Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Juridiskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 14.04.2022.

5.1. Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet" (Internetbanka)

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1. Pieslēgšana bezmaksas
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana1 bezmaksas
5.1.4. Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 izsniegšana  25,00 EUR
5.1.5. Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 maiņa pēc Klienta pieprasījuma 20,00 EUR
5.1.6. "MultiNet" Klienta statusa maiņa no individuālā uz korporatīvo 15,00 EUR
5.1.7. Holdinga pieslēgums2 25,00 EUR + 10,00 EUR par katru jauno uzņēmumu
5.1.8. Maksājumu sagatavošanas režims 5,00 EUR
5.1.9. Lietotāja paroles un login atkārtotā izsniegšana 10,00 EUR
5.1.10. Lietotāja paroles un/vai kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 atbloķēšana 10,00 EUR

5.2. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS-atskaite bezmaksas
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS īsziņu3 0,10 EUR par katru īsziņu

1 SMS autorizācijas limits – viena maksājuma summa līdz 15000,00 EUR, maksimālā summa dienā – 60000,00 EUR.
2 Vienam kodu kalkulatoram DIGIPASS DP260 tiek pieslēgti vairāki holdinga uzņēmumi.
3 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski, vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei