Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

Darījumu konta atvēršana un apkalpošana

Spēkā no 02.10.2020.

1. Darījumu konta pieteikšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1. Darījuma konta pieteikuma izskatīšana 50 EUR1

2. Darījumu konta atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Darījumu konta atvēršana bezmaksas

3. Darījumu konta līguma noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. Standarta līguma2 noformēšana -
3.1.1. Parastā kārtībā (3 darba dienu laikā) 0,4% no summas (min. 200 EUR)
3.1.2. Paātrinātā kārtībā (24 stundu laikā) 0,6% no summas (min. 500 EUR)
3.2. Nestandarta līguma noformēšana Pēc vienošanās
3.3. Grozījumi līgumā (par katru reizi) Pēc vienošanās (min.50 EUR)

4. Darījumu konta slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Darījumu konta slēgšana bezmaksas

5. Citas darbības

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1. Pārvedums no Darījumu konta Saskaņā ar Bankas tarifiem
5.2. Izdrukas sagatavošana no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 15 EUR

1 Komisijas maksa maksājama pirms pieteikuma izskatīšanas. Darījumu konta līguma noslēgšanas gadījumā par šo summu tiek samazināta Darījumu konta līguma noformēšanas komisija. Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
2 Neieķīlāta nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījums starp vienu pircēju un vienu pārdēvēju.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !