Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Spēkā no 12.05.2023.

10.4. Ceļojumu apdrošināšana

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Cena EUR

10.4.1.

Standard programma

10,00 EUR/gadā

10.4.2.

Business programma

20,00 EUR/gadā

10.4.3.

Gold programma

30,00 EUR/gadā

10.4.4.

Platinum programma

40,00 EUR/gadā

 

10.1. MasterCard Debit/debetkarte Maestro1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
10.1.1. Kartes izsniegšana  25,00 EUR 32,00 USD
10.1.2. Kartes steidzama izsniegšana2 30,00 EUR 40,00 USD
10.1.3. Gada maksa par karti 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.4. Papildus kartes izsniegšana  25,00 EUR 32,00 USD
10.1.5. Gada maksa par papildus karti 50,00 EUR 60,00 USD
10.1.6. Kartes nomaiņa 25,00 EUR 32,00 USD
10.1.6.1. Kartes pirmstermiņa atjaunošana 25,00 EUR 32,00 USD
10.1.7. Procents par kartes konta atlikumu    
10.1.7.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā netiek piedāvāts
10.1.7.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā netiek piedāvāts
10.1.8. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.1.8.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.1.9. Nepamatoto pretenziju izskatīšana bezmaksas5 bezmaksas5
10.1.10. Skaidras naudas izņemšana     
10.1.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
10.1.10.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra  Bank" POS terminālos Latvijā 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
10.1.10.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
10.1.11.1. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci    
10.1.11.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs3 0,50 EUR

0,80 USD

10.1.11.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA valstīm3 0,80 EUR 1,00 USD
10.1.12. Maksa par pirkumu    
10.1.12.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 bezmaksas bezmaksas
10.1.12.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
10.1.13. Dienas tērēšanas limits    
10.1.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
10.1.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
10.1.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu unnorēķinu valūtu 3% 3%
10.1.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.1.16. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
10.1.17. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
10.1.18. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
10.1.19. Kartes sūtīšana    
10.1.19.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.1.19.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 10,00 EUR 12,00 USD
10.1.19.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās4 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
10.1.19.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām4 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

 

10.2. MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
10.2.1 Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
10.2.2. Kartes steidzama izsniegšana2 30,00 EUR 40,00 USD
10.2.3. Gada maksa par karti 50,00 EUR 60,00 USD
10.2.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
10.2.5. Gada maksa par papildus karti 50,00 EUR 60,00 USD
10.2.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
10.2.6.1. Kartes pirmstermiņa atjaunošana 50,00 EUR 60,00 USD
10.2.7. Atskaites    
10.2.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 USD
10.2.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.2.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana bezmaksas5 bezmaksas5
10.2.9. Procenti par konta atlikumu    
10.2.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% netiek piedāvāts
10.2.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% netiek piedāvāts
10.2.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.2.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.2.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.2.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
10.2.11.2. skaidras naudas izņemšana Industra  Bank POS terminālos Latvijā 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
10.2.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
10.2.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci    
10.2.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs3 0,50 EUR 0,80 USD
10.2.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA valstīm3 0,80 EUR 1,00 USD
10.2.13. Maksa par pirkumu - -
10.2.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 bezmaksas bezmaksas
10.2.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3 0.25 % (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
10.2.14. Dienas tērēšanas limits  - -
10.2.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
10.2.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
10.2.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.2.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.2.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
10.2.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
10.2.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
10.2.20. Kartes sūtīšana    
10.2.20.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.2.20.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 10,00 EUR 12,00 USD
10.2.20.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās4 10,00 EUR+ pasta izmaksas 12,00 USD+ pasta izmaksas
10.2.20.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām4 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

 

10.3. MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
10.3.1. Kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
10.3.2. Kartes steidzama izsniegšana2 30,00 EUR 40,00 USD
10.3.3. Gada maksa par karti 100,00 EUR 120,00 USD
10.3.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
10.3.5. Gada maksa par papildus karti 100,00 EUR 120,00 USD
10.3.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
10.3.6.1. Kartes pirmtermiņa atjaunošana 50,00 EUR 60,00 USD
10.3.7. Atskaites    
10.3.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 USD
10.3.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.3.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana bezmaksas5 bezmaksas5
10.3.9. Procenti par konta atlikumu    
10.3.9.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā netiek piedāvāts
10.3.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā netiek piedāvāts
10.3.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.3.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 25,00 EUR netiek piedāvāts
10.3.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.3.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  3% no summas (min. 5,00 EUR) 3% no summas (min. 7,00 USD)
10.3.11.2. skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā 3% no summas (min. 5,00 EUR) 3% no summas (min. 7,00 USD)
10.3.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% no summas (min. 10,00 EUR) 3% no summas (min. 15,00 USD)
10.3.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci    
10.3.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs3 0,50 EUR 0,80 USD
10.3.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA valstīm3 0,80 EUR 1,00 USD
10.3.13. Maksa par pirkumu    
10.3.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 0,15% 0,15%
10.3.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3 0,25% no summas (min. 0,20 EUR) 0,25% no summas (min. 0,30 USD)
10.3.14. Dienas tērēšanas limits    
10.3.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
10.3.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
10.3.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.3.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.3.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
10.3.18. Maksa par kredīta darījumu  0,25% no summas (min. 0,50 EUR) 0,25% no summas (min. 0,80 USD)
10.3.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
10.3.20. Kartes sūtīšana    
10.3.20.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.3.20.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 10,00 EUR 12,00 USD
10.3.20.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās4 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
10.3.20.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām4 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

1 No 02.01.2022. Maestro kartes vairs netiek izsniegtas. Pirms tam izdotās Maestro kartes turpinās darboties līdz to termiņa beigām. Gadījumā, ja nepieciešama Maestro kartes nomaiņa (atjaunošana, aizvietošana), tās vietā tiks izsniegta MasterCard Debit karte.
2 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.        
3 SEPA - Single EURO Payment Area.        
4 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.
5 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei