Spēkā no 12.05.2023.

Privātpersonām - ārzemju klientiem ar pagaidu LR uzturēšanas atļauju.

6.1.1. Viesu komplekts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
6.1.1.1. Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana 200,00 EUR

6.1.1.2.

Papildu komisijas maksa par pirmreizējo dokumentu izskatīšanu personai, kas nav ES, EEZ vai Šveices valstspiederīgais

300,00 EUR

6.1.1.3. Internetbanka  
6.1.1.4. Pieslēgšana pakalpojumam SMS-atskaite2  
6.1.1.5. Apkalpošana 15,00 EUR / mēnesī

6.1.2. Skaidras naudas iemaksa savā kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
6.1.2.1. EUR, USD -
6.1.2.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,1% no summas (min. 5,00 EUR)
6.1.2.1.2. vīrs 5000,00 (dienā) 0,5% no summas
6.1.2.2. Citu valstu valūtās 2% no summas (min. 10,00 EUR)

6.1.3. Pārvedumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR  Izcenojumi Internetbankā EUR
6.1.3.1. Pārvedumi starp Industra Bank klientiem    
6.1.3.1.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
6.1.3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 3,00 EUR 1,00 EUR
6.1.3.2. Iekšzemes (standarta) pārvedumi EUR uz citu banku Latvijā un SEPA pārvedumi    
6.1.3.2.1. līdz 1000,00 3,00 EUR 1,00 EUR
6.1.3.2.2. virs 1000,00 5,00 EUR 1,00 EUR

6.1.4. Maksājumu karte MasterCard Standard (EUR)

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
6.1.4.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR
6.1.4.2. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR
6.1.4.3. Skaidras naudas izņemšana  
6.1.4.3.1. bankomātos SEPA valstīs1 2% (min. 3,00 EUR)
6.1.4.3.2. bankomātos ārpus SEPA valstīm1 2% (min. 3,00 EUR)
6.1.4.4. Maksa par konta bilances pārbaudi  
6.1.4.4.1. Latvijā 0,25 EUR
6.1.4.4.2. ārzemēs 0,50 EUR
6.1.4.5. Maksa par pirkumu  
6.1.4.5.1. Latvijā bezmaksas
6.1.4.5.2. ārzemēs 0,15 EUR

1 SEPA - Single EURO Payment Area.
2 Pieslēgšana pakalpojumam SMS- atskaite TIKAI klientiem ar Latvijas Republikas tālruņa numuriem.

Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas nerezidenta tarifiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei