Spēkā no 18.09.2023.

7.1. Skaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
7.1.1. Skaidras naudas konvertācija1 pēc Bankas noteiktā kursa, 0,1% no summas (min. 10,00 EUR)

7.2. Bezskaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
7.2.1. Bezskaidras naudas konvertācija2 pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas

1 Banka pieņem tikai jaunā parauga USD - sākot no 2009.gada izlaiduma.
2 Par summām virs 3000,00 EUR vai to ekvivalenta citā valūtā, informācija pa tālruņiem: +371 67019325, +371 67019324

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei