšanu starptautiskajās datu bāzēs, viennozīmīgi identificēt minēto pārskaitījuma dalībnieku un izvēlēties tā kodu.

Internetbanka MultiNet

1. Ko darīt, ja lietotāja ID ir bloķēts?

Lietotāja ID tiek bloķēts tajā gadījumā, ja klients piecas reizes pēc kārtas ir ievadījis nepareizu paroli. Lai to atbloķētu, jums jāzvana tehniskā atbalsta nodaļā pa tālruni +371 67019393 vai personīgi jāierodas jebkurā Industra klientu apkalpošanas centrā. Personas identificēšanai līdzi jābūt pasei.   

2. Ko darīt, ja klients ir aizmirsis paroli?

Banka var atjaunot sākotnējo paroli, kas atrodas aploksnē un tiek izsniegta kopā ar pieslēgšanas Internetbankai dokumentiem. Lietotājam jāzvana tehniskā atbalsta nodaļā pa tālruni +371 67019393 vai personīgi jāierodas jebkurā Industra klientu apkalpošanas centrā. Personas identificēšanai līdzi jābūt pasei.

3. Ko darīt, ja klients nav saglabājis bankas izdoto sākotnējo paroli?

Lai saņemtu jaunu paroli, jāierodas jebkurā Industra klientu apkalpošanas centrā. Personas identificēšanai līdzi jābūt pasei.

4. Kā rīkoties gadījumos, ja nepieciešams atsaukt maksājuma uzdevumu vai veikt tajā izmaiņas?

Jāsagatavo jauns ziņojums („Sarakste ar banku" --> „Jauns ziņojums"). Laukā „Tēma" jānorāda ziņojuma mērķis, piemēram, „Maksājuma atcelšana", „Maksājuma izmaiņas". Laukā „Teksts" - dokumenta numurs, datums, summa, valūta. 

5. Kā saglabāt maksājuma uzdevuma paraugu?

Aizpildot maksājuma uzdevuma veidlapu, jāatzīmē Check box - „Saglabāt dokumentu kā paraugu", atvērtajā logā jāieraksta parauga nosaukums.

6. Piesakoties sistēmā, parādās ziņojums „Nepareiza kombinācija: lietotājvārds vai parole"

 • Pārliecinieties, vai nav ieslēgts Caps Lock taustiņš. Parole ir jutīga pret reģistru.
 • Nepareizi ievadīts lietotājvārds. Ja lietotājvārds ir ierakstīts pareizi, sazinieties ar administratoru.
 • Nepareizi ievadīta parole. Pārbaudiet, vai nav ieslēgts Caps Lock taustiņš un vai ir aktīvs angļu valodas tastatūras izkārtojums. Ja neizdodas ievadīt paroli, sazinieties ar administratoru.

7. Nedrukā ciparus tastatūras labajā pusē

Ieslēdziet taustiņu „Num Lock".

8. Maksājuma uzdevumā ir kļūda, kā to atcelt?

Nekavējoties jānosūta vēstule par dokumenta atcelšanu, izmantojot MultiNet sistēmu.

9. Maksājuma uzdevums ir atcelts kļūdu dēļ. Vai maksājuma uzdevums jāizveido no jauna?

Nē. Jums jāatver mape „Atceltie", jāatver maksājuma uzdevums, jānoklikšķina uz „Kopēt", jāizlabo kļūdas un atkārtoti jānosūta maksājuma uzdevums izpildei.

10. Kā izvēlēties saņēmēja bankas rekvizītus no Latvijas banku saraksta?

Jums jāaizpilda lauks „Saņēmēja konta numurs" un bankas rekvizīti maksājuma uzdevumā tiks ievietoti automātiski.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !