Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Spēkā no 07.09.2021.

10.1. Debetkarte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.1.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
10.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
10.1.3. Mēneša maksa par karti 1,20 EUR 1,50 USD
10.1.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
10.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,20 EUR 1,50 USD
10.1.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR 4,00 USD
10.1.7. Atskaites - -
10.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.1.9. Procents par kartes konta atlikumu - -
10.1.9.1. Procenti par atļauto kredītu 24% 24%
10.1.9.2. Procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
10.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
10.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
10.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR) 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 5,00 USD)
10.1.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.1.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.1.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min.10,00 USD)
10.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
10.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
10.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
10.1.13. Maksa par pirkumu - -
10.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
10.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0,25%
10.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
10.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
10.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
10.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
10.1.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.1.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
10.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
10.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

10.2. Algas debetkarte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
10.2.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.2.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR
10.2.3. Mēneša maksa par karti 1,00 EUR
10.2.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.2.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,00 EUR
10.2.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR
10.2.7. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
10.2.8. Procents par kartes konta atlikumu -
10.2.8.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā
10.2.8.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā 60 % gadā
10.2.9. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR
10.2.10. Skaidras naudas izņemšana -
10.2.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR)
10.2.10.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% (min. 3,00 EUR)
10.2.10.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR)
10.2.10.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR)
10.2.11. Maksa par konta bilances pārbaudi -
10.2.11.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR
10.2.11.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR
10.2.12. Maksa par pirkumu bezmaksas
10.2.13. Dienas tērēšanas limits -
10.2.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR
10.2.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR
10.2.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
10.2.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
10.2.16. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu -
10.2.16.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
10.2.16.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR
10.2.16.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa
10.2.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
10.2.18. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

10.3. MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.3.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
10.3.3. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR 3,00 USD
10.3.4. Papildus kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.5. Mēneša maksa par papildus karti 2,00 EUR 3,00 USD
10.3.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR 7,00 USD
10.3.7. Atskaites - -
10.3.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.3.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.3.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.3.9. Procenti par konta atlikumu - -
10.3.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% 24%
10.3.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
10.3.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
10.3.11. Skaidras naudas izņemšana - -
10.3.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.3.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.3.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.3.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
10.3.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
10.3.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA valstīm 0,50 EUR 0,70 USD
10.3.13. Maksa par pirkumu - -
10.3.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
10.3.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25% (min. 0,20 USD)
10.3.14. Dienas tērēšanas limits - -
10.3.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
10.3.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
10.3.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.3.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.3.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
10.3.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.3.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
10.3.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.3.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 7,00 EUR 10,00 USD
10.3.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

10.4. Algas karte MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
10.4.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.4.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR
10.4.3. Mēneša maksa par karti 1,20 EUR
10.4.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
10.4.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,20 EUR
10.4.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR
10.4.7. Atskaites -
10.4.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR
10.4.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas
10.4.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
10.4.9. Procenti par konta atlikumu -
10.4.9.1. procenti par atļauto kredītu 24%
10.4.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60%
10.4.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR
10.4.11. Skaidras naudas izņemšana -
10.4.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR)
10.4.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2 % (min. 3,00 EUR)
10.4.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR)
10.4.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR)
10.4.12. Maksa par konta bilances pārbaudi -
10.4.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi SEPA valstīs2 0,25 EUR
10.4.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR
10.4.13. Maksa par pirkumu bezmaksas
10.4.14. Dienas tērēšanas limits -
10.4.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR
10.4.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR
10.4.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
10.4.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
10.4.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu -
10.4.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
10.4.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR
10.4.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa
10.4.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
10.4.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

10.5. MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
10.5.1. Kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
10.5.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
10.5.3. Mēneša maksa par karti 3,50 EUR 5,00 USD
10.5.4. Papildus kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
10.5.5. Mēneša maksa par papildus karti 3,50 EUR 5,00 USD
10.5.6. Kartes nomaiņa 10,00 EUR 15,00 USD
10.5.7. Atskaites - -
10.5.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
10.5.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
10.5.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
10.5.9. Procenti par konta atlikumu - -
10.5.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% 24%
10.5.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
10.5.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
10.5.11. Skaidras naudas izņemšana - -
10.5.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
10.5.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.5.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
10.5.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
10.5.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
10.5.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
10.5.13. Maksa par pirkumu - -
10.5.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
10.5.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25%
10.5.14. Dienas tērēšanas limits - -
10.5.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
10.5.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
10.5.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
10.5.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
10.5.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
10.5.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
10.5.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
10.5.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
10.5.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
10.5.19. Maksa par kredīta darījumu  0,15% (min. 0,10 EUR) 0,15% (min. 0,15 USD)

1 Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtijumi - karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei