Juridiskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 01.12.2022.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1.1. Pieslēgšana1 bezmaksas
5.1.2. Abonēšana bezmaksas
5.1.3. Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 izsniegšana 65,00 EUR
5.1.4. Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260  maiņa pēc Klienta pieprasījuma 50,00 EUR
5.1.5. Klienta statusa maiņa no individuālā uz korporatīvo 50,00 EUR
5.1.6. Holdinga pieslēgums2 50,00 EUR + 20,00 EUR par katru jauno uzņēmumu
5.1.7. Maksājumu sagatavošanas režims 35,00 EUR
5.1.8. Informatīvais režims 20,00 EUR
5.1.9. Lietotāja paroles un login atkārtotā izsniegšana 25,00 EUR + kurjerpasta izdevumi
5.1.10. Lietotāja paroles un/vai kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 atbloķēšana 25,00 EUR

5.2. SMS-atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.2.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam 5,00 EUR
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS Īsziņu3 0,20 EUR par katru īsziņu

1 Pieslēgšana ar kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 palīdzību.
2 Vienam kodu kalkulatoram DIGIPASS DP260 tiek pieslēgti vairāki holdinga uzņēmumi.
3 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei