Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Maksājumu karte MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. MasterCard Standard    
7.1.1 Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu nosūtīšana pa pastu 4,00 EUR 6,00 USD
7.1.7.2. atskaišu saņemšana bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18% 18%
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra  Bank"  POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25 % (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits  - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

 

Maksājumu karte MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. MasterCard Gold    
7.1.1. Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1 atskaišu nosūtīšana pa pastu 4,00 EUR 5,00 USD
7.1.7.2. atskaišu saņemšana bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank"  POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 0,15% 0,15%
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 EUR)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

Maksājumu karte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. Standarta Debetkarte Maestro    
7.1.1. Kartes izsniegšana  bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 25,00 EUR 30,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana  bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 25,00 EUR 30,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.7. Procents par kartes konta atlikumu - -
7.1.7.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.7.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.8. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.9. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.10. Skaidras naudas izņemšana  - -
7.1.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.10.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra  Bank" POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.10.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.11.1. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.11.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.11.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.12. Maksa par pirkumu - -
7.1.12.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.12.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
7.1.13. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
7.1.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
7.1.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu unnorēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.16. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.17. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.18. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.19. Kartes sūtīšana - -
7.1.19.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.19.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

 

Maksājumu karte Visa Classic

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. Visa Classic    
7.1.1 Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 30,00 EUR 35,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 30,00 EUR 35,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu nosūtīšana pa pastu 4,00 EUR 5,00 USD
7.1.7.2. atskaišu saņemšana Bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits  - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.1. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.        
2 SEPA - Single EURO Payment Area.        
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods        

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !