Fiziskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 01.12.2022.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1. Pieslēgšana bezmaksas
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. Kodu kalkulatora DigiPass DP260 izsniegšana 65,00 EUR
5.1.4. Kodu kalkulatora DigiPass DP260 maiņa pēc Klienta pieprasījuma 50,00 EUR
5.1.5. Lietotāja paroles un login atkārtota izsniegšana 10,00 EUR
5.1.6. Lietotāja paroles un DIGIPASS kodu kalkulatora atbloķēšana 10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS īsziņu1 0,20 EUR par katru īsziņu

1 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei