Juridiskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 03.01.2023.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1.

Pieslēgšana

 

5.1.1.1.

viens lietotājs

bezmaksas

5.1.1.2.

katrs nākamais lietotājs

10,00 EUR

5.1.2

Abonēšana

bezmaksas

5.1.3.

SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana

bezmaksas

5.1.4.

Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 izsniegšana un maiņa pēc Klienta pieprasījuma

30,00 EUR

5.1.5.

Lietotāja paroles vai Lietotāja koda atkārtota izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma

10,00 EUR

5.1.6.

Lietotāja paroles un/vai kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 atbloķēšana

10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS-atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS īsziņu1 0,10 EUR par katru īsziņu

1 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei