Spēkā no 03.01.2023.

9.1. Vienkāršais depozīts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Procentu likmes, Termiņš
9.1.1. Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients var izņemt noguldījuma termiņa beigās)1 1gads 2gadi 3gadi 4gadi 5gadi
9.1.1.1.

līdz 250 000 EUR

1.00%

1.50%

1.75%

2.00%

2.25%

9.1.1.2.

virs 250 000 EUR

1.10%

1.60%

1.85%

2.10%

2.35%

9.1.1.3.

virs 500 000 EUR

1.20%

1.70%

1.95%

2.20%

2.45%

9.1.2. Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients saņem reizi mēnesī)1 1gads 2gadi 3gadi 4gadi 5gadi
9.1.2.1.

līdz 250 000 EUR

0.95%

1.40%

1.65%

1.90%

2.10%

9.1.2.2.

virs 250 000 EUR

1.05%

1.50%

1.75%

2.00%

2.20%

9.1.2.3.

virs 500 000 EUR

1.15%

1.60%

1.85%

2.10%

2.30%

9.2. Biznesa depozīts juridiskām personām

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
9.2.1. Biznesa depozīts (aprēķinātos procentus var saņemt reizi depozīta termiņa beigās) Termiņš pēc vienošanās
9.2.2. EUR2 procentu likme pēc vienošanās
9.2.3. Cita valūta3 procentu likme pēc vienošanās

9.3. Subordinētais depozīts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Procentu likmes, Termiņš
9.3.1. Subordinētais depozīts 5gadi 7gadi 10gadi
9.3.1. no 50 000 EUR līdz 500 000 EUR  3,75% 4,75% 5,25%
9.3.2. virs 500 000 EUR  4,25% 5,25% 5,75%

9.4. Depozītu pirmstermiņa dzēšana4

Nr.p.k. Depozīta veids Procentu likmes
9.4.1. Depozīta līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājuma termiņu 30 kalendārās dienas 3% no depozīta summas
9.4.2. Depozīta līguma, kas noslēgts no 01.07.2022., izbeigšana pirms termiņa, brīdinot banku vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš 1,5% no depozīta summas

1 Minimālā depozīta summa % saņemšanai fiziskām personām - 3 000,00 EUR, juridiskām personām 3 000,00 EUR.
2 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: 1 000 000,00 EUR.
3 Minimālā depozīta summa % saņemšanai: ekvivalents 1 000 000,00 EUR.
4 Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, klientam netiek izmaksāti aprēķinātie un tiek ieturēti iepriekš izmaksātie procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei