Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Spēkā no 14.04.2022.

8. Kreditēšanas pakalpojumi 1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,5% no kredīta summas (min.200,00EUR)
8.2. Kredīta noformēšana (t.sk.kredīta palielinajums) 1,0% no kredīta summas (min.300,00EUR)
8.3. Maksāšanas datuma maiņa, atmaksas konta maiņa vai izsniegšanas termiņa vai dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 1 mēnesim 0,3% no atlikušās kredīta summas (min. 100,00EUR)
8.4. citas izmaiņas pēc klienta pieprasījuma 1%  no atlikušās kredīta summas (min. 250,00EUR)
8.5. Resursu rezervēšana bezmaksas
8.6. Refinansēšanas procesa nodrošināšana, t.sk. ieķīlātā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors 2% no atlikušās kredīta summas (min.500,00EUR)                                       
8.7. Izziņu, apliecinājumu vai piekrišanu sagatavošana Pēc vienošanās (min.70,00EUR)

1 Ja Bankas pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei