Ikdienas pakalpojumi

Saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts

SDI konta pakalpojums ļauj mazajiem uzņēmējiem – saimnieciskās darbības veicējiem – būtiski mazināt administratīvo slogu. 

Šajā gadījumā mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas aizpildīšanu, kā arī valsts budžetā maksājamo summu aprēķināšanu un pārskaitīšanu uzņēmēja vietā Industra Bank sadarbībā ar VID veic automātiski. 

Īsumā par saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu

 • Atverot SDI kontu uzņēmējam vairs nav jāaprēķina un jādeklarē maksājamos nodokļus. To nodrošinās banka sadarbībā ar VID.
 • SDI kontā jāieskaita visi saimnieciskās darbības ieņēmumi, arī skaidrā naudā saņemtie.
 • Visi ienākumi, kas tiek ieskaitīti SDI kontā, tiek aplikti ar mikrouzņēmumu nodokli.
 • Šo risinājumu nodokļa maksātājs ir tiesīgs sākt izmantot līdz ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanas dienu, esošais MUN maksātājs – ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu. Taču jāparedz laiks SDI konta atvēršanas procesam. 

Priekšnosacījumi, lai nodokļu maksātājs varētu izmantot SDI kontu:

 • nodokļu maksātājs ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs vai UR kā individuālais komersantam;
 • nav mikrouzņēmumu nodokļa parādu;
 • ir mikrouzņēmumu nodokļa, bet nav PVN maksātājs;
 • nav darba devējs.

SDI konta noformēšanas process

 1. Nodokļu maksātājs atver norēķinu kontu Industra Bank
 2. Iesniedz VID EDS iesniegumu par konkrētā norēķinu konta lietošanu kā SDI kontu 
  • Iesnieguma veidlapa atrodas EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”. 
 3. VID izskata iesniegumu un pārbauda, vai izpildās priekšnosacījumi
 4. VID informē Industra Bank par to, ka priekšnosacījumi izpildās
 5. Industra Bank pārveido norēķinu kontu par SDI kontu un informē par to VID
 6. VID informē nodokļu maksātāju, ka konts darbojas SDI režīmā
 7. No datuma, kad reģistrēts SDI konts, nodokļu maksātājam vairs nav jāpilda mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, nav jāaprēķina un jāpārskaita valsts budžetā maksājamās summas. Šīs darbības viņa vietā paveic banka un VID.

Kopumā SDI konta noformēšana aizņem 5 darba dienas. 

Kā notiks automatizētā nodokļa samaksa?

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir:

 • 25% - apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā
 • 40% - apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā. 

No katra SDI kontā ienākošā maksājuma banka vispirms rezervē 40 % (maksimālo likmi). VID pārliecinās, vai apgrozījums nav pārsniedzis 25 000 eiro gadā. Ja apgrozījuma slieksnis nav pārsniegts, papildus rezervētā summa tiek atbrīvota un vēlākais divu darbdienu laikā ir pieejama konta īpašniekam, savukārt 25% tiek iemaksāti valsts budžetā. Ja apgrozījuma slieksnis ir pārsniegts, no tās apgrozījuma daļas, kas ir virs 25000 eiro gadā, valsts budžetā tiek maksāti 40%.

Ar pilnu informāciju par automātiski nomaksāto nodokli varat iepazīties Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Pārskati”→ “Pārskati par nodokļu aprēķiniem un avansa maksājumiem” → “Pārskats par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas datiem”.

Kādas ir maksas par saimnieciskās darbības ieņēmumu konta atvēršanu un apkalpošanu?

Pakalpojuma veids Cena
Dokumentu izskatīšana un SDI konta atvēršana EUR 15,00
Konta apkalpošana (mēnesī) EUR 5,00
Pārvedumi uz vienoto nodokļu kontu (automātiska nodokļa samaksa) bez maksas

* Privātpersonām, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs un nav reģistrētas kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un kuru apgrozījums nepārsniedz 40 000 EUR gadā.

Visas pārējās komisijas maksas - saskaņā ar Cenrādi juridiskām personām rezidentiem.

Svarīgi ievērot!

 • Visi saimnieciskās darbības ieņēmumi jāskaita SDI kontā
 • SDI kontā nedrīkst skaitīt citus, ar saimniecisko darbību nesaistītus ieņēmumus, jo arī no tiem tiks ieturēts nodoklis
 • Esošs MUN maksātājs SDI kontu var lietot no nākamā ceturkšņa sākuma, jauns MUN maksātājs uzreiz pēc reģistrēšanas

Jautājumu gadījumā:

Zvanu centrs

+371 6701 9393

Sūtīt e-pastu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei