Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Maksājumi

Algu maksājumi

Algu maksājumi nereti ir apjomīgākā maksājumu daļa uzņēmumā. Un tiem jābūt laikā, precīzi, paredzami un bez aizķeršanās, jo motivētu darbinieku lojalitāti nedrīkst pievilt.

Turklāt algu maksājumiem jābūt arī viegli pārvaldāmiem no grāmatvedības viedokļa, jo pat viena darba alga var mainīties no mēneša un mēnesi atkarībā no nodokļiem, atvaļinājumiem vai citiem faktoriem.

Izmantojot Industra maksājumu pārvaldību, varēsiet veidot ērtu algu maksājumu sistēmu, kas samazinās nepieciešamo darba apjomu, bet uzņēmuma darbiniekiem parādīs, ka esat labs darba devējs. 

Detalizēta informācija par algu maksājumiem:

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !