Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Internetbankas drošība

Bankas datu drošības sistēma

Darījumu drošība elektroniskajā vidē ir atkarīga no visām darījumos  iesaistītajām pusēm, kā arī šo pušu  sadarbības. Banka nodrošina vispusīgu Internetbankas sistēmas MultiNet un sakaru kanālu drošību, šifrējot datu pārraidi, kā arī sniedz  Klientam drošas autentifikācijas iespējas izmantojot divu faktoru mehānismu - paroli un papildus vēl kodu karti vai digitālo PIN kodu, bet Klientam jārūpējas par savu paroļu un personīgo piekļuves ierīču drošību, apdomātu savu darbību, kā arī pārliecinoties par Internetbankas sistēmas MultiNet lapas autentiskumu.

Ieteikumi drošai Internetbankas sistēma MultiNet lietošanai

Paroles

Lietotāja vārds un parole ir Klienta identifikācijas līdzekļi attiecīgajā informācijas sistēmā. Ja informācijas sistēmā tie ir ievadīti pareizi, sistēma zina, pie kādas informācijas lietotājam dot piekļuvi, kādas darbības ar to ļaut veikt un kādus nosacījumus lietotājam piemērot. Identifikācijas līdzekļu atklāšana citām personām var novest pie lietotāja identitātes un materiālo vērtējumu zaudējuma, tāpēc tie ir jāglabā drošā veidā.

Lai nodrošinātu paroles drošību, izvēloties un lietojot paroli, jāievēro sekojoši ieteikumi:

 • Parolei jābūt vismaz 8 zīmju garai. Jo tā ir garāka, jo drošāka;
 • Parolei jāizvēlas lielie un mazie burti un cipari;
 • Parolei jāsatur vismaz 2 burtus un vismaz 2 ciparus;
 • Nelikt parolē kā pirmo zīmi lielo burtu un nobeigumā ciparus vai pieturzīmes, kā arī parolē nelietot vārdu, kas sastopams vārdnīcās, un citas zīmīgas kombinācijas, piem., Klienta dzimšanas datus, automašīnas numuru, dzīvnieka vārdu utml.;
 • Lai paroli būtu vieglāk atcerēties, lietot sev zināmu klaviatūras taustiņu kombināciju. Ieteicams neizvēlēties vienā klaviatūras rindiņā vairāku blakusstāvošu taustiņu kombināciju;
 • Ja paroli ir jāpieraksta, glabāt pierakstīto tikpat droši kā savu kredītkarti vai labāk lietot kādu no paroļu pārvaldības rīkiem, piem., KeePass u.c. Lejuplādēt tos tikai no autentiskām interneta mājas lapām;
 • Neglabāt vienuviet pierakstīto lietotāja vārdu (Internetbankas sistēmā MultiNet saukts par Lietotāja kodu) , paroli un kodu karti vai kodu kalkulatoru;
 • Nelietot vienu un to pašu paroli daudzos interneta resursos. Ja kādā no tiem parole būs kompromitēta, ļaundari to varēs izmantot arī citos interneta resursos, kur Jums ir Lietotāja konts;
 • Nekavēties nomainīt paroli sekojošos gadījumos:
  1. ja esat bijuši spiesti lietot paroli svešā un/vai nedrošā datorā;
  2. ja ir aizdomas, ka Klienta paroli lieto kāda cita persona.
 • Nesaglabāt paroli interneta pārlūkā uz datora, viedtelefonā, planšetē vai datora koplietošanas lietotāja profilā. Rūpīgi izvērtēt datora drošību, ja vēlaties saglabāt paroli sava lietotāja profila interneta pārlūkā;
 • Regulāri mainiet paroli, jo nekad nevar būt pilnīga pārliecība, ka to kāds jau nav kompromitējis. Internetbankas MultiNet paroles derīguma maksimālais termiņš ir 180 dienas. Pēc šī termiņa beigām sistēma piedāvās paroles obligātas nomaiņas ekrānu. Aicinām jūs mainīt paroli biežāk, ja to lietojat nedrošā, svešā vidē vai datorā.

Drošība darbā ar DIGIPASS ierīci

DigiPass GO-6 LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

Personīgās ierīces drošība

Virtuālajā vidē Klients var būt pārliecināts tikai par savas personīgās ierīces drošības un uzticamības līmeni un, lai ierīce būtu droša, jāievēro sekojoši ieteikumi:

 • Ierīcē jālieto Lietotāja personīgo profilu, kuram piekļuve ir tikai ar Klientam zināmu paroli.
 • Ierīcē jālieto tikai tāda programmatūra, kuru uztur tās ražotājs un tā ir instalēta no autentiska avota.
 • Visām programmām, kas ir instalētas ierīcē, jāuzstāda visus drošības ielāpus, tikko tie ir pieejami lejupielādei no to uzturētāja interneta mājas lapām.
 • Ja kāda programma netiek lietota, tā jānoinstalē.
 • Ierīcē jālieto antivīrusa programmatūra. Labāka ir tā, kas nodrošina ne tikai tai pazīstamo vīrusu bloķēšanu, bet veic arī jaunu vīrusu atpazīšanu pēc tā darbības (heurestics), var pārbaudīt e-pastus un bloķēt datu plūsmu sērfojot internetā, kā arī informē Lietotāju par pikšķerēšanas (phishing) gadījumiem. Tomēr jāņem vērā, ka neviena antivīrusa programma neatpazīs pilnīgi visus vīrusus, tāpēc internetā jādarbojas nezaudējot modrību un apdomājot katra klikšķa piedāvājumu.
 • Datortīklā, kuram ir pieslēgta ierīce, vai pašā ierīcē jāieslēdz interneta ugunsmūri un to jānokonfigurē tā, lai tas izlaistu cauri tikai to datu plūsmu, kas ir nepieciešama Klienta veiktajām un autorizētajām darbībām.
 • Ikdienā nelietot lietotāja rekvizītus ar ierīces administratora tiesībām. Tas samazinās vai novērsīs vīrusa ietekmi, ja ar to tomēr nāksies saskarties.
 • Nedot bez uzraudzības lietot personīgo ierīci citai personai.

Risinājumi Jūsu datora aizsardzībai

Bankas komunikācija ar Klientu

 • Banka sazinās ar Klientu, izmantojot oficiālos saziņas kanālus - drošu saziņas veidu Internetbankas sistēmas MultiNet vidē, e-pasta adresi vai sūtot SMS (sūtītājs uzrādās „Industra"), piem., atgādinājumu par bankas kartes derīguma beigām.
 • Atsevišķos gadījumos iespējama bankas darbinieka tieša saziņa ar Klientu izmantojot bankas e-pastu, bet, tā kā šāds saziņas veids nav drošs, tad tikai saskaņojot šādu darbību ar bankas Klientu un lai sūtītu vispārēju informāciju, kuras atklāšana nevar kaitēt Klientam.
 • Informējam, ka Bankas darbiniekiem aizliegts sazināties ar Klientiem izmantojot savu personīgo e-pastu, kura adrese nesatur @industra.finance!
 • Banka informēs Klientu par (potenciālajiem) krāpnieciskiem darījumiem vai brīdinās Klientu par notikušu uzbrukumu (piemēram, pikšķerēšanas (phishing) e-pasta ziņojumiem) izmantojot Bankas oficiālos saziņas kanālus.
 • Banka nekad nezvanīs, nesūtīs e-pastu un nelūgs Internetbankas sistēmas MultiNet Klienta rekvizītus vai kredītkartes datus ne mutiski, ne atsūtīt, ne ievadīt kādā citā interneta mājas lapā, kas nav http://www.industra.finance/. Tādi gadījumi klasificējami kā sociālās inženierijas incidenti, par kuriem noteikti lūdzam informēt Banku!
 • Lūdzam ziņot Bankai arī, ja radušās aizdomas par krāpniecisku maksājumu, incidentiem vai novirzēm interneta maksājumu pakalpojumu sesijas laikā. Banka Jums sniegs atbildi 1 darba dienas laikā.

Internetbankas sistēma MultiNet autentiskuma pārbaude

Lai gūtu pārliecību par Internetbankas sistēmas MultiNet autentiskumu, pievērsiet uzmanību:

 1. Adresei https://www.multinetbank.eu/
 2. Vienmēr tiek izmantots https protokols, ko var redzēt adreses sākumā un kas nozīmē, ka savienojums tiek šifrēts.
 3. Internetbankas sistēmas MultiNet mājas lapai ir VeriSign pārbaudīts drošības sertifikāts

Citi padomi

 • Sargāt ne tikai Internetbankas sistēma MultiNet paroli, bet arī Lietotāja kodu, lai ļaundari to nevarētu nobloķēt un padarīt interneta banku nepieejamu Klientam.
 • Beidzot darbu Internetbankas sistēmā MultiNet, noteikti spiediet pogu Iziet, kā arī aizveriet interneta pārlūku.
 • Lietojot svešu ierīci, Klientam jāņem vērā risks, ka šajā ierīcē var būt instalēta spiega programmatūra vai ierīces, kas atklāj Klienta paroles, kopē Klienta failus, reģistrē visas darbības un to visu nodod ļaundarim, kurš var, izmantojot visu iegūto informāciju vai tiesības, rīkoties Klienta vārdā.
 • Jāņem vērā, ka svešā vai publiski pieejamā datorā var saglabāties Klienta apstrādātā informācija!
 • Saņemot no pazīstamas iestādes vai cilvēka e-pastu, kas pārsteidz Klientu vai rada tam jautājumus, nesteigties atvērt e-pasta pielikumus vai e-pastā norādītajās interneta saitēs izvietotos dokumentus, bet sazināties ar sūtītāju piezvanot vai citādā komunikācijas veidā, lai noskaidrotu sūtījuma autentiskumu un mērķi.
 • Neinstalēt datorā programmas, kas tiek uzbāzīgi piedāvātas internetā kā ļoti noderīgas vai nepieciešamas tālākam darbam, jo visdrīzāk tā būs ļaunatūra.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !