Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

Maksājumu kartes

Spēkā no 23.07.2020.
 

7.1. MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1.1. Kartes izsniegšana 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Mēneša maksa par karti 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu gadā 24 % 24 % 
7.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu gadā 60 % 60 % 
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs4 0,25 EUR 0,40 USD
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA4 0,50 EUR 0,70 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu bezmaksas 0,25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD

7.1.14.3.

Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 7,00 EUR 10,00 USD
7.1.14.4. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.2. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu    
7.2.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
7.2.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 6,00 EUR  8,00 USD
7.2.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

1 "Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanu AS "Industra Bank" centrālajā birojā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst. 12:00.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !