Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

Spēkā no 10.09.2020.

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. Izpildīta bankas maksājuma dokumenta S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 10,00 EUR / par kopiju
3.1.2. Fiksētā ikmēneša maksa neatkarīgi no kopiju daudzuma 100,00 EUR / mēnesī

3.2. Izpildīta Bankas maksājuma dokumeta kopijas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Maksājuma izpildes dienā 2,00 EUR
3.2.2. Par periodu no 2 dienam līdz 1 mēnesim 3,00 EUR
3.2.3. Par periodu virs 1 mēneša 20,00 EUR

3.3. Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu  
3.3.1.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 35,00 EUR
3.3.1.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 12:00) 50,00 EUR
3.3.2. Cita veida izziņas pēc Klienta pieprasījuma  
3.3.2.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 45,00 EUR
3.3.2.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst. 12:00) 60,00 EUR
3.3.3. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 100,00 EUR
3.3.4. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma 45,00 EUR
3.3.5. Bankas rekomendācijas vēstule 30,00 EUR
3.3.6. Nestandarta izziņa1 informācija Bankā
3.3.7. Papidus komisijas maksa izziņas sagatavošanai krievu vai angļu valodā 10,00 EUR

3.4. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Pilnvaras reģistrēšana 20,00 EUR

3.5. Korespondences sūtīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.5.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 15,00 EUR + kurjera tarifs
3.5.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana2 10,00 EUR

1 Izziņa, kas satur kompleksu informāciju, izziņas maksa tiek noteikta kā atsevišķo tarifu summa.
2 Plus reālās izmaksas saskaņā ar LR esošajiem sakaru pakalpojumu tarifiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !