Spēkā no 18.09.2023.

10.1. MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR Cena USD
10.1.1. Kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
10.1.3. Gada maksa par karti 100,00 EUR 120,00 USD
10.1.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.5. Gada maksa par papildus karti 100,00 EUR 120,00 USD
10.1.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.6.1. Kartes pirmstermiņa atjaunošana 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.7. Atskaites - -
10.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 EUR
10.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana bezmaksas4 bezmaksas4
10.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
10.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā netiek piedāvāts
10.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu 60 % gadā netiek piedāvāts
10.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 50,00 EUR netiek piedāvāts
10.1.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 50,00 EUR netiek piedāvāts
10.1.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% no summas (min. 5,00 EUR) 3% no summas (min. 7,00 USD)
10.1.11.2. skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā 3% no summas (min. 5,00 EUR) 3% no summas (min. 7,00 USD)
10.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% no summas (min. 10,00 EUR) 3% no summas (min. 15,00 USD)
10.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci    
10.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,50 EUR 0,80 USD
10.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA valstīm2 0,80 EUR 1,00 USD
10.1.13. Maksa par pirkumu  0,25% 0,25%
10.1.14. Dienas tērēšanas limits    
10.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000,00 EUR 5 000 USD
10.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000,00 EUR 2 500 USD
10.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
10.1.18. Maksa par kredīta darījumu 0,25% no summas (min. 0,50EUR) 0,25% no summas (min. 0,80 USD)
10.1.19. Nodrošinājuma summa 250,00 EUR 250,00 USD
10.1.20. Kartes sūtīšana    
10.1.20.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.1.20.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 10,00 EUR 12,00 USD
10.1.20.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
10.1.20.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums 12,00 USD + kurjerpasta izcenojums

10.2. Ceļojumu apdrošināšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR

10.2.1.

Standard programma

10,00 EUR/gadā

10.2.2.

Business programma

20,00 EUR/gadā

10.2.3.

Gold programma

30,00 EUR/gadā

10.2.4.

Platinum programma

40,00 EUR/gadā

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanu AS "Industra Bank" centrālajā ofisā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst.12.00.
2 SEPA - Single EURO Payment Are.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.
4  Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei