21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Spēkā no 18.09.2023.

10.1. MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR Cena USD
10.1.1.

Kartes izsniegšana

 

 

10.1.1.1.

Maksājumu kartes / papildkartes izsniegšana bankā

7,00 EUR

10,00 USD

10.1.1.2.

Maksājumu kartes / papildkartes izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās3

3,00 EUR

5,00 USD

10.1.2.

Kartes steidzama izsniegšana1

35,00 EUR

50,00 USD

10.1.3.

Mēneša maksa par karti

3,50 EUR

5,00 USD

10.1.4.

Mēneša maksa par papildus karti

3,00 EUR

4,00 USD

10.1.5.

Kartes nomaiņa

8,00 EUR

10,00 USD

10.1.5.1.

Kartes pirmstermiņa atjaunošana

8,00 EUR

10,00 USD

10.1.6.

Atskaites

-

-

10.1.6.1.

atskaišu saņemšana bankā

10,00 EUR

12,00 USD

10.1.6.2.

atskaites internetbankā

bezmaksas

bezmaksas

10.1.7.

Nepamatoto pretenziju izskatīšana

bezmaksas5

bezmaksas5

10.1.8.

Procenti par konta atlikumu

   
10.1.8.1.

procenti par atļauto kredītu gadā 

24%

netiek izsniegts

10.1.8.2.

procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā 

60 %

netiek izsniegts

10.1.9.

Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu

50,00 EUR

netiek izsniegts

10.1.9.1.

Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām

50,00 EUR

netiek izsniegts

10.1.10.

Skaidras naudas izņemšana

 

 

10.1.10.1.

skaidras naudas izņemšana bankomātos

2% no summas (min. 3,00 EUR)

2% no summas (min. 5,00 USD)

10.1.10.2.

skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.1.10.3.

skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.1.11.

Maksa par konta bilances pārbaudi

 

 

10.1.11.1.

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2

0,25 EUR

0,40 USD

10.1.11.2.

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA valstīm2

0,50 EUR

0,70 USD

10.1.12.

Maksa par pirkumu

bezmaksas

0,25% no summas

10.1.13.

Dienas tērēšanas limits

 

 

10.1.13.1.

dienas tērēšanas limits veikalos

4 000,00 EUR

5 000,00 USD

10.1.13.2.

dienas tērēšanas limits bankomātos

2 000,00 EUR

2 500,00 USD

10.1.13.3.

Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana4

7,00 EUR

10,00 USD

10.1.13.4.

Maksa par kredīta darījumu

0,15% no summas (min. 0,10 EUR)

0,15% no summas (min. 0,15 USD)

10.1.14.

Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 

3%

3%

10.1.15.

Kartes apdruka ar konta valūtas kodu

3,00 EUR

5,00 USD

10.1.16.

Citas ar kartes izsniegšanu/nosūtīšanu saistītās komisijas maksas

 

 

10.1.16.1.

Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem

5,00 EUR

7,00 USD

10.1.16.2

Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām

pēc kurjerpasta izcenojums

pēc kurjerpasta izcenojums

10.2. Ceļojumu apdrošināšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR

10.2.1.

Standard programma

10,00 EUR/gadā

10.2.2.

Business programma

20,00 EUR/gadā

10.2.3.

Gold programma

30,00 EUR/gadā

10.2.4.

Platinum programma

40,00 EUR/gadā

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanu Industra Bank centrālajā ofisā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst.12.00.
2 SEPA - Single EURO Payment Are.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.
4 Bez maksas, mainot limitu patstāvīgi internetbankā.
5 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei