Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Spēkā no 01.07.2020.

MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1. MasterCard Standard - -
7.1.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR 3,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 2,00 EUR 3,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 5,00 EUR 7,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% 24%
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA valstīm 0,50 EUR 0,70 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25% (min. 0,20 USD)
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
7.1.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
7.1.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
7.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
7.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 7,00 EUR 10,00 USD
7.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

Algas karte MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.1. Algas karte MasterCard Standard -
7.1.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR
7.1.3. Mēneša maksa par karti 1,20 EUR
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,20 EUR
7.1.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR
7.1.7. Atskaites -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR
7.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
7.1.9. Procenti par konta atlikumu -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24%
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR)
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2 % (min. 3,00 EUR)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR)
7.1.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi SEPA valstīs2 0,25 EUR
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR
7.1.13. Maksa par pirkumu bezmaksas
7.1.14. Dienas tērēšanas limits -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000 EUR
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000 EUR
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
7.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu -
7.1.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
7.1.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR
7.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa
7.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
7.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

MasterCard Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1. MasterCard Gold - -
7.1.1. Kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Mēneša maksa par karti 3,50 EUR 5,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 3,50 EUR 5,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24% 24%
7.1.9.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0.25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 7 000 EUR 9 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 800 EUR 3 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
7.1.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
7.1.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
7.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
7.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
7.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0,15% (min. 0,10 EUR) 0,15% (min. 0,15 USD)

Debetkarte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1. Debetkarte Maestro - -
7.1.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Mēneša maksa par karti 1,20 EUR 1,50 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,20 EUR 1,50 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.7.2. atskaites internetbankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procents par kartes konta atlikumu - -
7.1.9.1. Procenti par atļauto kredītu 24% 24%
7.1.9.2. Procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu 60% 60%
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR 12,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR) 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% (min. 3,00 EUR) 2% (min. 5,00 USD)
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min. 10,00 USD)
7.1.11.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR) 2% (min.10,00 USD)
7.1.12. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
7.1.12.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR 0,40 USD
7.1.12.2. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,70 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu - -
7.1.13.1. maksa par pirkumu SEPA valstīs2 bezmaksas bezmaksas
7.1.13.2. maksa par pirkumu ārpus SEPA bezmaksas 0,25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR 3 500 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR 1 800 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu - -
7.1.17.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas bezmaksas
7.1.17.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR 5,00 USD
7.1.17.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa pēc individuāla tarifa
7.1.18. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR 10,00 USD
7.1.19. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR) 0.15% (min. 0,15 USD)

Algas debetkarte Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.1. Algas debetkarte Maestro -
7.1.1. Kartes izsniegšana 3,00 EUR
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR
7.1.3. Mēneša maksa par karti 1,00 EUR
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 3,00 EUR
7.1.5. Mēneša maksa par papildus karti 1,00 EUR
7.1.6. Kartes nomaiņa 3,00 EUR
7.1.7. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR
7.1.8. Procents par kartes konta atlikumu -
7.1.8.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā
7.1.8.2. procenti par atļautā kredīta limita pārsniegšanu gadā 60 % gadā
7.1.9. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 10,00 EUR
7.1.10. Skaidras naudas izņemšana -
7.1.10.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 2% (min. 3,00 EUR)
7.1.10.2. skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus SEPA valstīm 2% (min. 3,00 EUR)
7.1.10.3. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% (min. 7,00 EUR)
7.1.10.4. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 7,00 EUR)
7.1.11. Maksa par konta bilances pārbaudi -
7.1.11.1. maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos SEPA valstīs2 0,25 EUR
7.1.11.2. maksa par konta bilances pārbaudi ārpus SEPA 0,50 EUR
7.1.12. Maksa par pirkumu bezmaksas
7.1.13. Dienas tērēšanas limits -
7.1.13.1. dienas tērēšanas limits veikalos 2 500 EUR
7.1.13.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 1 500 EUR
7.1.14. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistīta pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3%
7.1.15. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR
7.1.16. Maksa par kartes izsniegšanu/nosūtīšanu -
7.1.16.1. Bankas filiālē vai klientu apkalpošanas centrā bezmaksas
7.1.16.2. Kartes nosūtīšana pa pastu Latvijas robežās3 4,00 EUR
7.1.16.3. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas robežām3 pēc individuāla tarifa
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana  7,00 EUR
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu  0.15% (min. 0,10 EUR)

1 Vienojoties ar klientu par kartes saņemšanas vietu AS "Industra Bank", karte tiek izgatavota 4 stundu laikā.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtijumi - karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei