Spēkā no 13.03.2023.

6.1. Skaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.1. Skaidras naudas konvertācija pēc Bankas noteiktā kursa, 0,1% no summas (min. 10,00 EUR)

6.2. Bezskaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.1. Bezskaidras naudas konvertācija1 pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas

1 Par summām virs 3000,00 EUR vai to ekvivalenta citā valūtā, informācija pa tālruņiem: +371 67019325, 67019324

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei