Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Spēkā no 07.09.2021.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana AS "Industra Bank" Latvija klienta kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas1
4.1.2. Citā valūtā informācija Bankā
4.1.3. Ienākošā pārveduma ar  komisijas tipu OUR izpildīšana (komisiju apmaksā sūtītāja banka)  
4.1.3.1. no 0,01 EUR līdz 20000,00 EUR 20,00 EUR
4.1.3.2. no 20000,01 EUR līdz 50000,00 EUR 35,00 EUR
4.1.3.3. no 50000,01 EUR 50,00 EUR

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.2.1. EUR, GBP, PLN 6,00 EUR
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.3. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.3.1. pārvedums uz savu kontu 5,00 EUR bezmaksas
4.3.2. pārvedums uz citu klienta kontu 10,00 EUR 5,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta3 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.1.2. ekspress3 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.2. SEPA2 pārvedumi 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta3 - -
4.4.3.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 60,00 EUR 55,00 EUR
4.4.3.2. steidzams3 - -
4.4.3.2.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress3 - -
4.4.3.3.1. SHA 80,00 EUR 75,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 95,00 EUR 90,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.5.1. Pārvedumi BYN, RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta3 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi citu valstu valūtās (GBP, PLN, CNY) - -
4.5.2.1. standarta3 - -
4.5.2.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 60,00 EUR 55,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta3 - -

4.5.3.1.1.

SHA 80,00 USD 70,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 100,00 USD 95,00 USD
4.5.4. Pārvedumi citu valstu valūtās (JPY) - -
4.5.4.1. standarta3 - -
4.5.4.1.1. SHA 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.6.1. EUR 5,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 15,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.7.1. EUR4 10,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.7.1.) 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.8.1. EUR4 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.8.1.) 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.9.1. EUR4 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.9.1.) 100,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.10.1. EUR4 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.10.1.) 40,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.11.1. EUR4 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.11.1.) 100,00 EUR

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidamo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.12.1. EUR4 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.14.1. Papildus komisija par  nekorektiem rekvizītiem pārvedumā 50,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar Bankas tarifiem
4.15.3. Maksājumu atsaukšana bezmaksas
4.15.4. Maksājumu labošana 10,00 EUR

SHA - Nosūtītājs apmaksā AS "Industra Bank" Latvija noteikto komisiju. Visas iespējamās papildus komisijas maksas starpniekbankas un saņēmēja banka noraksta no pārveduma summas.
OUR - Nosūtītājs apmaksā visas starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas, lai nesamazinātu pārveduma summu.
1 Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
2 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ6 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ6 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
3 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1
4 veicot iekšzemes pārvedumu uz citu banku Latvijā
5 Ja trešo pušu komisija pārsniedz tarifos noradīto summu, tad starpību apmaksā nosūtītājs.
6 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un  Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei