Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

7.1. MasterCard Business2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana3 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR 3,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 2,00 EUR 3,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu nosūtīšana pa pastu 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.7.2. atskaišu saņemšana bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 1% (min. 1,50 EUR) 1% (min. 2,00 USD)
7.1.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs4 0,25 EUR 0,40 USD
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA4 0,36 EUR 0,50 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu bezmaksas 0,25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,5% 2,5%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.2. MasterCard Business aktīvais tarifs (Active) Netiek piemērots no 01.05.2018.

1 Spēkā no 01.05.2018. jauniem klientiem; no 01.07.2018. - esošiem klientiem. Esošiem klientiem mēneša maksa par kartes lietošanu tiks piemērota kartes atjaunošanas gadījumā vai pēc pirmā kartes lietošanas gada.
2 Sākot ar 01.05.2018. tiek apvienoti tarifi Pamata (Base) un Aktīvais (Active).
3 "Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanu AS "Industra Bank" centrālajā birojā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst. 12:00.
4 SEPA - Single EURO Payment Area.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !