Nekustamie īpašumi

Nekustamie īpašumi

Īpašums Krāsotāju ielā 20

Adrese

Krāsotāju iela 20/ Lienes iela 1, Rīga

Kadastra nr.

0100 034 0117

Kadastra nr.

0100 534 0007

Zemes platība

1220m2

Ēkas platība

1550m2

Apraksts:

Biroju, noliktava/ražošnas ēkas. Nekustamais īpašums sastāv no 3 savstarpēji saistītiem īpašumiem:

  1. Krāsotāju iela 20, Rīgā, kadastra Nr.0100 034 0117 un sastāv no zemes gabala ar kadastra apz. 0100 034 0117 un kopējo platību 796 kv.m. Uz zemes gabala atrodas 2 ēkas:  veikala ēka (kopējā platība 90 kv.m, kadastra apz.:0100 034 0117 001) un caurlaides ēka (kopējā platība 28 kv.m, kadastra apz.:0100 034 0117 002).
  2. Lienes iela 1, Rīgā, kadastra Nr.0100 534 0007 un sastāv no būvēm: administratīvā ēka – noliktava (kopējā platība 674,8 kv.m, kadastra Nr.0100 043 0112 002); darbnīca – veikals (kopējā platība 278,2 kv.m, kadastra Nr.0100 043 0112 003); šķūnis (kopējā platība 24 kv.m, kadastra Nr.0100 043 0112 008); baseins (kopējā platība 30,3 kv.m, kadastra Nr.0100 043 0112 009). Būvju īpašums saistīts ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 034 0112 004, 3740/20013 domājamās daļas no šī zemes gabala ietilpst objekta sastāvā.
  3. Lienes ielā 1;1B; 1A, Rīgā, kadastra Nr.0100 034 0112, kas sastāv no 3740/20013 domājamās daļas no īpašuma (sastāv no lietošanā esošas administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu: 0100 034 0112 004). Viss nekustamais īpašums ar kadastra Nr.0100 034 0112 sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2267 kv.m (kadastra apzīmējums Nr. 0100 034 0112) un apbūves: dzīvojamā māja ar kopējo platību 1672,8 kv.m (kadastra apzīmējums Nr. 0100 034 0112 001), administratīvā ēka ar kopējo platību 425,2 kv.m (kadastra apzīmējums Nr. 0100 034 0112 004), dzīvojamā māja ar kopējo platību 127 kv.m. (kadastra apzīmējums Nr. 0100 034 0112 007).

 

Kontakti:

+371 2949 9957

Sūtīt e-pastu:

Citi objekti

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei