Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 10.09.2020.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. No MultiNet sistēmas izdrukātā maksājuma dokumenta apstiprināšana bankā 1,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta dublikāta izdruka un apstiprināšana Bankā (par periodu līdz 1 mēnesim) 1,00 EUR
3.1.3. Maksājuma dokumenta dublikāta izdruka un apstiprināšana bankā (par periodu līdz 12 mēnešiem) 2,00 EUR
3.1.4. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 15,00 EUR

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu  
3.2.1.1 Sagatavošana 2 darba dienu laikā 10,00 EUR
3.2.1.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 12:00) 20,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas pēc klienta pieprasījuma  
3.2.2.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 15,00 EUR
3.2.2.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 12:00) 25,00 EUR
3.2.3. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma 40,00 EUR

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 10,00 EUR1
3.3.2. Pilnvaras noformēšana Bankā 20,00 EUR
3.3.3. Pilnvaras noformēšana ārpus Bankas telpām 50,00 EUR
3.3.4. Notariālas Pilnvaras reģistrācija 20,00 EUR

3.4. Korespondences sūtīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 10,00 EUR + kurjera tarifs
3.4.2. Ziņojuma nosūtīšana pa faksu Latvijas teritorijā 1,00 EUR
3.4.3. Ziņojuma nosūtīšana pa faksu ārpus Latvijas teritorijas 5,00 EUR
3.4.4. Ierakstītas vēstules nosutīšana 5,00 EUR + pasta tarifs

1 Pilnvaras noformēšanas gadījumā - bezmaksas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !