Cenrādis fiziskām personām - LR nerezidentiem

Klientu norēķinu kontu apkalpošana

Kases operācijas

Pārvedumi

Dokumentu un izziņu sagatavošana

Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Konvertācija

Maksājumu kartes

Depozīti

Individuālie seifi

Kreditēšanas operācijas

Darījuma konts

Brokeru operācijas

Pielikums Nr.1 - Klienta maksājuma uzdevuma izpildes prioritāte

Viesu komplektsAS "Industra Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050