Juridiskām personām

12. Darījumu konta atvēršana un apkalpošana

Spēkā no 13.03.2023.

12.1. Darījumu konta pieteikšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
12.1.1. Darījuma konta pieteikuma izskatīšana pēc vienošanās (min. 50,00 EUR)1

12.2. Darījumu konta līguma noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
12.2.1. Standarta līguma2 noformēšana  
12.2.1.1. Parastā kārtībā (3 darba dienu laikā) 0,3% no summas (min. 500,00 EUR)
12.2.1.2. Paātrinātā kārtībā (24 stundu laikā)3 0,6% no summas (min. 500,00 EUR)
12.2.2. Nestandarta līguma noformēšana pēc vienošanās (min. 500,00 EUR)
12.2.3. Grozījumi līgumā (par katru reizi) pēc vienošanās (min. 50,00 EUR)

12.3. Darījumu konta slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
12.3.1. Darījumu konta slēgšana bezmaksas

12.4. Citas darbības

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
12.4.1. Pārvedums no Darījumu konta Saskaņā ar Cenrādi - Pārvedumi Bankā
12.4.2. Izdrukas sagatavošana no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas 15,00 EUR

1 Komisijas maksa maksājama pirms pieteikuma izskatīšanas. Darījumu konta līguma noslēgšanas gadījumā par šo summu tiek samazināta Darījumu konta līguma noformēšanas komisija. Gadījumā, ja Banka atsaka konta atvēršanu, komisija par dokumentu izskatīšanu netiek atmaksāta.
2 Neieķīlāta nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījums starp vienu pircēju un vienu pārdēvēju, līguma noformēšana latviešu valodā.
3 Darījuma konta līguma noformēšana iespējama pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei