Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

1. Viesu komplekts, kurā iekļauts

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
1.1. Multivalūtu norēķinu konts 100,00 EUR 100,00 EUR
1.1.1. Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet"    
1.1.2. DigiPass GO-61    
1.2. Apkalpošana 5,00 EUR / mēnesī 5,00 EUR / mēnesī

2. Skaidras naudas iemaksa savā kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
2.1. EUR, USD - -
2.1.1. līdz 5000,00 (dienā) 0,1% no summas (min. 3,00 EUR) 0,1% no summas (min. 3,00 EUR)
2.1.2. vīrs 5000,00 (dienā) 0,2% no summas 0,2% no summas
2.2. Citu valstu valūtās 0,5% no summas (min. 3,00 EUR) 0,5% no summas (min. 3,00 EUR)

3. Pārvedumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
3.1. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" Latvija klientiem - -
3.1.1. pārvedums uz savu kontu bezmaksas bezmaksas
3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 2,00 EUR 0,50 EUR
3.2. Iekšzemes (standarta) pārvedumi EUR uz citu banku Latvijā 3,00 EUR 1,00 EUR

4. Maksajumu karte MasterCard Standard (EUR)

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.1. Kartes izsniegšana 5,00 EUR 5,00 EUR
4.2. Mēneša maksa par karti 2,00 EUR 2,00 EUR
4.3. Skaidras naudas izņemšana - -
4.3.1. bankomātos SEPA valstīs2 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 1% (min. 2,00 EUR) 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 1% (min. 2,00 EUR)
4.3.2. bankomātos ārpus SEPA 1,5% (min. 2,00 EUR) 1,5% (min. 2,00 EUR)
4.4. Maksa par konta bilances pārbaudi - -
4.4.1. Latvijā 0,25 EUR 0,25 EUR
4.4.2. ārzemēs 0,36 EUR 0,36 EUR
4.5. Maksa par pirkumu - -
4.5.1. Latvijā bezmaksas bezmaksas
4.5.2. ārzemēs 0,15 EUR 0,15 EUR

1 DigiPass GO-6 limiti: viena maksājuma summa - līdz 15 000 EUR, maksimāla summa dienā - 60 000 EUR.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas nerezidenta tarifiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !