Spēkā no 18.09.2023.

11.1. Darījumi ar akcijām

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
11.1.1. ASV akcijas 0,05 USD par 1 akciju (min. 50,00 USD)1
11.1.2. citu valstu akcijas 0,3 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)

11.2. Darījumi ar obligācijām

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
11.2.1. Obligācijas 0,1 % no darījuma summas (min. 100,00 EUR)1

11.3. Depozitārie pakalpojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR

11.3.1.

Finanšu instrumentu konta atvēršana

bez maksas

11.3.2.

Finanšu instrumentu konta slēgšana

bez maksas

11.3.3.

Finanšu instrumentu konta apkalpošana:

 

11.3.3.1.

Akciju glabāšana (mēnesī)

0,02% (min. 1,00 EUR LV akcijām, min. 10,00 EUR citu valstu akcijām)

11.3.3.2.

Obligāciju glabāšana (mēnesī)

0,02% (min. 50,00 EUR)

11.3.3.3.

Ieguldījumu apliecību glabāšana (mēnesī)

0,02% (min. 50,00 EUR)

11.3.4.

Obligāciju, kuru emitenti atrodas bankrota stadijā, glabāšana (mēnesī)

0,005% no nomināla (min. 20,00 EUR par katru ISIN)

11.3.5.

Konta pārskatu sagatavošana un saņemšana Internetbankā

Saskaņā ar Cenrāža sadaļu Konta izraksti

11.3.6.

Konta izrakstu sagatavošana un saņemšana Bankā

Saskaņā ar Cenrāža sadaļu Konta izraksti

11.3.7.

Cita satura pārskata/izziņas sagatavošana (pēc pieprasījuma)

100,00 EUR (par pārskatu/izziņu)2

11.3.8.

Finanšu instrumentu bloķēšana akcionāru sapulcei

10,00 EUR

11.3.9.

Dereģistrācija

15,00 EUR

11.3.10.

NASDAQ CSD reģistrēto finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi (LV):

 

11.3.10.1.

Akcijas, obligācijas

10,00 EUR

11.3.10.2.

Citi finanšu instrumenti

17,00 EUR

11.3.10.3.

Starp Klientu kontiem Industra Bank

3,00 EUR

11.3.11.

Finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi:

 

11.3.11.1.

Finanšu instrumentu pieņemšana

50,00 EUR2

11.3.11.2.

Finanšu instrumentu pārvedums

0,5% no darījuma summas (min. ekvivalents 50,00 EUR akcijām, 100,00 EUR obligācijām)

11.3.12.

Piedalīšanās korporatīvajos notikumos

pēc vienošanās

11.3.13.

Finanšu instrumentu korporatīvo notikumu rīkojumu apstrāde

1,00 EUR2

1 Komisijas tiek ieturētas EUR.
2 Trešo personu komisijas apmaksā Klients.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei