Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Spēkā no 01.10.2021.

7. Kreditēšanas pakalpojumi 1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
7.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,5% no kredīta summas (min.500,00EUR)
7.2. Kredīta noformēšana (t.sk.kredīta palielinājums) 1,0% no kredīta summas (min.500,00EUR)
7.3. Maksāšanas datuma maiņa, atmaksas konta maiņa vai izsniegšanas termiņa vai dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšana līdz 1 mēnesim 0,5% no atlikušās kredīta summas (min.200,00EUR)
7.4. Citas izmaiņas pēc klienta pieprasījuma 1%  no atlikušās kredīta summas (min.500,00EUR)
7.5. Resursu rezervēšana pēc vienošanās
7.6. Refinansēšanas procesa nodrošināšana, t.sk. ieķīlātā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors 2% no atlikušās kredīta summas (min.1000,00EUR)                                       
7.7. Izziņu, apliecinājumu vai piekrišanu sagatavošana Pēc vienošanās (min.100,00EUR)

1 Ja Bankas pakalpojuma cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas kā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei