Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Spēkā no 12.05.2023.

7. Kreditēšanas pakalpojumi 1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,5% no kredīta summas (min.500,00EUR)
7.2. Kredīta noformēšana (t.sk.kredīta palielinājums) 1,0% no kredīta summas (min.500,00EUR)
7.3. Maksāšanas datuma maiņa, atmaksas konta maiņa vai izsniegšanas termiņa vai dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 1 mēnesim 0,5% no atlikušās kredīta summas (min.200,00EUR)
7.4. Citas izmaiņas pēc klienta pieprasījuma 1%  no atlikušās kredīta summas (min.500,00EUR)
7.5. Resursu rezervēšana pēc vienošanās
7.6. Refinansēšanas procesa nodrošināšana, t.sk. ieķīlātā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors 2% no atlikušās kredīta summas (min.1000,00EUR)                                       
7.7. Izziņu, apliecinājumu vai piekrišanu sagatavošana Pēc vienošanās (min.100,00EUR)

7.8.

Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja līgums paredz komisiju par pirmstermiņa atmaksu)

2% no pirmstermiņā atmaksātās summas (min. 200,00 EUR)

1 Ja Bankas pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.
2 Attiecas arī uz līzinga pakalpojumiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei