Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 10.09.2020.

Maksājumu karte MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. MasterCard Standard    
7.1.1 Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.7.2. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% 24%
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra  Bank"  POS terminālos Latvijā 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,80 EUR 1,00 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25 % (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits  - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 10,00 EUR+ pasta izmaksas 12,00 USD+ pasta izmaksas
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

 

Maksājumu karte MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. MasterCard Gold    
7.1.1. Kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.7.2. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā 24 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank"  POS terminālos Latvijā 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,80 EUR 1,00 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 0,15% 0,15%
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 EUR)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

Maksājumu karte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums kartei EUR Izcenojums kartei USD
7.1. Standarta Debetkarte Maestro    
7.1.1. Kartes izsniegšana  25,00 EUR 32,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana  25,00 EUR 32,00 USD
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.7. Procents par kartes konta atlikumu - -
7.1.7.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā 24 % gadā
7.1.7.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.8. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.10. Skaidras naudas izņemšana  - -
7.1.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos  3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.10.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra  Bank" POS terminālos Latvijā 3% min. 5,00 EUR 3% min. 7,00 USD
7.1.10.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 3% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
7.1.11.1. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.11.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,50 EUR

0,80 USD

7.1.11.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,80 EUR 1,00 USD
7.1.12. Maksa par pirkumu - -
7.1.12.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.12.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA 0.25% (min. 0,20 EUR) 0.25% (min. 0,30 USD)
7.1.13. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
7.1.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
7.1.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu unnorēķinu valūtu 3% 3%
7.1.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.16. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.17. Maksa par kredīta darījumu  0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.18. Nodrošinājuma summa  250,00 EUR 250,00 USD
7.1.19. Kartes sūtīšana - -
7.1.19.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
7.1.19.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums  12,00 USD  + kurjerpasta izcenojums

 

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.        
2 SEPA - Single EURO Payment Area.        
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods        

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !