Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Maksājumi

Valūtas operācijas

Starptautiskie tirgi Latvijas uzņēmējiem nozīmē jaunu darbības mērogu izaugsmei. Bet tie nozīmē arī dažādas valūtas, kas var piedāvāt gan papildus iespējas, gan slēpt arī virkni risku.  

Kā visizdevīgāk samainīt visdažādākās, pat retas valūtas, ko darīt ar valūtas kursu svārstībām darījumu laikā, kā pārvaldīt savu valūtu portfeli ieguldījumiem? 

Industra ir banka biznesam un mēs esam gatavi pilnībā atbalstīt uzņēmējus ar valūtas operācijām, sākot no vienkāršas bezskaidras valūtas maiņas kontā vai skaidras naudas darījumiem kasē līdz pat sarežģītiem atvasinātajiem valūtas tirgus instrumentiem, kur valūtas darījumus veiksim ar nākotnes iespēju (opciju) vai mijmaiņas (swap) operācijām gan biržā, gan ārpus biržas.  

Industra valūtu darījumu eksperti kā patiesi partneri sniegs labāko konsultāciju, kā vislabāk izmantot valūtu tirgu Jūsu biznesā, neatkarīgi no tā, vai ārvalstu valūtu darījumi Jums ir tikai retos gadījumos, vai tā ir apjomīgas starptautiskas darbības ikdiena. 

Valūtas maiņas kalkulators pieejams šeit

Skatiet bankas pakalpojumu cenrādi šeit.

Detalizēta informācija par valūtas operācijām:

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !