Banka

Jautājumi un atbildes

Apzīmējumu saraksts

1. IBAN - kas tas ir?

IBAN (International Bank Account Number) – burtiski: starptautiskais bankas konta numurs, tas ir, klienta konta numurs finanšu iestādē, kas atbilst starptautiskajam standartam ISO13616.

Minētā konta numura formāta ieviešanas nepieciešamību noteica Eiropas Banku Standartu komitejas (ECBS) lēmumi, kuru mērķis ir paātrināt maksājumu apstrādes procesu, kā arī panākt lielāku automatizācijas pakāpi, tādejādi samazinot ar maksājuma apstrādi saistītos izdevumus.

IBAN konta numura garums dažādās ES valstīs var būt atšķirīgs – Latvijas IBAN konts sastāv no 21 burtu un ciparu zīmes. Tomēr ir sastopami IBAN konta numuri, kas sastāv no 16 zīmēm (Beļģija) un no 34 zīmēm (Malta). Obligāti jebkura IBAN konta elementi ir:

 • valsts kods, kas sastāv no 2 burtiem;
 • kontrolcipars, kam ir divas kategorijas;
 • četrzīmju bankas kods;
 • klienta bankas konta numurs.

IBAN konta pareizību var pārbaudīt, izmantojot speciālu kalkulatoru Industra mājas lapā vai sazinoties ar konta operatoru.

No 2007. gada 1. janvāra IBAN ir vienīgais konta identifikators kredīta pārskaitījuma saņēmējam, kuram ir konts ES/EEZ (Eiropas Ekonomiskās Zonas) valsts bankā neatkarīgi no pārskaitījuma valūtas.  Eiropas bankas ir tiesīgas atteikties no kredīta pārskaitījuma izpildes, kurā konta numurs neatbilst IBAN formātam, turklāt, atgriežot līdzekļus maksātājam, tās var ieturēt savu komisiju.    

2. OUR, SHA - ar ko atšķiras šīs komisiju opcijas?

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem SWIFT ir pieņemti šādi ar klienta maksājumu uzdevumu MT103 izpildi saistīto komisiju apzīmējumi:

 • OUR – visas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā klients-maksātājs. Komisijas summā iekļauta ne tikai Industra komisijas, bet arī iepriekš paredzamās trešo pušu komisijas (vai to daļa). Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta ziņojumu SWIFT formātā МТ103 ar norādi „OUR" laukā „Details of Charges", uzdodot visām kredīta pārskaitījumā iesaistītajām pusēm samaksāt beneficiāram pilnu pārskaitījuma summu. Industra atbildība aprobežojas ar minētā nosacījuma izpildi. Industra nenes atbildību par to, ka kāda no kredīta pārskaitījuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nav izpildījusi Industra norādījumus, kā arī par to, ka no Industra neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, kredīta pārskaitījumu prakse konkrētā valstī), netika saņemta pilna kredīta pārskaitījuma summa
 • SHA – visas kredīta pārskaitījuma МТ103 nosūtītāja pusē radušās komisijas apmaksā klients-maksātājs, bet visas kredīta pārskaitījuma МТ103 saņēmēja komisijas apmaksā klients - saņēmējs. Praksē tas nozīmē, ka klients-maksātājs sedz tikai Industra komisijas. Visas trešo pušu komisijas (korespondentbanka, starpniekbanka, saņēmēja banka) apmaksā klients-saņēmējs. Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta SWIFT ziņojumu МТ103 formātā ar norādi „SHA" laukā „Details of Charges". Saņēmēja konta saņēmēja bankā ieskaitāmā kredīta pārskaitījuma summa samazinās par visu trešo pušu ieturēto komisiju summu, ja tādas ir bijušas

3. Regulētais maksājums - kas tas ir?

Regulētais maksājums – tas ir maksājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • maksājuma summa nepārsniedz 50 000,00 EUR; 
 • saņēmēja konts norādīts IBAN formātā;
 • saņēmēja banka obligāti norādīta SWIFT vai BIC formātā;
 • bankas, kas iesaistītas maksājumā (maksātāja banka, saņēmēja banka, bankas - starpnieki), ir ES valstu rezidenti;
 • komisiju opcija - SHA.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu Nr. 2560/2001 „Par pārrobežu maksājumiem eiro" bankām ES valstu rezidentiem ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz komisiju ieturēšanu, veicot starptautiskos maksājumus eiro: bankas ieturētajai komisijai, veicot tā dēvēto regulēto maksājumu, ir jābūt vienādai ar komisiju par analoģisku maksājumu izpildi valsts iekšienē. Tādejādi, vienīgais gadījums, kad ir iespējama komisijas ieturēšana no regulētā maksājuma - ja maksājuma izpildē iesaistītā banka ietur līdzīgu komisiju par vietējiem maksājumiem, kas praksē gadās samērā reti.  

4. STP maksājums – kas tas ir?

Tas ir maksājums, kuru var izpildīt, izmantojot automātisku apstrādes tehnoloģiju (STP - Straight Through Processing), tādejādi samazinot ar maksājumu izpildi saistītās izmaksas. Acīmredzot galvenie STP kritēriji ir pieejami banku pārskaitījuma dalībnieku mašīnlasāmi identifikācijas kodi, un, ja ir nepieciešams, IBAN. Bankas klientam tas nozīmē, ka, iesniedzot bankā maksājuma uzdevumu, viņam ir jānorāda saņēmēja bankas (kā arī citu pārskaitījumā iesaistīto dalībnieku, ar kuru starpniecību viņš uzskata par vajadzīgu pārskaitījuma pārsūtīšanu) pilnais nosaukums, adrese, pilsēta un valsts. Tieši šāda pilna informācija ļauj bankas darbiniekam uzdevuma apstrādē veikt meklēšanu starptautiskajās datu bāzēs, viennozīmīgi identificēt minēto pārskaitījuma dalībnieku un izvēlēties tā kodu.

Internetbanka

Pieslēgšanās

Kādi ir jaunas paroles veidošanas noteikumi?

Veidojot jauno paroli, jāievēro šādus principus: 

 • paroles garums 8 līdz 20 zīmes;
 • vismaz divi cipari;
 • vismaz divi burti;
 • vismaz viens lielais latīņu burts;
 • vismaz viens mazais latīņu burts;
 • vismaz viens speciālais simbols (piemēram @;!).

Ko darīt, ja esmu aizmirsis internetbankas Lietotāja kodu?

Jūsu internetbankas Lietotāja kods norādīts INDUSTRA izsniegtajā aploksnē.
Lietotāja kodu varat uzzināt arī jebkurā INDUSTRA klientu apkalpošanas centrā.

Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu Centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. 

Ko darīt, ja neizdodas pieslēgties internetbankai?

Pārliecinieties, ka lietotāja kods ir ievadīts pareizi. Ievadot paroli ir jāievēro burtu izmērs – lielie vai mazie burti.

Pārliecinieties, ka lietojat latviešu vai angļu klaviatūru, t.i., vai klaviatūra nav pārslēgta kādā svešvalodas režīmā ar specifiskiem simboliem. 

Pārliecinieties vai ievadīts pareizs SMS kods vai kods no kodu kalkulatora.

Jūsu  datu drošībai pēc piektā neveiksmīgā pievienošanās mēģinājuma, pieeja internetbankai tiks bloķēta. Lai to atbloķētu, zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393.

Ko darīt, ja esmu nobloķējis pieeju internetbankai?

Ja piecas reizes kļūdaini ievadījāt kodu, piekļuve internetbankai tiks bloķēta. Lai to atbloķētu, zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393.

Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis savu internetbankas paroli?

Paroli varat atjaunot: 

 • Zvanot uz INDUSTRA Zvanu centru pa tālruni +371 67019393. 
 • Dodoties uz tuvāko Klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu Centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu. 

Kādos gadījumos tiek bloķēta pieeja internetbankai?

Pieeja internetbankai tiek bloķēta pēc pieciem neveiksmīgiem pieslēgšanās mēģinājumiem. Ja vēlaties atbloķēt pieeju internetbankai:

 • Zvaniet uz INDUSTRA Zvanu centru pa tālruni +371 67019393. 
 • Dodieties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Vairāk par internetbankas drošību skatiet Internetbankas drošības noteikumos.

SMS autentifikācija

Kā pieslēgties internetbankai ar SMS autentifikāciju?

 1. Atveriet INDUSTRA internetbanku.

 2. Norādiet savu lietotāja kodu un paroli.

 3. Izvēlieties autentifikācijas rīku SMS kods un norādiet SMS kodu, kuru saņemsiet savā tālrunī. 

Kāds ir SMS koda ievadīšanas laiks?

Saņemtais SMS kods ir jāievada 90 sekunžu laikā.

Kā rīkoties, ja neesmu saņēmis SMS kodu vai beidzies SMS koda ievadīšanas laiks?

Lai saņemtu jaunu SMS kodu, nospiediet  <Sūtīt vēlreiz> vai <Pieprasīt jaunu verifikācijas kodu>. 

Kā rīkoties, ja pazaudēju savu tālruni?

Nekavējoties zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393. 

Lai atjaunotu pieejas, dodieties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Kur un kā varu pieslēgt jaunu tālruņa numuru SMS autentifikācijai?

Pieslēgt jaunu tālruni SMS autentifikācijai varat:

 • Internetbankas sadaļā Uzstādījumi. Sākumā pievienojat jauno tālruņa numuru uzstādījumu sadaļā Kontaktinformācija un pēc tam uzstādījumu sadaļā Autorizācijas rīki - Pievienot.
 • Dodoties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Kodu kalkulators

Kā pieslēgties internetbankai ar kodu kalkulatoru?

 1. Atveriet INDUSTRA internetbanku
 2. Norādiet savu lietotāja kodu un paroli
 3. Izvēlieties autentifikācijas rīku DIGIPASS un norādiet kodu no kodu kalkulatora.

Kodu kalkulatora DIGIPASS DP 260 lietotāja rokasgrāmata 

Kā rīkoties, ja aizmirsu savu kodu kalkulatora paroli? 

Kodu kalkulatora PIN kodu varat mēģināt ievadīt/atcerēties piecas reizes. Pēc pieciem neveiksmīgiem pieslēgšanās mēģinājumiem kodu kalkulators tiks bloķēts un parādīsies atbilstošs paziņojums.

Ja vēlaties atbloķēt paroli:

 • Zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393. 
 • Dodieties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Kur un kā varu saņemt jaunu kodu kalkulatoru?

Lai saņemtu jaunu kodu kalkulatoru dodieties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Kā rīkoties, ja pazaudēju savu kodu kalkulatoru?

Nekavējoties zvaniet INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393. 

Lai saņemtu jaunu kodu kalkulatoru, dodieties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Darbs ar internetbanku

Kā izveidot pieteikumu internetbankā?

Izmantojiet pieteikumu sagataves:

 1. Atveriet sadaļu Dokumenti;

 2. Spiediet uz pogas Jauns dokuments;

 3. Izvēlieties pieteikuma veidu.

 4. Norādiet visu bankas prasīto informāciju.

 5. Pēc datu ievades spiediet pogu Nosūtīt.

 6. Pieteikuma nosūtīšanai ievadiet kodu no autentifikācijas rīka. Ja pieteikuma apstiprināšanai būs nepieciešami vairāki paraksti, tam tiks piešķirts statuss “Daļēji parakstīts”. Lai pieteikums tiktu nosūtīts bankai, to ir nepieciešams parakstīt visām paraksta tiesīgajām personām.

 7. Sekojiet līdzi pieteikuma izpildes statusam.

Rakstiet ziņojumu brīvā formā:

 1. Atveriet sadaļu Ziņojumi;
 2. Spiediet uz pogas Jauns ziņojums;
 3. Norādiet visu bankas prasīto informāciju.
 4. Pēc datu ievades spiediet pogu Nosūtīt.
 5. Ziņojuma nosūtīšanai ievadiet kodu no autentifikācijas rīka. Ja ziņojuma apstiprināšanai būs nepieciešami vairāki paraksti, tam tiks piešķirts statuss “Daļēji parakstīts”. Lai ziņojums tiktu nosūtīts bankai, to ir nepieciešams parakstīt visām paraksta tiesīgajām personām.
 6. Sekojat līdzi ziņojuma izpildes statusam.

Kā nosūtīt ziņojumu bankai?

Rakstiet ziņojumu brīvā formā:

 1. Atveriet sadaļu Ziņojumi;
 2. Spiediet uz pogas Jauns ziņojums;
 3. Norādiet visu bankas pieprasīto informāciju.
 4. Pēc datu ievades spiediet pogu Nosūtīt.
 5. Ziņojuma nosūtīšanai ievadiet kodu no autentifikācijas rīka. 
 6. Ja ziņojuma apstiprināšanai būs nepieciešami vairāki paraksti, tam tiks piešķirts statuss “Daļēji parakstīts”. Lai ziņojums tiktu nosūtīts bankai, to ir nepieciešams parakstīt visām paraksta tiesīgajām personām.
 7. Sekojat līdzi ziņojuma izpildes statusam.

Kā pārslēgties starp vairākiem internetbankas klientiem? 

Ja esat internetbankas lietotājs dažādiem klientiem – uzņēmumiem vai fiziskām personām, jūs varat ērti pārslēgties starp tiem, klikšķinot uz Klienta nosaukuma/uzvārda, vārda internetbankas augšējā joslā.

Darījumu limiti

Lietotājiem nav noteikti darījumu limiti, taču klients pats tos var mainīt:

 • iesniedzot ziņojumu internetbankas sadaļā Ziņojumi – Jauns ziņojums;
 • dodoties uz tuvāko klientu apkalpošanas centru. Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Kādi ir lietotāju internetbankas režīmi?

 • Pilnais režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku  pilnā apjomā, tajā skaitā tiesības dot Rīkojumus (elektroniski parakstīt tos) saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem.
 • Grāmatveža režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku pilnā apjomā, izņemot tiesības dot rīkojumus (elektroniski parakstīt tos).
 • Parakstīšanas režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku pilnā apjomā, izņemot tiesības veidot/labot rīkojumus.
 • Informatīvais režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku, lai pieslēgtos un skatītos informāciju par kontu.
 • Brokera režīms - Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku, lai pieslēgtos un skatītos informāciju par ieguldījumu portfeļiem un veiktu ieguldījumu darījumus.
 • 3D Secure – Lietotājam piešķirtais tiesību apjoms ļauj izmantot internetbanku, lai pieslēgtos un skatītos informāciju par karti un veiktu ar kartes autorizāciju saistītus darījumus.

INDUSTRA piedāvā izveidot parakstu sistēmu, kas ļauj lietotājam rīkoties vienpersoniski vai kopīgi ar citiem lietotājiem. Tāpat klientam ir iespēja noteikt lietotājam papildu ierobežojumus:

 • apstiprināt darījumus, nosakot darījuma summas vai dienas summas ierobežojumus;
 • piekļūt visiem klienta kontiem/produktu līgumiem vai klienta izvēlētiem;
 • piekļūt ienākošiem/izejošiem ziņojumiem.

Lai noteiktu šādus ierobežojumus, uzņēmuma pārstāvim (pilnvarotajai personai) jādodas uz klientu apkalpošanas centru vai jāsazinās ar savu darījumu vadītāju un jāiesniedz iesniegums internetbankas pieslēgumam.

Lai nodrošinātu drošu vidi un raitu apkalpošanu, lūdzam pierakstīties iepriekš, zvanot INDUSTRA Zvanu centram pa tālruni +371 67019393! Atcerieties paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu.

Kāpēc es saņēmu ziņu no bankas par klienta datu aktualizēšanu, un kur to varu izdarīt? 

Lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs regulāri lūdzam saviem klientiem atjaunot informāciju klienta anketā. Lai sniegtu lūgtos datus:

 1. Atveriet sadaļu Dokumenti;
 2. Spiediet uz pogas Jauns dokuments;
 3. Izvēlieties Fiziskas personas klienta anketa vai Juridiskas personas klienta anketa.
 4. Norādiet visu bankas pieprasīto informāciju.
 5. Pēc datu ievades spiediet pogu Nosūtīt.
 6. Pieteikuma nosūtīšanai ievadiet kodu no autentifikācijas rīka. Ja pieteikuma apstiprināšanai būs nepieciešami vairāki paraksti, tam tiks piešķirts statuss “Daļēji parakstīts”. Lai pieteikums tiktu nosūtīts bankai, to ir nepieciešams parakstīt visām paraksta tiesīgajām personām.
 7. Sekojat līdzi anketas izpildes statusam.

Drošība

Kādi ir internetbankas drošības elementi?

Lietotāja kods - jūsu lietotāja kods, lai pieslēgtos internetbankai. Tas sastāv no cipariem, ir nemainīgs visā internetbankas lietošanas laikā un ievadāms katru reizi, kad ieejat internetbankā.

Parole – Pirmo reizi pieslēdzoties internetbankai, izmantojat bankas izsniegto paroli, kas norādīta bankas izsniegtajā slēgtajā aploksnē. Pēc tam sistēma prasīs paroli nomainīt uz jūsu izveidoto paroli, kas būs zināma tikai jums un ievadāma katru reizi, kad ieejat internetbankā.
Veidojot paroli, ņemat vērā bankas norādītos ieteikumus paroles izveidošanai saskaņā ar Internetbankas drošības noteikumiem.

Autentifikācijas rīks – kodu kalkulators DIGIPASS DP260 vai SMS autentifikācija 

Kodu kalkulators DIGIPASS DP260 - ir augsta līmeņa drošības ierīce, kas dod iespēju klientam identificēt sevi internetbankā, kā arī veikt maksājumus un citas nepieciešamās darbības.
SMS autentifikācija – ar īsziņu (SMS) atsūtīts vienreiz lietojams kods.

Kā pasargāt savus datus?
Ņemat vērā bankas sagatavotos ieteikumus drošai internetbankas lietošanai.

Kā pasargāt savas personīgās ierīces?
Ņemat vērā bankas sagatavotos ieteikumus drošai internetbankas lietošanai.

Kā pārliecināties par internetbankas autentiskumu?
Ņemat vērā bankas sagatavotos ieteikumus drošai internetbankas lietošanai.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei