Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Spēkā no 12.05.2023.

2.1. Skaidras naudas iemaksa savā kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1.1. EUR, USD  
2.1.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,1% no summas (min. 2,00 EUR)
2.1.1.2. virs 5000,01 (dienā) 0,5% no summas
2.1.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)
2.1.3. Komisijas maksu segšanai bezmaksas

2.2. Skaidras naudas iemaksa cita Klienta kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.2.1. EUR, USD -
2.2.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,3% no summas (min. 10,00 EUR)
2.2.1.2. virs 5000,01 (dienā) 1% no summas
2.2.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)

2.3. Skaidras naudas iemaksa kontā pārvedumu (starptautiskie) veikšanai klientiem, kuriem nav atvērts konts Industra Bank2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.3.1. EUR, USD 20,00 EUR3
2.3.2. Citu valstu valūtās 1% no summas (min. 20,00 EUR)3

2.4. Skaidras naudas izmaksa no konta4

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.4.1. EUR 1% no summas (min. 10,00 EUR)5
2.4.2. Citu valstu valūtās6 2% no summas (min. 20,00 EUR)
2.4.3. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma Internetbankā apstrāde  3,00 EUR

2.5. Papildus komisijas

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.5.1. Naudas sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem 1% no summas (min. 5,00 EUR)
2.5.2. Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšējas pieteikšanas4 1,5%  no summas
2.5.3. Sods par rakstiskā veidā pasūtītas naudas summas neizņemšanu 0,5% no pasūtītās summas

2.6. Naudas apmaiņa, izmainot nominālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.6.1. EUR -
2.6.1.1. banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% no summas (min. 5,00 EUR)
2.6.1.2. monētu apmaiņa pret banknotēm un otrādi, monētu nomināla maiņa 2,00 EUR par katriem 50 gab.6
2.6.2. Citu valstu valūtās5 1% no summa (min. 5,00 EUR)

2.7. Nolietoto un bojāto banknošu pieņemšana8

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.7.1. EUR bezmaksas
2.7.2. Citu valstu valūtās nepieņemam

2.8. Banknošu pārbaude

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.8.1. Banknošu īstuma pārbaude  0,5% no summas (min. 10,00 EUR)

2.9. Monētu apstrāde9;10

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.9.1. Industra Bank  klientiem 2,00 EUR par katriem 50 gab.
2.9.2. Klientiem, kuriem nav atvērts konts Industra Bank  5,00 EUR par katriem 50 gab.

2.10. Skaidras naudas izsniegšana no maksājumu kartēm caur Industra Bank POS terminālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.10.1. Skaidras naudas izsniegšana no citu banku kartēm 3,5% no summas (min. 5,00 EUR)

1 Monētas ārzemju valūtā banka nepieņem.    
2 Maksimālā summa 1 000,00 EUR vai to ekvivalents.    
3 Pārvedumu veic pēc pašreizējā Bankas cenraža, komisijas tips - SHA.    
4 Summas, kas pārsniedz 3 000,00 EUR vai to ekvivalentu, klientu apkalpošanas centros ir jāpasūta divas darba dienas iepriekš, rakstiskā veidā. Galvenajā ofisā pasūtījums ir jāveic no summas, kas pārsniedz 7 000,00 EUR.    
Bez maksas slēdzot kontu, ja konta atlikums ir līdz 10,00 EUR.
6 Ja tāda bankā ir pieejama.
7 Tarifs bankas klientiem.
8 Banka patur tiesības nepieņemt nolietotas un bojātas banknotes, ja tas neatbilst Bankas iekšējām prasībām ("Vispārējie darījumu noteikumi").
9 Monētām jābūt sašķirotām pēc nomināliem.
10 Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus skaidras naudas iemaksas un izmaksas darījumu komisijas maksai.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei