Spēkā no 01.12.2022.

7.1. Skaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.1.1. Skaidras naudas konvertācija pēc Bankas noteiktā kursa, 0,1% no summas (min. 10,00 EUR)

7.2. Bezskaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.2.1. Bezskaidras naudas konvertācija1 pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas

1 Par summām virs 3000,00 EUR vai to ekvivalenta citā valūtā, informācija pa tālruņiem: +371 67019325, +371 67019324

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei