Juridiskām personām

5. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 18.09.2023.

5.1. Internetbanka

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
5.1.1.

Pieslēgšana

 

5.1.1.1.

viens lietotājs

bezmaksas

5.1.1.2.

katrs nākamais lietotājs

20,00 EUR

5.1.2.

Abonēšana

bezmaksas

5.1.3.

SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana

bezmaksas

5.1.4.

Kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 izsniegšana un maiņa pēc Klienta pieprasījuma

70,00 EUR

5.1.5.

Internetbankas lietotāja koda atkārtota izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma

25,00 EUR

5.1.6.

Internetbankas lietotāja un/vai kodu kalkulatora DIGIPASS DP260 atbloķēšana

25,00EUR

5.2. SMS-atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
5.2.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam 5,00 EUR
5.2.2. Abonēšana bezmaksas
5.2.3. Maksa par SMS Īsziņu bezmaksas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei