Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

1.1. Skaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Skaidras naudas konvertācija pēc Bankas noteiktā kursa (informācija par komisijas apmēru Bankā)

1.2. Bezskaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Bezskaidras naudas konvertācija1 pēc Bankas noteiktā kursa

1 Par summām virs 3000,00 EUR vai to ekvivalenta citā valūtā, informācija pa tālruņiem: +371 67019325, 67019324

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !