21. septembrī no plkst. 21.00 līdz 23.00 būs īslaicīgi pārtraukumi Industra Bank internetbankas darbībā, kā arī būs ierobežotas iespējas iepirkties internetveikalos ar mūsu izdotajām kartēm.

Spēkā no 18.09.2023.

7.1. Skaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
7.1.1. Skaidras naudas konvertācija1 pēc Bankas noteiktā kursa, 0,1% no summas (min. 10,00 EUR)

7.2. Bezskaidra nauda

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Cena EUR
7.2.1. Bezskaidras naudas konvertācija2 pēc Bankas noteiktā kursa, bez komisijas maksas

1 Banka pieņem tikai jaunā parauga USD - sākot no 2009.gada izlaiduma.
Par summām virs 3000,00 EUR vai to ekvivalenta citā valūtā, informācija pa tālruņiem: +371 67019325, +371 67019324

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei