Svarīga informācija bijušajiem PrivatBank klientiem ērtākai Industra Bank pakalpojumu izmantošanas uzsākšanai. Uzzināt vairāk
Aktivizējušies krāpnieki! Neizpaudiet savus datus viņiem!
Grivnu maiņa pret eiro / Обмін гривні на євро. Uzzināt vairāk

Spēkā no 16.09.2022.

8.1. Dokumentāro darījumu izskatīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.1.1. Dokumentāro darījumu izskatīšana (ja darījums nenotiek, komisija netiek atmaksāta) 100,00 EUR

8.2. Konsultācijas

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.2.1. Konsultācija dokumentāro norēķinu jautājumos 50,00 EUR/ stundā, min.50,00 EUR

8.3. Dokumentārais inkaso

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.3.1. Inkaso izstādīšana / paziņošana 0,2% no inkaso summas (min. 70,00 EUR, max. 500,00 EUR)
8.3.2. Inkaso izmaiņas 70,00 EUR
8.3.3. Inkaso atsaukšana, neapmaksāto inkaso dokumentu atgriešana 70,00 EUR
8.3.4. Telekomunikācijas izdevumi, SWIFT ziņojums (1 lappuse) 15,00 EUR
8.3.5. Dokumentu nosūtīšana 7,00 EUR + kurjerpasta izdevumi

8.4. Dokumentārais akreditīvs

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.4.1. Importa akreditīvu apkalpošana -
8.4.1.1. akreditīva atvēršana 0,2% no akreditīva summas (min. 155,00 EUR)
8.4.1.2. dokumentu pārbaude / apmaksa 0,2% no akreditīva summas (min. 100,00 EUR)
8.4.1.3. akreditīva noteikumu izmaiņas 70,00 EUR
8.4.1.4. akreditīva summas palielināšana 0,2% no akreditīva palielinājuma summas (min. 155,00 EUR)
8.4.1.5. akreditīva atsaukšana 100,00 EUR
8.4.1.6. komisija par dokumentiem ar nesaskaņām 100,00 EUR
8.4.1.7. akreditīva projekta sagatavošana (tiek piemērota, ja akreditīvs netiek atvērts) 100,00 EUR
8.4.1.8. neapmaksāto dokumentu atgriešana 70,00 EUR
8.4.2. Eksporta akreditīvu apkalpošana -
8.4.2.1. akreditīva iepriekšēja paziņošana 70,00 EUR
8.4.2.2. akreditīva paziņošana 0,1% no akreditīva summas (min. 70,00 EUR, max. 500,00 EUR)
8.4.2.3. akreditīva noteikumu izmaiņas/ atsaukums/ neizmantošana 70,00 EUR
8.4.2.4. akreditīva summas palielināšana 0,1% no akreditīva  palielinājuma summas (min. 70,00 EUR, max. 500,00 EUR)
8.4.2.5. dokumentu pārbaude / apmaksa 0,2% no akreditīva summas (min. 100,00 EUR)
8.4.2.6. akreditīva apstiprināšana pēc vienošanās
8.4.2.7. akreditīva pārvešana 0,1% no akreditīva  summas (min. 155,00 EUR)
8.4.2.8. naudas līdzekļu asignācija 100,00 EUR
8.4.2.9. akreditīva projekta sagatavošana 100,00 EUR
8.4.2.10. neapmaksāto dokumentu atgriešana 70,00 EUR
8.4.3. Citas ar akreditīvu apkalpošanu saistītās komisijas -
8.4.3.1. telekomunikācijas izdevumi, SWIFT ziņojums (1 lappuse) 15,00 EUR
8.4.3.2. paziņojums trešajai bankai 100,00 EUR
8.4.3.3. dokumentu nosūtīšana 7,00 EUR + kurjerpasta izdevumi

8.5. Bankas garantiju noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.5.1. Garantijas pieteikuma izskatīšana par ar naudas līdzekļiem (finanšu nodrošinājumu) nenodrošinātās garantijas izsniegšanu līdz 1,0% no garantijas summas
8.5.2. Garantijas ar finanšu nodrošinājumu noformēšana un izsniegšana 1,0 - 1,5% gadā (min. 100,00 EUR)
8.5.3. Garantijas ar citu nodrošinājumu noformēšana un izsniegšana sākot no 2,5% gadā no garantijas summas (min. 100,00 EUR)
8.5.4. Pretgarantijas noformēšana un izsniegšana ar finanšu nodrošinājumu 1,5% gadā no pretgarantijas summas (min. 250,00 EUR)
8.5.5. Pretgarantijas noformēšana un izsniegšana ar citu nodrošinājumu sākot no 3,0% gadā no pretgarantijas summas (min. 250,00 EUR)
8.5.6. Izmaiņas garantijas nosacījumos 70,00 EUR
8.5.7. Garantijas ar finanšu nodrošinājumu summas palielināšana 1,0 - 1,5% gadā no garantijas palielinājuma summas (min. 100,00 EUR)
8.5.8. Garantijas ar citu nodrošinājumu summas palielināšana sākot no 2,5% gadā no garantijas palielinājuma summas (min.100,00 EUR)
8.5.9. Pretgarantijas ar finanšu nodrošinājumu summas palielināšana 1,5% gadā no pretgarantijas palielinājuma summas (min. 250,00 EUR)
8.5.10. Pretgarantijas ar citu nodrošinājumu summas palielināšana sākot no 3,0% gadā no pretgarantijas palielinājuma summas (min. 250,00 EUR)
8.5.11. Garantijas paziņošana 70,00 EUR
8.5.12. Izmaiņu garantijas nosacījumos paziņošana 50,00 EUR
8.5.13. Garantijas apmaksas pieprasījumam iesniegto dokumentu pārbaude un apmaksa 0,3% no garantijas summas (min.100,00 EUR)
8.5.14. Garantijas atsaukšana 70,00 EUR
8.5.15. Telekomunikācijas izdevumi, SWIFT ziņojums (1 lappuse) 15,00 EUR
8.5.16. Dokumentu nosūtīšana 7,00 EUR + kurjerpasta izdevumi
8.5.17. Paziņojums trešajai bankai 100,00 EUR
8.5.18. Garantijas projekta sagatavošana (tiek piemērota, ja garantija netiek izsniegta) 100,00 EUR

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei