Internetbankas drošība

Drošība darbā ar DIGIPASS ierīci

Kas ir DIGIPASS?

DIGIPASS DP260 ir kodu kalkulators, augsta līmeņa drošības ierīce, kas dod iespēju klientam identificēt sevi internetbankā, kā arī veikt maksājumus un citas nepieciešamās darbības.

Uzsākot darbu ar kodu kalkulatoru ir nepieciešams ievadīt 5 zīmju PIN kodu.

Pirmajā lietošanas reizē ir jāievada bankas izsniegtais PIN kods (piecas nulles). Drošības nolūkos klients ir atbildīgs par koda nomaiņu uz personīgo PIN kodu.

Katrs ģenerētais identifikācijas un paraksta PIN kods ir unikāla ciparu kombinācija, kas ir atkarīga no ierīces veida un ģenerēšanas laika. Katrs kods ir izmantojams tikai vienu reizi.

Unikālo pieejas kodu ģenerēšana nodrošina klientam īpaši augstu drošības līmeni darbam ar internetbanku.

DIGIPASS DP260 lietotāja rokasgrāmata

Risinājumi Jūsu datora aizsardzībai

Industra Bank iesaka veikt papildu drošības pasākumus.

Darbā ar internetbanku (ib.industra.finance) iesakām ievērot sekojošus ieteikumus:

 1. Beidzot darbu internetbankā (ib.industra.finance), vienmēr nospiediet pogu „Izeja”.
 2. Lai sasniegtu maksimālu drošības pakāpi darbā ar internetbanku, pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā izmainiet pārlūkprogrammas uzstādīšanas (browser) parametrus; paroli, lietotāja kodu un citu informāciju nekādā gadījumā nedrīkst saglabāt.
 3. Bieži vien iemesls nepiederošo piekļuvei jūsu datoram ir nepietiekama paroles drošība. Lai to novērstu, vajadzētu:
  • parolei izmantot tikai jums zināmu vārdu salikumus, speciālus simbolus, piemēram, ciparus, simbolus un lielos burtus. Parole nekādā gadījumā nedrīkst būt paša lietotāja vārds, uzvārds, bērnu, radinieku vārdi, mājdzīvnieku vārdi, automašīnas numurs utt.;
  • regulāri mainiet paroli (ne retāk kā reizi divos mēnešos);
  • paroles nepierakstiet uz papīra un to neatstājiet citiem pieejamās vietās;
  • nevienam neuzticiet savas datora, internetbankas un citas paroles;
  • ja jums ir aizdomas par nepiederošu personu piekļuvi jūsu parolēm, nekavējoties ziņojiet to pa telefonu(+ 371 67019341).
 4. Sava datora aizsardzībai, izmantojiet tādus aizsargprogrammu risinājumus kā Firewall, Spyware un Antivirus.

Firewall – ir programma, kas nodrošina aizsardzības barjeru starp jūsu datoru un virtuālo pasauli. Hakeri izmanto programmas, kuras ir speciāli aprīkotas interneta skenēšanai un neaizsargātu datoru meklēšanai. Šādas programmas datoram sūta nelielu informācijas daudzumu un gadījumā, ja tam nav uzinstalēta Firewall programma, tas automātiski uz šāda veida paziņojumu (ziņu) atbild, kas attiecīgi dod iespēju sistēmu uzlauzt. Firewall programma šāda veida gadījumus atpazīst un uz tiem neatbild, tādējādi hakeri nemaz nevar uzzināt, ka jūsu dators ir pieslēgts tīklam.

Spyware – programma, kura aizsargā no programmspiegiem, nevēlamas reklāmas, „trojas zirgiem”, klaviatūras spiegiem, personīgo datu zagšanas, izspiegošanas draudiem, krāpnieciskām programmām, nevēlama programmnodrošinājuma, „fišinga”, izlecošiem logiem un nevēlamām mājas lapām.
Izvēloties aizsargprogrammu vienmēr prasiet palīdzību speciālistiem.

Antivīrusu programmas

Antivīruss – programma, kura atpazīst un likvidē datorvīrusus. Lai cīnītos ar datorvīrusiem, ir izstrādātas ļoti
daudz speciālas antivīrusu programmas, tā saucamās programmas-skeneri. Antivīrusu skeneru darbības princips
ir, skenējot cieto disku un pārnēsājamos datu nesējus (USB flash), atrast inficētos failus. Antivīruss spēj atrast
tikai tam zināmus vīrusus un, ja pēc skenēšanas antivīruss neko nav fiksējis, tas vēl nenozīmē, ka vīrusu nav.
Vēlams ir pēc iespējas biezāk atjaunot antivīrusa datu bāzes.

Praktiski padomi

Datora drošība 

Regulāri kontrolējiet datorsistēmu, kuru izmantojat elektronisko pakalpojumu veikšanai:

 • rūpīgi sekojiet tam, kurš izmanto jūsu datoru,
 • izmantojiet ekrānsaudzētāju (screensaver) ar paroli savā prombūtnes laikā,
 • izmantojiet vairākus datoru informācijas aizsardzības līdzekļus - pieejas paroles, jaunākos interneta aizsardzības rīkus un regulāri atjaunojiet pārlūkprogrammas,
 • regulāri atjaunojiet antivīrusu programmas.

Bankas piedāvātie drošības risinājumi

 • Izmantojiet dienas limitus, pēc kuru pārsniegšanas jāveic papildu autorizācija (ziņojums bankai, lietotājiem ieteicams lietot arī dubulto darījumu autorizāciju).
 • Izmantojiet augstākas drošības pakāpes identifikācijas līdzekļus – kodu kalkulatorus, kuru ģenerētie kodi ir derīgi noteiktu laiku un neatkārtojas.
 • Izmantojiet bankas piedāvāto iespēju atzvanīt klientam, ja maksājuma summa pārsniedz noteikto limitu.

Kontrolējiet finanšu kustību kontos

 • Regulāri kontrolējiet savu kontu atlikumus un informāciju par darījumiem bankā.
 • Izmantojiet iespēju saņemt īsziņu par notikušajiem darījumiem ar mobilās bankas palīdzību.

Aizdomu gadījumā obligāti sazinieties ar banku

 • Ja rodas šaubas par kādu darījumu, vēstuli, e-pastu vai zvanu, obligāti sazinieties ar banku un pārliecinieties par to patiesumu (Tel.: + 371 67019393).
 • Atcerieties, ka banka nekad nelūgs no klienta rekvizītus, kuri ir nepieciešami elektronisko pakalpojumu izmantošanai. 

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei