Mēs esam vienīgā banka Latvijā, kas izteikti koncentrējas sadarbībai ar uzņēmējiem – it īpaši “reālās ekonomikas” ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, ideju īstenotājiem un attīstītājiem. 

Ja esat jauns bankas klients, lūdzu, piesakiet sev vēlamo laiku vizītei bankā, lai mēs kopā paveiktu konta atvēršanai nepieciešamās darbības. 

Pieteikt konta atvēršanu:  

Pieteikums konta atvēršanai 

Dodoties uz banku, Jums līdzi būs vajadzīgi arī:

Ja uzņēmums ir reģistrēts LR:

  • Paraksttiesīgās personas un visu uzņēmuma Patieso labuma guvēju personu apliecinoši dokumenti   
  • Ja uzņēmums nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz statūti/nolikums, reģistrācijas faktu un juridisko adresi apliecinoši dokumenti.

Ja uzņēmums nav reģistrēts LR:

  • Reģistrācijas faktu un juridisko adresi apliecinoši dokumenti, piemēram, attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra izdota reģistrācijas apliecība vai apliecināts izraksts
  • Statūti/nolikums, kuros ir atrunāta kārtība, kādā paraksttiesīgajām personām piešķir pilnvaras
  • Dokuments, kas apliecina paraksttiesīgo personu pilnvaras. 
  • Dokumenti, kas apliecina klienta dalībniekus un patieso labuma guvēju

Dokumentus var iesniegt latviešu, krievu, angļu valodā. Dokumentiem citās valodās ir jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā.

Cenrādis konta atvēršanai

Esošie bankas klienti mūsu internetbankā var nosūtīt pieteikumu jauna konta atvēršanai.

Informācija par Jūsu personas datu apstrādi

Detalizēta informācija par kontu INDUSTRA :

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei