Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Spēkā no 12.05.2023.

2.1. Skaidras naudas iemaksa savā kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1.1. EUR, USD 0,5% no summas (min. 20,00 EUR)
2.1.2. Citu valstu valūtās 2,5% no summas (min. 20,00 EUR)
2.1.3. Komisijas maksu segšanai bezmaksas

2.2. Skaidras naudas izmaksa no konta2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.2.1. EUR 3% no summas (min. 50,00 EUR)
2.2.2. Citu valstu valūtās3 3,5% no summas (min. 50,00 EUR)
2.2.3. Skaidras naudas izmaksas elektroniskā pieteikuma Internetbankā apstrāde 5,00 EUR

2.3. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.3.1. Naudas sagatavošana izmaksai pēc klienta pieprasītajiem nomināliem 1% no summas (min. 10,00 EUR)
2.3.2. Skaidras naudas izmaksa bez iepriekšējas pieteikšanas2 1,5% no summas
2.3.3. Sods par rakstiskā veidā pasūtītas naudas summas neizņemšanu 0,5% no pasūtītās summas

2.4. Naudas apmaiņa, izmainot nominālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.4.1. EUR -
2.4.1.1. banknošu apmaiņa pret cita nomināla banknotēm 0,5% no summas (min. 10,00 EUR)
2.4.1.2. monētu apmaiņa pret banknotēm un otrādi, monētu nomināla maiņa4 3,00 EUR par katriem 50 gab.
2.4.2. Citu valstu valūtās 1% no summas (min. 5,00 EUR)

2.5. Nolietoto un bojāto banknošu pieņemšana5

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.5.1. EUR bezmaksas
2.5.2. Citu valstu valūtās nepieņemam

2.6. Banknošu pārbaude

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.6.1. Banknošu īstuma pārbaude 0,5% no summas (min. 10,00 EUR)

2.7. Monētu apstrāde6;7

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.7.1. AS "Industra Bank"  klientiem 2,00 EUR par katriem 50 gab.
2.7.2. Klientiem, kuriem nav atvērts konts AS "Industra Bank" 5,00 EUR par katriem 50 gab.

2.8. Skaidras naudas izsniegšana no maksājumu kartēm caur AS "Industra Bank" POS terminālu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.8.1. Skaidras naudas izsniegšana no citu banku kartēm 3,5% no summas (min. 5,00 EUR)

1 Monētas ārzemju valūtā banka nepieņem.
2 Summas, kas pārsniedz 3 000,00 EUR vai to ekvivalentu, klientu apkalpošanas centros ir jāpasūta divas darba dienas iepriekš, rakstiskā veidā. Galvenajā ofisā pasūtījums ir jāveic no summas, kas pārsniedz 7 000,00 EUR.
3 Ja tāda bankā ir pieejama.
4 Pakalpojums pieejams bankas klientiem.
5 Banka patur tiesības nepieņemt nolietotas un bojātas banknotes, ja tas neatbilst Bankas iekšējām prasībām ("Vispārējie darījumu noteikumi").
6 Monētām jābūt sašķirotām pēc nomināliem.
7Monētu apstrādes komisijas maksa tiek ieturēta papildus skaidras naudas iemaksas un izmaksas darījumu komisijas maksai.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei