Spēkā no 18.09.2023.

8.1. Kredīts1;2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
8.1.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,5% no kredīta summas (min.200,00EUR)
8.1.2. Kredīta noformēšana (t.sk.kredīta palielinajums) 1,0% no kredīta summas (min.300,00EUR)
8.1.3. Maksāšanas datuma maiņa, atmaksas konta maiņa vai izsniegšanas termiņa vai dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 1 mēnesim 0,3% no atlikušās kredīta summas (min. 100,00EUR)
8.1.4. citas izmaiņas pēc klienta pieprasījuma 1%  no atlikušās kredīta summas (min. 250,00EUR)
8.1.5. Resursu rezervēšana bezmaksas
8.1.6. Refinansēšanas procesa nodrošināšana, t.sk. ieķīlātā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors 2% no atlikušās kredīta summas (min.500,00EUR)                                       
8.1.7. Izziņu, apliecinājumu vai piekrišanu sagatavošana Pēc vienošanās (min.70,00EUR)

8.2. Kredītkaršu limits3

Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Cena EUR

8.2.1.

Mēneša maksa par kartes konta apkalpošanu

Saskaņā ar Cenrādi – Klientu norēķinu konta apkalpošana

8.2.2.

Bāzes % likme gadā

28%

8.2.3.

Komisijas maksa par pārvedumu (paša līdzekļi)

Saskaņā ar Cenrādi - Pārvedumi

8.2.4.

Komisijas maksa par līdzekļu glabāšanu USD valūtā

500,00 USD mēnesī

8.2.5.

Ikmēneša maksājuma apmērs (ietver maksu par kredītlīdzekļu izmantošanu pārskata periodā)

5% no iztērētā kredītlimita summas +100% no pārtēriņa, (min. 10,00 EUR)

8.2.6.

Ikmēneša maksājumu iemaksas termiņš

Līdz mēneša, kas seko pārskata mēnesim pēdējai darba dienai

8.2.7.

Komisijas maksa par nesavlaicīgu parāda dzēšanu:

 

8.2.7.1.  

Nokavējuma procentu likme (gadā)

60%

8.2.8.

Konta slēgšana

bez maksas

8.2.9. Procentu likme par neatļautu negatīvu atlikumu (gadā)

60%

8.2.10.

Komisijas maksa par Parāda apmaksas vienošanās sagatavošanu (kredīta
restrukturizācija)

2% no parāda summas (min. 25,00 EUR)

8.2.11.

Komisijas maksa par iesnieguma par parāda atmaksas kārtību izskatīšanas

25,00 EUR

8.2.12.

Komisijas maksa par parāda atmaksas vienošanās atkārtotu izskatīšanu

12,00 EUR

1 Ja Bankas pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.
2 Attiecas arī uz līzinga pakalpojumiem.
3 Komisijas maksas tiek piemērotas Privatbank pārņemtajiem kredītkaršu limitu līgumiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei