Ikdienas pakalpojumi

Darījuma konts

Darījuma konts ļauj iesaistīt banku kā uzticamu partneri visu pirkšanas-pārdošanas darījumā iesaistīto pušu interešu aizsardzībai. 

Industra Bank piedāvā iespēju bankas klientiem slēgt trīspusējus līgumus, kas paredz drošus norēķinus starp pusēm nekustamā vai cita īpašuma iegādes vai pārdošanas darījumos. 

Kā tas notiek:

 • Pircējs, pārdevējs un banka noslēdz trīspusēju līgumu, kurā atrunāti būtiskie nosacījumi darījuma līguma summas izmaksāšanai pārdevējam.
 • Pircējs iemaksā līgumā noteikto summu darījuma kontā, kur tā glabāsies, līdz banka saņems dokumentus, kas apliecinās, ka darījums ir noticis un īpašuma tiesības ir pārgājušas uz pircēju.
 • Pircējs un pārdevējs veic nepieciešamās darbības pirkšanas-pārdošanas darījuma īstenošanai un īpašuma tiesību pārejai uz pircēju.
 • Pārdevējs un/vai pircējs iesniedz bankai dokumentus, kas apliecina, ka  darījums ir noticis un pircējs ir ieguvis īpašuma tiesības uz līguma priekšmetu.
 • Banka pārbauda iesniegtos dokumentus un izmaksā darījuma kontā ieskaitītos līdzekļus pārdevējam.
 • Par līguma noformēšanu pircējs vai pārdevējs maksā cenrādī noteikto maksu.

Darījuma konta priekšrocības:

 • Darījums ir drošs visām tajā iesaistītajām pusēm – banka darbojas kā uzticams partneris visu darījumā iesaistīto pušu interešu aizsardzībai.
 • Naudas līdzekļi glabājas bankā līdz darījuma pabeigšanai.
 • Neviena no darījuma pusēm nevar vienpersoniski izņemt darījuma kontā iemaksāto naudas summu, kamēr nav izpildīti darījuma konta līguma nosacījumi.
 • Pirkuma līguma atcelšanas gadījumā darījuma kontā esošie līdzekļi tiek atmaksāti pircējam. 
 • Industra Bank visas darījuma puses informēs par darījuma gaitu.

Vēlaties iesaistīt Industra Bank sava plānotā darījuma veikšanā?

 • Sazinieties ar savu kontaktpersonu bankā vai vērsieties jebkurā Industra Bank klientu apkalpošanas centrā un izstāstīsim par veicamajiem soļiem.

Veiksmīgus darījumus! 

 

Lai uzzinātu vairāk par INDUSTRA darījuma kontu:

Zvanu centrs

+371 6701 9393

Sūtīt e-pastu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei