Fiziskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 01.12.2022.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1. Pieslēgšana bezmaksas
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana bezmaksas
5.1.4. Kodu kalkulatora DigiPass DP260 izsniegšana 25,00 EUR
5.1.5. Kodu kalkulatora DigiPass DP260 maiņa pēc Klienta pieprasījuma 20,00 EUR
5.1.6. Lietotāja paroles un login atkārtotā izsniegšana 10,00 EUR
5.1.7. Lietotāja paroles un/vai DigiPass kodu kalkulatora atbloķēšana 10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS īsziņu1 0,10 EUR par katru īsziņu

1 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei