Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti

Fiziskām personām

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana

1. Darījumu konta pieteikšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1. Darījuma konta pieteikuma izskatīšana 20 EUR1

2. Darījumu konta atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Darījumu konta atvēršana bezmaksas

3. Darījumu konta līguma noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. Standarta līguma2 noformēšana -
3.1.1. Parastā kārtībā (3 darba dienu laikā) 0,4% no summas (min. 50 EUR)
3.1.2. Paātrinātā kārtībā (24 stundu laikā) 0,5% no summas (min. 70 EUR)
3.2. Nestandarta līguma noformēšana Pēc vienošanās
3.3. Piešķirot hipotekāro kredītu 0,3% no summas (min. 50 EUR,)
3.4. Grozījumi līgumā (par katru reizi) 35 EUR
3.5. Līguma papildu noformēšana svešvalodā (angļu, krievu) 100 EUR

4. Darījumu konta slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Darījumu konta slēgšana bezmaksas

5. Citas darbības

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1. Pārvedums no Darījumu konta Saskaņā ar Bankas tarifiem
5.2. Izdrukas sagatavošana no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 10 EUR
5.3. Pirmreizēja dokumentu pārbaude klientiem ar personu apliecinošo dokumentu, kas izdots ārpus Latvijas Republikas 50 EUR

1 Komisijas maksa maksājama pirms pieteikuma izskatīšanas. Darījumu konta līguma noslēgšanas gadījumā par šo summu tiek samazināta Darījumu konta līguma noformēšanas komisija.
2 Neieķīlāta nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījums starp vienu pircēju un vienu pārdēvēju.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !