Fiziskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 12.05.2023.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
5.1.1. Pieslēgšana  
5.1.1.1. viens lietotājs bezmaksas
5.1.1.2. katrs nākamais lietotājs 5,00 EUR
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana bezmaksas
5.1.4. Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 izsniegšana un maiņa pēc Klienta pieprasījuma 30,00 EUR
5.1.5. Internetbankas lietotāja koda atkārtota izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma 10,00 EUR
5.1.6. Internetbankas lietotāja un/vai kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 atbloķēšana 10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Pakalpojuma veids Cena EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS īsziņu1 bezmaksas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei