Juridiskas personas kredīta pieteikums

Informācija par aizņēmēju

1

Kontaktpersona

2

Informācija par kredītu

3

Nosūtot šo pieteikumu, esmu informēts, ka AS Industra Bank veic pieteikumā norādīto personas datu apstrādāti šī pieprasījuma izskatīšanai atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami tīmekļa vietnē https://industra.finance.

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs sazināsimies ar Jums 3 darba dienu laikā.