Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 01.07.2020.

2.1. Skaidras naudas iemaksa savā kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1.1. EUR, USD -
2.1.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,1% no summas (min. 2,00 EUR)
2.1.1.2. virs 5000,01 (dienā) 0,5% no summas
2.1.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)
2.1.3. Depozīta izvietošanai   bezmaksas

2.2. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.2.1. EUR, USD -
2.2.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,3% no summas (min. 10,00 EUR)
2.2.1.2. virs 5000,01 (dienā) 1% no summas
2.2.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)

2.3. Skaidras naudas iemaksa kontā pārvedumu (starptautiskie) veikšanai klientiem, kuriem nav atvērts konts AS "Industra Bank"2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.3.1. EUR, USD 20,00 EUR3
2.3.2. Citu valstu valūtās 1% no summas (min. 20,00 EUR)3

2.4. Skaidras naudas izmaksa no konta4

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.4.1. EUR -
2.4.1.1. līdz 7000,00 EUR (dienā) 0,5% no summas (min. 5,00 EUR)
2.4.1.2. virs 7000,01 EUR (dienā) 1% no summas
2.4.2. Citu valstu valūtās5 2% no summas (min. 10,00 EUR)
2.4.3. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma MultiNet apstrāde  3,00 EUR

2.5. Papildus komisijas

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.5.1. Naudas sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem 1% no summas (min. 5,00 EUR)
2.5.2. Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšējas pieteikšanas4 1,5%  no summas
2.5.3. Sods par rakstiskā veidā pasūtītas naudas summas neizņemšanu 0,5% no pasūtītās summas

2.6. Naudas apmaiņa, izmainot nominālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.6.1. EUR -
2.6.1.1. banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% no summas (min. 5,00 EUR)
2.6.1.2. monētu apmaiņa pret banknotēm un otrādi, monētu nomināla maiņa 2,00 EUR par katriem 50 gab.6

2.7. Nolietoto un bojāto banknošu pieņemšana7

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.7.1. EUR bezmaksas
2.7.2. Citu valstu valūtās nepieņemam

2.8. Banknošu pārbaude

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.8.1. Banknošu īstuma pārbaude  0,5% no summas (min. 10,00 EUR)

2.9. Monētu apstrāde8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.9.1. AS "Industra Bank"  klientiem 2,00 EUR par katriem 50 gab.
2.9.2. Klientiem, kuriem nav atvērts konts AS "Industra Bank"  5,00 EUR par katriem 50 gab.

2.10. Skaidras naudas izsniegšana no maksājumu kartēm caur AS "Industra Bank" POS terminālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.10.1. Skaidras naudas izsniegšana no citu banku kartēm 3,5% no summas (min. 2,50 EUR)

1 Monētas ārzemju valūtā banka nepieņem.    
2 Maksimālā summa 7 000,00 EUR vai to ekvivalents.    
3 Pārvedumu veic pēc pašreizējā Bankas cenraža, komisijas tips - SHA.    
4 Summas, kas pārsniedz 3 000,00 EUR vai to ekvivalentu, klientu apkalpošanas centros ir jāpasūta divas darba dienas iepriekš, rakstiskā veidā. Galvenajā ofisā pasūtījums ir jāveic no summas, kas pārsniedz 7 000,00 EUR.    
5 Ja tāda bankā ir pieejama.    
6 Tarifs bankas klientiem.    
7 Banka patur tiesības nepieņemt nolietotas un bojātas banknotes, ja tas neatbilst Bankas iekšējām prasībām ("Vispārējie darījumu noteikumi").    
8 Monētām jābūt sašķirotām pēc nomināliem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !