21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Spēkā no 18.09.2023.

9.1. Vienkāršais depozīts

 9.1.1. Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients var izņemt noguldījuma termiņa beigās)1

Termiņš Procentu likme
3 mēneši 3.00%
6  mēneši 3.50%
1 gads 4.00%

2 gadi

4.05%
3 gadi 4.10%
4 gadi 4.15%
5 gadi 4.20%

9.2. Subordinētais depozīts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Procentu likmes, Termiņš
9.2.1. Subordinētais depozīts2 pēc vienošanās

9.3. Depozītu pirmstermiņa dzēšana3

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
9.3.1. Depozīta līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājuma termiņu 30 kalendārās dienas 0.75% no depozīta summas
9.3.2. Depozīta līguma, kas noslēgts no 01.07.2022., izbeigšana pirms termiņa, brīdinot banku vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš 0.50% no depozīta summas

1 Minimālā depozīta summa % saņemšanai fiziskām personām - 3 000,00 EUR, juridiskām personām 3 000,00 EUR.
2 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: 50 000,00 EUR.
3 Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, klientam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei