Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Fiziskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 07.09.2021.

5.1. Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet"

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1. Pieslēgšana bezmaksas
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana1 bezmaksas
5.1.4. Kodu kalkulatora  DigiPass DP260 izsniegšana 25,00 EUR
5.1.5. Kodu kalkulatora DigiPass DP260 maiņa 20,00 EUR
5.1.6. Lietotāja paroles un login atkārtotā izsniegšana 7,00 EUR
5.1.7. Lietotāja paroles un/vai DigiPass kodu kalkulatora atbloķēšana 10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Īsziņas saņemšana2 0,10 EUR par katru īsziņu

1 SMS autorizācijas limits - viena maksājuma summa līdz 15000,00 EUR, maksimāla summa dienā - 60000,00 EUR.
2 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei