Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

1. Vienkāršais depozīts

Nr.p.k. Depozīta veids 3mēn. 6mēn. 1gads 2gadi 3gadi 5gadi
1.1. Vienkāršais depozīts EUR (aprēķinātos procentus Klients var izņemt reizi noguldījuma termiņa beigās)1 0,10% 0,20% 0,60% 1.10% 1.30% 1.50%
1.2. Vienkāršais depozīts EUR (aprēķinātos procentus Klients saņem reizi mēnesī)1 0,05% 0,10% 0,50% 1,00% 1.20% 1.40%

2. Mērķa depozīts fiziskām personām

Nr.p.k. Depozīta veids 1m. 3m. 6m. 1g. 2g. 3g. 5g.
2.1. Mērķa depozīts EUR (aprēķinātos procentus var saņemt reizi depozīta termiņa beigās)2 - - 0,05% 0,20% 0,30% 0,35% -

3. Krājkonts rezidentiem3

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
3.1. Krājkonts fiziskām personām  
3.1.1. EUR 0,20%
3.2. Krājkonts senioriem4  
3.2.1. EUR 0,30%
3.3. Līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājumu termiņu (7 kalend. dienas) 0,5% no summas

4. Biznesa depozīts juridiskām personām

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
4.1. Biznesa depozīts (aprēķinātos procentus var saņemt reizi depozīta termiņa beigās)  
    Termiņš pēc vienošanās 
4.1.1. EUR5 procentu likme pēc vienošanās
4.1.2. RUB5 procentu likme pēc vienošanās 
4.1.3. Cita valūta6 procentu likme pēc vienošanās

5. Depozītu pirmstermiņa dzēšana7

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
5.1. Līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājumu termiņu (30 kalendāras dienas) 3% no depozīta summas

6. Subordinētais depozīts

Nr.p.k. Depozīta veids 5gadi 7gadi 10gadi
6.1. no 50 000 EUR līdz 500 000 EUR  3,75% 4,75% 5,25%
6.2. virs 500 000 EUR  4,25% 5,25% 5,75%

1 Minimālā depozīta summa % saņemšanai fiziskām personām - 100,00 EUR, juridiskām personām 1000,00 EUR.
2 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: 25 EUR. Šo depozītu var papildināt ar naudas summu, kas nav mazāka par 10 EUR.
3 Krājkontam ir neierobežota papildināšanas iespējas.
4 Fiziska persona - LR rezidents, kura sasniegusi  60 gadu vecumu, vai persona kas nav sasniegusi 60 gadu vecumu, bet ir pensionārs, ko apliecina uzrādītā pensionāra apliecība.
5 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: 1 000 000,00 EUR/ 50 000 000 RUB.
6 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: ekvivalents 1 000 000,00 EUR.
7 Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, klientam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !