Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 15.02.2021.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana AS "Industra Bank" Latvija klienta kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas1 -
4.1.2. Citā valūtā informācija bankā -

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.2.1. EUR, GBP, DKK, PLN            5,00 EUR -
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR -

4.3. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.3.1. pārvedums uz savu kontu 5,00 EUR 1,00 EUR
4.3.2. pārvedums uz citu klienta kontu 25,00 EUR 20,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR7

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta3 - -
4.4.1.1.1. Līdz 1 000 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.1.1.2. No 1 000 EUR līdz 10 000 EUR 75,00 EUR 50,00 EUR
4.4.1.1.3. Virs 10 000 EUR 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.1.2. ekspress3 170,00 EUR 115,00 EUR
4.4.2. SEPA2 pārvedumi - -
4.4.2.1.1. Līdz 1 000 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.2.1.2. No 1 000 EUR līdz 10 000 EUR 75,00 EUR 50,00 EUR
4.4.2.1.3. Virs 10 000 EUR 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta3 - -
4.4.3.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 150,00 EUR 130,00 EUR
4.4.3.2. steidzams3    
4.4.3.2.1. SHA 130,00 EUR 110,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 170,00 EUR 150,00 EUR
4.4.3.3. ekspress3 - -
4.4.3.3.1. SHA 150,00 EUR 130,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 190,00 EUR 170,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.5.1. Pārvedumi BYN, RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta3 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi GBP, DKK, PLN, CNY    - -
4.5.2.1. standarta3 - -
4.5.2.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 150,00 EUR 130,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta3 - -
4.5.3.1.1. SHA 120,00 USD 100,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 150,00 USD 130,00 USD
4.5.4. Pārvedumi CHF, JPY - -
4.5.4.1. standarta3 - -
4.5.4.1.1. SHA 120,00 EUR 100,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 155,00 EUR 135,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.6.1. EUR, GBP, DKK, PLN      10,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 15,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.7.1. EUR4 20,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.7.1.)            100,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.8.1. EUR4 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.8.1.)      120,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.9.1. EUR4 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.9.1.)           120,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.10.1. EUR4 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.10.1.)         120,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.11.1. EUR4 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.11.1.)          150,00 EUR5

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidamo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.12.1. EUR4 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 70,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.14.1. Papildus komisija par  nekorektiem rekvizītiem pārvedumos 70,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana saskaņā ar bankas tarifiem
4.15.3. Maksājumu atsaukšana 5,00 EUR
4.15.4. Maksājumu labošana 5,00 EUR

SHA - Nosūtītājs apmaksā AS "Industra Bank" Latvija noteikto komisiju. Visas iespējamās papildus komisijas maksas starpniekbankas un saņēmēja banka noraksta no pārveduma summas
OUR - Nosūtītājs apmaksā visas starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas, lai nesamazinātu pārveduma summu
1 Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā
2 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ6 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ6 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
3 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1
4 Veicot iekšzemes pārvedumu uz citu banku Latvijā
5 Ja trešo pušu komisija pārsniedz tarifos noradīto summu, tad starpību apmaksā nosūtītājs
6 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis – ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un  Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice
7 Ja saņēmējs nav reģistrēts kādā no šīm jurisdikcijām: Eiropas Savienība, NVS, OECD,  ASEAN (izņemot Bruneju Darusalamu un Mjanmu), Andora, Gibraltārs, Gruzija, Honkonga, Ķīna, Lihtenšteina, Maķedonija, Melnkalne, Serbija un pārveduma summa ir lielākā par 10 000 USD/10 000 EUR - tiek ieturēta papildu komisijas nauda: 120 EUR

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !