Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

Viesu komplekts

privātpersonām- ārzemju klientiem ar pagaidu LR uzturēšanas atļauju

Spēkā no 10.09.2020.

1. Viesu komplekts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR  
1.1. Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana 200,00 EUR  
1.1.1. Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet"    
1.1.2. Pieslēgšana pakalpojumam SMS-atskaite3    
1.2. Apkalpošana 15,00 EUR / mēnesī  

2. Skaidras naudas iemaksa savā kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR  
2.1. EUR, USD -  
2.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,1% no summas (min. 5,00 EUR)  
2.1.2. vīrs 5000,00 (dienā) 0,5% no summas  
2.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)  

3. Pārvedumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR  Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
3.1. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" Latvija klientiem    
3.1.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 3,00 EUR 1,00 EUR
3.2. Iekšzemes (standarta) pārvedumi EUR uz citu banku Latvijā un SEPA pārvedumi    
3.2.1. līdz 1000,00 3,00 EUR 1,00 EUR
3.2.2. virs 1000,00 5,00 EUR 1,00 EUR

4. Maksajumu karte MasterCard Standard (EUR)

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR  
4.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR  
4.2. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR  
4.3. Skaidras naudas izņemšana -  
4.3.1. bankomātos SEPA valstīs2 2% (min. 3,00 EUR)  
4.3.2. bankomātos ārpus SEPA valstīs 2% (min. 3,00 EUR)  
4.4. Maksa par konta bilances pārbaudi -  
4.4.1. Latvijā 0,25 EUR  
4.4.2. ārzemēs 0,50 EUR  
4.5. Maksa par pirkumu -  
4.5.1. Latvijā bezmaksas  
4.5.2. ārzemēs 0,15 EUR  

1 Spēkā no 06.07.2020.jauniem klientiem; no 10.09.2020.- esošiem klientiem.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 Pieslēgšana pakalpojumam SMS- atskaite TIKAI klientiem ar Latvijas Republikas tālruņa numuriem.

Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas nerezidenta tarifiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !