Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Spēkā no 14.04.2022.

10.1. MasterCard Debit/debetkarte Maestro1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.1.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
10.1.2. Kartes steidzama izsniegšana2 35,00 EUR 50,00 USD
10.1.3. Mēneša maksa par karti 1,50 EUR 3,00 USD
10.1.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
10.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,50 EUR 3,00 USD
10.1.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR 7,00 USD
10.1.6.1. Kartes pirmstermiņa atjaunošana 5,00 EUR 7,00 USD
10.1.7. Atskaites    
10.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.1.9. Procents par kartes konta atlikumu    
10.1.9.1. Procenti par atļauto kredītu 24% netiek piedāvāts
10.1.9.2. Procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% netiek piedāvāts
10.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu bezmaksas netiek piedāvāts
10.1.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 10,00 EUR netiek piedāvāts
10.1.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs3 līdz 400 EUR mēnesī bez maksas, virs – 1,5% no summas (min. 3,00 EUR) 2% no summas (min. 5.00 USD)
10.1.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.1.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.1.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min.10,00 USD)
10.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi    
10.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3 0,25 EUR 0,40 USD
10.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
10.1.13. Maksa par pirkumu    
10.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 bezmaksas bezmaksas
10.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0,25%
10.1.14. Dienas tērēšanas limits    
10.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
10.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
10.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu    
10.1.17.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.1.17.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem

5,00 EUR

7,00 USD

10.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās4 4,00 EUR 5,00 USD
10.1.17.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām4 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
10.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

10.2. Algas MasterCard Debit/debetkarte Maestro1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
10.2.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.2.2. Kartes steidzama izsniegšana2 35,00 EUR
10.2.3. Mēneša maksa par karti 1,20 EUR
10.2.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.2.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,20 EUR
10.2.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR
10.2.6.1. Kartes pirmstermiņa nomaiņa 5,00 EUR
10.2.7. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
10.2.8. Procents par kartes konta atlikumu  
10.2.8.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā
10.2.8.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā 60 % gadā
10.2.9. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu bezmaksas
10.2.9.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 10,00 EUR
10.2.10. Skaidras naudas izņemšana  
10.2.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs3 līdz 400 EUR mēnesī bez maksas, virs – 1,5% no summas (min. 3,00 EUR
10.2.10.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% no summas (min. 3,00 EUR)
10.2.10.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% no summas (min. 7,00 EUR)
10.2.10.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% no summas (min. 7,00 EUR)
10.2.11. Maksa par konta bilances pārbaudi  
10.2.11.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3 0,25 EUR
10.2.11.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR
10.2.12. Maksa par pirkumu bezmaksas
10.2.13. Dienas tērēšanas limits  
10.2.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR
10.2.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR
10.2.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
10.2.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
10.2.16. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu  
10.2.16.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
10.2.16.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 5,00 EUR
10.2.16.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās4 4,00 EUR
10.2.16.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām4 pēc individuāla tarifa
10.2.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
10.2.18. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

10.3. MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.3.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.2. Kartes steidzama izsniegšana2 35,00 EUR 50,00 USD
10.3.3. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR 3,00 USD
10.3.4. Papildus kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.5. Mēneša maksa par papildus karti 2,00 EUR 3,00 USD
10.3.6. Kartes nomaiņa 7,00 EUR 10,00 USD
10.3.6.1. Kartes pirmstermiņa atjaunošana 7,00 EUR 10,00 USD
10.3.7. Atskaites    
10.3.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.3.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.3.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.3.9. Procenti par konta atlikumu    
10.3.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% netiek piedāvāts
10.3.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% netiek piedāvāts
10.3.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu bezmaksas netiek piedāvāts
10.3.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 10,00 EUR netiek piedāvāts
10.3.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.3.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.3.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.3.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.3.12. Maksa par konta bilances pārbaudi    
10.3.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3 0,25 EUR 0,40 USD
10.3.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA valstīm 0,50 EUR 0,70 USD
10.3.13. Maksa par pirkumu    
10.3.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 bezmaksas bezmaksas
10.3.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25% (min. 0,20 USD)
10.3.14. Dienas tērēšanas limits - -
10.3.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
10.3.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
10.3.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.3.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.3.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu    
10.3.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.3.17.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās4 4,00 EUR 5,00 USD
10.3.17.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām4 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.3.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 7,00 EUR 10,00 USD
10.3.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

10.4. Algas karte MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
10.4.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.4.2. Kartes steidzama izsniegšana2 35,00 EUR
10.4.3. Mēneša maksa par karti 1,50 EUR
10.4.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.4.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,50 EUR
10.4.6. Kartes nomaiņa 7,00 EUR
10.4.6.1. Kartes pirmstermiņa nomaiņa 7,00 EUR
10.4.7. Atskaites  
10.4.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR
10.4.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas
10.4.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
10.4.9. Procenti par konta atlikumu  
10.4.9.1. procenti par atļauto kredītu 24%
10.4.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60%
10.4.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu bezmaksas
10.4.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 10,00 EUR
10.4.11. Skaidras naudas izņemšana  
10.4.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs3 līdz 600 EUR mēnesī bez maksas, virs – 1,5% no summas (min. 3,00 EUR)
10.4.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2 % (min. 3,00 EUR)
10.4.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR)
10.4.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR)
10.4.12. Maksa par konta bilances pārbaudi  
10.4.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi SEPA valstīs3 0,25 EUR
10.4.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR
10.4.13. Maksa par pirkumu bezmaksas
10.4.14. Dienas tērēšanas limits  
10.4.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR
10.4.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR
10.4.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
10.4.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
10.4.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu  
10.4.17.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
10.4.17.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 5,00 EUR
10.4.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās4 4,00 EUR
10.4.17.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām4 pēc individuāla tarifa
10.4.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
10.4.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

10.5. MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.5.1. Kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
10.5.2. Kartes steidzama izsniegšana2 30,00 EUR 40,00 USD
10.5.3. Mēneša maksa par karti 3,50 EUR 5,00 USD
10.5.4. Papildus kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
10.5.5. Mēneša maksa par papildus karti 3,50 EUR 5,00 USD
10.5.6. Kartes nomaiņa 12,00 EUR 15,00 USD
10.5.6.1. Kartes pirmstermiņa nomaiņa 12,00 EUR 15,00 USD
10.5.7. Atskaites    
10.5.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.5.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.5.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.5.9. Procenti par konta atlikumu    
10.5.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% netiek piedāvāts
10.5.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% netiek piedāvāts
10.5.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu bezmaksas netiek piedāvāts
10.5.10.1. Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām 10,00 EUR netiek piedāvāts
10.5.11. Skaidras naudas izņemšana    
10.5.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos līdz 1 000, 0 EUR bezmaksas, virs 1,5% no summas (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.5.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.5.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.5.12. Maksa par konta bilances pārbaudi    
10.5.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3 0,25 EUR 0,40 USD
10.5.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
10.5.13. Maksa par pirkumu    
10.5.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs3 bezmaksas bezmaksas
10.5.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25%
10.5.14. Dienas tērēšanas limits    
10.5.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
10.5.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
10.5.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.5.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.5.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu    
10.5.17.1. Bankas Klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.5.17.2. Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem 5,00 EUR 7,00 USD
10.5.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās4 4,00 EUR 5,00 USD
10.5.17.4. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām4 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.5.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
10.5.19. Maksa par kredīta darījumu  0,15% (min. 0,10 EUR) 0,15% (min. 0,15 USD)

1 No 02.01.2022. Maestro kartes vairs netiek izsniegtas. Pirms tam izdotās Maestro kartes turpinās darboties līdz to termiņa beigām. Gadījumā, ja nepieciešama Maestro kartes nomaiņa (atjaunošana, aizvietošana), tās vietā tiks izsniegta MasterCard Debit karte.
2 Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.
3 SEPA - Single EURO Payment Area.
4 Maksā tiek iekļauti divi sūtijumi - karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei