Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana AS "Industra Bank" Latvija klienta kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas1 -
4.1.2. Citā valūtā informācija bankā -

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.2.1. EUR 1,00 EUR -
4.2.2. Citā valūtā 3,00 EUR -

4.3. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" Latvija, AS "Industra Bank" Lietuva klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.3.1. EUR - -
4.3.1.1. pārvedums uz savu kontu bezmaksas - -
4.3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 6,00 EUR 5,00 EUR
4.3.2. Citā valūtā - -
4.3.2.1. pārvedums uz savu kontu bezmaksas bezmaksas
4.3.2.2. pārvedums uz citu klienta kontu 6,00 EUR 5,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta3 7,00 EUR 6,00 EUR
4.4.1.2. ekspress3 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.2. SEPA2 pārvedumi 7,00 EUR 6,00 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta3 - -
4.4.3.1.1. SHA 25,00 EUR 20,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.4.3.2. steidzams3 - -
4.4.3.2.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress3 - -
4.4.3.3.1. SHA 45,00 EUR 40,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 90,00 EUR 85,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.5.1. Pārvedumi BYN, RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta3 20,00 EUR 15,00 EUR
4.5.1.2. steidzams3 25,00 EUR 20,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi USD - -
4.5.2.1. standarta3 - -
4.5.2.1.1. SHA 25,00 USD 20,00 USD
4.5.2.1.2. OUR 35,00 USD 30,00 USD
4.5.2.2. steidzams3 - -
4.5.2.2.1. SHA 40,00 USD 35,00 USD
4.5.2.2.2. OUR 60,00 USD 55,00 USD
4.5.2.3. ekspress (informācija bankā) - -
4.5.2.3.1. SHA 65,00 USD 60,00 USD
4.5.2.3.2. OUR 85,00 USD 80,00 USD
4.5.3. Pārvedumi citu valstu valūtās (GBP, CHF, JPY, NOK, CAD, DKK, CNY, SEK, PLN, CZK) - -
4.5.3.1. standarta3 - -
4.5.3.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.5.3.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.5.3.2. steidzams3 - -
4.5.3.2.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.5.3.2.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.6.1. EUR 2,00 EUR 2,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 10,00 EUR 10,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.7.1. EUR4 3,00 EUR 3,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.7.1.) 70,00 EUR 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.8.1. EUR4 7,00 EUR 7,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.8.1.) 100,00 EUR 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.9.1. EUR4 2,00 EUR 2,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.9.1.) 30,00 EUR 30,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.10.1. EUR4 1,00 EUR 1,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.10.1.) 40,00 EUR 40,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.11.1. EUR4 7,00 EUR 7,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.11.1.) - -
4.11.2.1. līdz 6 mēnešiem pēc pārveduma izpildes datuma 70,00 EUR5 70,00 EUR5
4.11.2.2. ilgāk par 6 mēnešiem pēc pārveduma izpildes datuma 80,00 EUR5 80,00 EUR5

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidamo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.12.1. EUR4 5,00 EUR 5,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot p.4.12.1.) 150,00 EUR 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 50,00 EUR 50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.14.1. Papildus komisijas maksa izejošiem EUR pārvedumiem gadījumā, ja ir norādīts nekorekts IBAN konta identifikators un ja maksājuma saņēmējam ir norēķinu konts EEZ6 valstī 50,00 EUR 50,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par ienākošajiem starptautiskajiem pārvedumiem, ja saņēmēja konta numurs nav norādīts IBAN formātā 25,00 EUR 25,00 EUR
4.14.3. Papildus komisija par maksājuma atbilstības pārbaudi 0,1% (min 100,00 EUR max 1000,00 EUR) 0,1% (min 100,00 EUR max 1000,00 EUR)

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.15.1. Reģistrēšana 5,00 EUR 5,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar Bankas tarifiem Saskaņā ar Bankas tarifiem
4.15.3. Maksājumu atsaukšana bezmaksas bezmaksas
4.15.4. Maksājumu labošana 2,00 EUR 2,00 EUR

SHA - Nosūtītājs apmaksā AS "Industra Bank" Latvija noteikto komisiju. Visas iespējamās papildus komisijas maksas starpniekbankas un saņēmēja banka noraksta no pārveduma summas.
OUR - Nosūtītājs apmaksā visas starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas, lai nesamazinātu pārveduma summu.
1 Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
2 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ6 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ6 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
3 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1
4 veicot iekšzemes pārvedumu uz citu banku Latvijā
5 Ja trešo pušu komisija pārsniedz tarifos noradīto summu, tad starpību apmaksā nosūtītājs.
6 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un  Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !