Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Juridiskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 23.08.2021.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. No MultiNet sistēmas izdrukātā maksājuma dokumenta apstiprināšana bankā 1,00 EUR
3.1.2. Maksājuma dokumenta dublikāta izdruka un apstiprināšana bankā (par periodu līdz 1 mēnesim) 1,00 EUR
3.1.3. Maksājuma dokumenta dublikāta izdruka un apstiprināšana bankā (par periodu līdz 12 mēnešiem) 2,00 EUR
3.1.4. Maksājuma dokumenta meklēšana arhīvā un kopijas apstiprināšana 15,00 EUR

3.2. Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu  
3.2.1.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 20,00 EUR
3.2.1.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst.12:00) 40,00 EUR
3.2.2. Cita veida izziņas pēc klienta pieprasījuma  
3.2.2.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 30,00 EUR
3.2.2.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst.12:00) 50,00 EUR
3.2.3. Izziņa par pamatkapitāla iemaksu pagaidu kontā 20,00 EUR
3.2.4. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 150,00 EUR
3.2.5. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma 80,00 EUR
3.2.6. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 500,00 EUR

3.3. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 10,00 EUR
3.3.2. Pilnvaras noformēšana bankā 20,00 EUR
3.3.3. Īpašuma dokumentu maiņas noformēšana1 25,00 EUR
3.3.4. Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos 10,00 EUR

3.4. Korespondences sūtīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 10,00 EUR + kurjera tarifs
3.4.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana 5,00 EUR + pasta tarifs

1 Juridiskai personai, kuras dalībnieks un/vai patiesā labuma guvējs/pilnvarots pārstāvis ir no ārvalstīm, tiek piemērota komisijas maksa 100 EUR apmērā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei