Informācija patērētājiem par maksājumu kontu maiņu

Kā fiziska persona savu norēķinu kontu un tam piesaistītos maksājumus vari pārcelt no vienas bankas uz citu banku Latvijā. 

Atbilstoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu nr. 83 "Kontu maiņas pakalpojuma sniegšanas noteikumi" prasībām, Industra Bank piedāvā klientiem pārcelt no vienas bankas Latvijā uz otru banku Latvijā kontu un maksājumu pakalpojumus eiro valūtā.

Lemjot par sava konta un ar to saistīto maksājumu pārcelšanu no savas bankas uz kādu citu banku Latvijā, sākotnēji nepieciešams noskaidrot, vai Jūsu pašreizējā banka (nododošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs) un jaunā banka (saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs) šo pakalpojumu piedāvā. Ja abas bankas šo pakalpojumu piedāvā, tad bankas var sniegt konsultācijas un palīdzēt veikt nepieciešamās darbības, lai pārceltu jūsu maksājumu attiecības no vienas bankas uz otru. 

Kontu maiņas pakalpojums attiecas tikai uz norēķinu kontiem un tiek piedāvāti tikai klientiem - fiziskām personām. Maksājumu attiecību pārcelšana ir iespējama tikai starp Latvijā reģistrētām bankām vai ārvalstu banku filiālēm Latvijā.

Lai pārceltu norēķinu kontu, dodies uz kādu no mūsu klientu apkalpošanas centriem.

Soļi kontu maiņas veikšanai, izmaksas, kā arī situācijas, kad kontu maiņa nav iespējama

Pirmais solis

Izvēlieties banku, uz kuru Jūs vēlaties pārcelt savas maksājumu attiecības un dodieties uz šo banku.

Otrais solis

Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs darbojas kā jūsu „kontaktpunkts”, no kura iegūsiet visu informāciju par: 

 • vai maksājumu attiecību pārcelšana vispār ir iespējama;
 • vai pastāv apstākļi, kas traucē maksājumu attiecību pārcelšanas piemērošanu;
 • cik ilgu laiku prasīs maksājumu attiecību pārcelšanas process un citu nepieciešamo informāciju.

Pamatojoties uz jūsu pieprasījumu, saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs sūtīs pieprasījumu nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam un noskaidros maksājumu attiecību pārcelšanas iespējamību, kā arī visu informāciju par jūsu nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja spēkā esošajiem vairākkārtējiem ERRA un regulārajiem maksājumiem.

Piezīme: Jūs arī pats varat saņemt informāciju no sava nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja un iesniegt to saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam personīgi.
 

Trešais solis

 • Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs informēs jūs par atbildes saņemšanu un jūs vienosieties ar banku par to, kādi pakalpojumi konkrēti tiks pārcelti pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
 • Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs Jūs informēs arī par to, ja maksājumu attiecību pārcelšana pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja nav iespējama dažādu izslēdzošu apstākļu dēļ. Lai tos novērstu, jums būs jāsazinās ar savu esošo banku - nododošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 

Ceturtais solis

Ja maksājumu attiecību pārcelšana būs iespējama, tad varēsiet noslēgt ar saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju norēķinu konta līgumu (ja tāds jau nebūs noslēgts iepriekš).

Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs informēs jūs par jauno konta numuru un sniegs citu nepieciešamo informāciju.

Piektais solis

Saņemošais maksājumu pakalpojumu sniedzējs palīdzēs nokārtot ar jūsu nododošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu attiecību izbeigšanu, kuras Jūs izvēlēsieties pārcelt pie saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja, konta slēgšanu un konta atlikuma pārskaitīšanu (nosūtot arī pieprasījuma kopiju nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam).

Izmaksas

 • Kontu maiņas procesa ietvaros konta slēgšana pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja jums varētu izmaksāt tā cenrādī noteikto maksu.
 • Informācijas nodošana no nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir bez maksas. Nododošajam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt maksu par pakalpojumiem atbilstoši savam cenrādim tikai tādā gadījumā, ja prasītā informācija attiecas uz datiem, kas ir vecāki par 13 mēnešiem. Tādā gadījumā varētu būt jāmaksā pakalpojuma maksu atbilstoši nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja cenrādim.
 • Par visiem eiro un citu valūtu pārskaitījumiem, kā arī par visiem konvertēšanas darījumiem, kas būs saistīti ar konta maiņu, jāmaksā atbilstoši abu iesaistīto banku pakalpojumu cenrāžiem.

Kādos gadījumos kontu maiņa nav iespējama?

Konta slēgšana pie Nododoša maksājumu pakalpojumu sniedzēja nav iespējama, ja: 

 • jūsu kontā darījumi ir apturēti, pamatojoties uz valsts institūcijas rīkojumu;
 • ar kontu ir saistīts aizdevuma līgums (piemēram, mājokļa kreditēšanas, kredītlīnijas, kredītkartes vai kāds cits kreditēšanas līgums un joprojām ir aktīvas saistības);
 • kontam ir piesaistīts vērtspapīru konts;
 • konts tiek izmantots valūtas līdzekļu uzkrāšanai un konta atlikums nav pietiekams ar valūtas pārskaitījumiem saistīto pakalpojumu maksu apmaksai;
 • kontam ir piesaistīts noguldījums;
 • jums ir parādsaistības bankā (piemēram, komisijas maksu parāds par izmantotajiem pakalpojumiem);
 • konta maiņa nav iespējama kāda cita tiesību aktos noteikta iemesla dēļ;
 • konta maiņa nav iespējama cita svarīga iemesla dēļ.

Veicot tikai maksājumu attiecību, t. i. vairākkārtējo ERRA un regulāro maksājumu pārcelšanu uz saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja atvērto kontu, par traucējošiem var tikt uzskatīti šādi apstākļi:

 • jums ir noslēgts mājokļa kreditēšanas līgums vai kāds cits aizdevuma līgums, kurā uzlikts par pienākumu ieskaitīt algu (vai citu noteiktu naudas summu) un/vai nodrošināt naudas līdzekļu apgrozījumu kontā, kas atvērts pie nododošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
 • jūsu kontā darījumi ir apturēti, pamatojoties uz valsts institūcijas rīkojumu.

Der atcerēties

 • Konta maiņas gadījumā mainās arī norēķinu konta numurs.
 • Attiecībā uz norēķinu kontu maiņu, darbojas saņemošā maksājumu pakalpojumu sniedzēja spēkā esošie vispārējie pakalpojumu nosacījumi (piemēram, līgumu noteikumi, attiecīga produktu specifika u. tml.).
 • Nav iespējama „automātiska” attiecību pārcelšana no vienas bankas uz citu, jo ar saņemošo maksājumu pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauni līgumi.

Ja neesat apmierināts ar Industra Bank sniegto pakalpojumu, aicinām iesniegt bankai sūdzību rakstveidā kādā no turpmāk norādītajiem komunikācijas kanāliem:
•    personīgi ierodoties jums ērtākajā klientu apkalpošanas centrā;
•    aizpildot un iesniedzot tiešsaistē formu atsauksmju nosūtīšanai (poga "Sūtīt atsauksmi");
•    nosūtot pasta sūtījumā uz adresi: AS „Industra Bank”, Muitas iela 1, Rīga, LV-1010;
•    nosūtot ziņu Internetbankā;
•    nosūtot ziņu e-pastā uz:

Gadījumā, ja neesat apmierināts ar sniegto atbildi uz sūdzību, Industra Bank klientiem ir tiesības pieprasīt strīda izskatīšanu šādās uzraudzības iestādēs vai pie ārpustiesas strīdu risinātājiem: 
•    Latvijas Finanšu nozares asociācijas ombuds – Roberta Hirša ielā 1, Rīgā, LV-1045, https://www.financelatvia.eu/ombuds/;
•    Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, www.ptac.gov.lv
•    Lavijas Banka – K.Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, www.bank.lv
•    Datu Valsts inspekcija – Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, www.dvi.gov.lv.

Zvanu centrs

+371 6701 9393

Sūtīt e-pastu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei