Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Spēkā no 12.05.2023.

10.1. MasterCard Debit/debetkarte Maestro1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR Cena USD

10.1.1.

Kartes izsniegšana

 

 

10.1.1.1.

Maksājumu kartes /papildkartes  izsniegšana bankā

7,00 EUR

10,00 USD

10.1.1.2.

Maksājumu kartes/papildkartes izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās4

3,00 EUR

5,00 USD

10.1.2.

Kartes steidzama izsniegšana2

35,00 EUR

50,00 USD

10.1.3.

Mēneša maksa par karti

1,50 EUR

3,00 USD

10.1.4.

Mēneša maksa par papildus karti

1,50 EUR

3,00 USD

10.1.5.

Kartes nomaiņa

5,00 EUR

7,00 USD

10.1.5.1.

Kartes pirmstermiņa atjaunošana

5,00 EUR

7,00 USD

10.1.6.

Atskaites

 

 

10.1.6.1.

atskaišu saņemšana bankā

10,00 EUR

12,00 USD

10.1.6.2.

atskaites internetbankā

bezmaksas

bezmaksas

10.1.7.

Nepamatoto pretenziju izskatīšana

bezmaksas6

bezmaksas6

10.1.8.

Procents par kartes konta atlikumu

 

 

10.1.8.1.

Procenti par atļauto kredītu gadā

24%

netiek piedāvāts

10.1.8.2.

Procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā

60 %

netiek piedāvāts

10.1.9.

Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu

bezmaksas

netiek piedāvāts

10.1.9.1.

Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām

10,00 EUR

netiek piedāvāts

10.1.10.

Skaidras naudas izņemšana

 

 

10.1.10.1.

skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs3

līdz 400 EUR mēnesī bez maksas, virs – 1,5% no summas (min. 3,00 EUR)

2% no summas (min. 5.00 USD)

10.1.10.2.

skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm3

2% no summas (min. 3,00 EUR)

2% no summas (min. 5,00 USD)

10.1.10.3.

skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.1.10.4.

skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min.10,00 USD)

10.1.11.

Maksa par konta bilances pārbaudi

 

 

10.1.11.1.

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3

0,25 EUR

0,40 USD

10.1.11.2.

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA valstīm3

0,50 EUR

0,70 USD

10.1.12.

Maksa par pirkumu

 

 

10.1.12.1.

maksa par pirkumu SEPA valstīs3

bezmaksas

bezmaksas

10.1.12.2.

maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3

bezmaksas

0,25% no summas

10.1.13.

Dienas tērēšanas limits

 

 

10.1.13.1.

dienas tērēšanas limits veikalos

2 500 EUR

3 500 USD

10.1.13.2.

dienas tērēšanas limits bankomātos

1 500 EUR

1 800 USD

10.1.14.

Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu

3%

3%

10.1.15.

Kartes apdruka ar konta valūtas kodu

3,00 EUR

5,00 USD

10.1.16.

Citas ar kartes izsniegšanu/nosūtīšanu saistītās komisijas maksas

 

 

10.1.16.1.

Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem

5,00 EUR

7,00 USD

10.1.16.2.

Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām

3,00 EUR +  faktiskās izmaksas

5,00 USD + faktiskās izmaksas

10.1.17.

Kartes diennakts limita administrēšana5

7,00 EUR

10,00USD

10.1.18.

Maksa par kredīta darījumu

0,15% no summas (min. 0,10 EUR)

0,15% no summas (min. 0,15 USD)

10.2. MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR Cena USD

10.2.1.

Kartes izsniegšana

 

 

10.2.1.1.

Maksājumu kartes /papildkartes  izsniegšana bankā

7,00 EUR

10,00 USD

10.2.1.2

Maksājumu kartes/papildkartes izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās4

3,00 EUR

5,00 USD

10.2.2.

Kartes steidzama izsniegšana1

35,00 EUR

50,00 USD

10.2.3.

Mēneša maksa par karti

2,00 EUR

3,00 USD

10.2.4.

Mēneša maksa par papildus karti

2,00 EUR

3,00 USD

10.2.5.

Kartes nomaiņa

7,00 EUR

10,00 USD

10.2.5.1.

Kartes pirmstermiņa atjaunošana

7,00 EUR

10,00 USD

10.2.6.

Atskaites

 

 

10.2.6.1.

atskaišu saņemšana bankā

10,00 EUR

12,00 USD

10.2.6.2.

atskaites internetbankā

bezmaksas

bezmaksas

10.2.7.

Nepamatoto pretenziju izskatīšana

bezmaksas6

bezmaksas6

10.2.8.

Procenti par konta atlikumu

 

 

10.2.8.1.

procenti par atļauto kredītu gadā

24%

netiek piedāvāts

10.2.8.2.

procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā

60%

netiek piedāvāts

10.2.9.

Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu

bezmaksas

netiek piedāvāts

10.2.9.1.

Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām

10,00 EUR

netiek piedāvāts

10.2.10.

Skaidras naudas izņemšana

 

 

10.2.10.1.

skaidras naudas izņemšana bankomātos

līdz 600 EUR mēnesī bez maksas, virs – 1,5% no summas (min. 3,00 EUR)

2% no summas (min. 5,00 USD)

10.2.10.2.

skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.2.10.3.

skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min.10,00 USD)

10.2.11.

Maksa par konta bilances pārbaudi

 

 

10.2.11.1

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3

0,25 EUR

0,40 USD

10.2.11.2.

maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA valstīm3

0,50 EUR

0,70 USD

10.2.12.

Maksa par pirkumu

 

 

10.2.12.1.

maksa par pirkumu SEPA valstīs3

bezmaksas

bezmaksas

10.2.12.2.

maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3

bezmaksas

0.25% no summas (min. 0,20 USD)

10.2.13.

Dienas tērēšanas limits

 

 

10.2.13.1.

dienas tērēšanas limits veikalos

4 000 EUR

5000 USD

10.2.13.2.

dienas tērēšanas limits bankomātos

2 000 EUR

2500 USD

10.2.14.

Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu

3%

3%

10.2.15.

Kartes apdruka ar konta valūtas kodu

3,00 EUR

5,00 USD

10.2.16.

Citas ar kartes izsniegšanu/nosūtīšanu saistītās komisijas maksas

 

 

10.2.16.1.

Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem

5,00 EUR

7,00 USD

10.2.16.2.

Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām

3,00 EUR + faktiskās izmaksas

5,00 USD + faktiskās izmaksas

10.2.17.

Kartes diennakts limita administrēšana5

7,00 EUR

10,00USD

10.2.18.

Maksa par kredīta darījumu

0,15% no summas (min. 0,10 EUR)

0,15% no summas (min. 0,15 USD)

10.3. MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR Cena USD

10.3.1.

Kartes izsniegšana

 

 

10.3.1.1.

Maksājumu kartes /papildkartes izsniegšana bankā

7,00 EUR

10,00 USD

10.3.1.2

Maksājumu kartes/papildkartes izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās4

3,00 EUR

5,00 USD

10.3.2.

Kartes steidzama izsniegšana1

35,00 EUR

50,00 USD

10.3.3.

Mēneša maksa par karti

3,50 EUR

5,00 USD

10.3.4.

Mēneša maksa par papildus karti

3,50 EUR

5,00 USD

10.3.5.

Kartes nomaiņa

12,00 EUR

15,00 USD

10.3.5.1.

Kartes pirmstermiņa atjaunošana

12,00 EUR

15,00 USD

10.3.6.

Atskaites

 

 

10.3.6.1.

atskaišu saņemšana bankā

10,00 EUR

12,00 USD

10.3.6.2.

atskaites internetbankā

bezmaksas

bezmaksas

10.3.7.

Nepamatoto pretenziju izskatīšana

bezmaksas6

bezmaksas6

10.3.8.

Procenti par konta atlikumu

 

 

10.3.8.1.

procenti par atļauto kredītu gadā

24%

netiek piedāvāts

10.3.8.2.

procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā

60%

netiek piedāvāts

10.3.9.

Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu

bezmaksas

netiek piedāvāts

10.3.9.1.

Komisijas maksa par overdrafta pagarināšanu vai līguma izmaiņām

10,00 EUR

netiek piedāvāts

10.3.10.

Skaidras naudas izņemšana

 

 

10.3.10.1.

skaidras naudas izņemšana bankomātos

līdz 1 000, 0 EUR bezmaksas, virs 1,5% no summas (min. 3,00 EUR)

2% no summas (min. 5,00 USD)

10.3.10.2.

skaidras naudas izņemšana Industra Bank POS terminālos Latvijā

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.3.10.3.

skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos

2% no summas (min. 7,00 EUR)

2% no summas (min. 10,00 USD)

10.3.11.

Maksa par konta bilances pārbaudi

 

 

10.3.11.1.

maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs3

0,25 EUR

0,40 USD

10.3.11.2.

maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA valstīm3

0,50 EUR

0,70 USD

10.3.12.

Maksa par pirkumu

 

 

10.3.12.1

maksa par pirkumu SEPA valstīs3

bezmaksas

bezmaksas

10.3.12.2

maksa par pirkumu ārpus SEPA valstīm3

bezmaksas

0,25%

10.3.13.

Dienas tērēšanas limits

 

 

10.3.13.1.

dienas tērēšanas limits veikalos

7 000 EUR

9 000 USD

10.3.13.2.

dienas tērēšanas limits bankomātos

2 800 EUR

3 500 USD

10.3.14.

Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu

3%

3%

10.3.15.

Kartes apdruka ar konta valūtas kodu

3,00 EUR

5,00 USD

10.3.16.

Citas ar kartes izsniegšanu/nosūtīšanu saistītās komisijas maksas

 

 

10.3.16.1.

Maksa par kartes pārsūtīšanu starp Klientu apkalpošanas centriem

5,00 EUR

7,00 USD

10.3.16.2.

Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām

3,00 EUR + faktiskās izmaksas

5,00 USD + faktiskās izmaksas

10.3.17.

Kartes diennakts limita administrēšana5

7,00 EUR

10,00USD

10.3.18.

Maksa par kredīta darījumu

0,15% no summas (min. 0,10 EUR)

0,15% no summas (min. 0,15 USD)

10.4. Ceļojumu apdrošināšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR

10.4.1.

Standard programma

10,00 EUR/gadā

10.4.2.

Business programma

20,00 EUR/gadā

10.4.3.

Gold programma

30,00 EUR/gadā

10.4.4.

Platinum programma

40,00 EUR/gadā

 

1 No 02.01.2022. Maestro kartes vairs netiek izsniegtas. Pirms tam izdotās Maestro kartes turpinās darboties līdz to termiņa beigām. Gadījumā, ja nepieciešama Maestro kartes nomaiņa (atjaunošana, aizvietošana), tās vietā tiks izsniegta MasterCard Debit karte.
2 Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanas vietu Industra Bank, karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.
3 SEPA - Single EURO Payment Area.
4 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Latvijas teritorijā - karte un PIN kods.
5 Bez maksas, mainot limitu patstāvīgi internetbankā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei