GalvenāPrivātpersonāmPensiju uzkrājumi2. pensiju līmenis

2. pensiju līmenis

2. pensiju līmenis (valsts fondēto pensiju shēma) Latvijā tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. Tas paredz, ka daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām (sociālais nodoklis) tiek uzkrāta un investēta Finanšu un kapitāla tirgū, nodrošinot katram šī līmeņa dalībniekam iespēju iegūt lielāku pensiju vecumdienās.

 

Ja jūs esat dzimis laika posmā no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, tad 2. pensiju līmenim jūs varat pievienoties brīvprātīgi. Ja jūs esat dzimis pēc 1971. gada 1. jūlija, tad dalība 2. pensiju līmenī ir obligāta.

 

Iemaksas 2. pensiju līmenī tiek veiktas no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Kopējais sociālās apdrošināšanas iemaksu apjoms, kas tiek novirzīts pensiju kapitālam, ir 20% no sociāli apdrošinātas personas ienākumiem, kas 2017.gadā starp 1. un 2. pensiju līmeni tiek sadalīti sekojoši: 14% 1. līmenī un 6% 2. līmenī.

 

2. pensiju līmenim novirzītos līdzekļus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē katra 2. pensiju līmeņa dalībnieka personīgajā kontā un pārskaita uz izvēlēto pensiju plānu. 2. pensiju līmeņa darbības uzraudzību nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Saņemt 2. pensiju līmenī uzkrātos naudas līdzekļus var pēc valsts noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas.

 

Bankas partneris IPAS "INVL Asset Management" piedāvā šādus valsts fondēto pensiju shēmas (2. pensiju līmeņa) ieguldījumu plānus:

 

Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+" - konservatīva ieguldījumu stratēģija - mērens, bet stabils kapitāla pieaugums

Šī pensiju plāna līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienākumu - valstu un uzņēmumu parāda vērtspapīros, kā arī kredītiestāžu noguldījumos un investīciju fondu daļās

Iesakām izvēlēties, ja jūs esat vecāks par 58 gadiem 

 

Ienesīgums 2017.gadā: 2,16%*

 

Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+" - sabalansēta ieguldījumu stratēģija - līdzsvars starp risku un stabilitāti

Pensiju plāna aktīvi galvenokārt tiek ieguldīti obligācijās un depozītos. Līdz 25% aktīvu var tikt ieguldīti akcijās un investīciju fondos. Šāda investīciju politika ļauj palielināt potenciālo peļņu daudz ilgākā laika posmā

Iesakām izvēlēties, ja jūs esat vecumā no 47 līdz 57 gadiem

Ienesīgums 2017.gadā: 3,15%*

 

Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+" - aktīva ieguldījumu stratēģija - iespēja nopelnīt vairāk, uzņemoties lielāku investīciju risku

Līdz 50% aktīvu var tikt ieguldīti akcijās un investīciju fondos. Ieguldījumi investīciju fondos ļauj izmantot vadošo finanšu tirgus pārvaldnieku pieredzi un papildus risku samazināšanas veidus, kas ļauj sasniegt daudz lielāku potenciālo peļņu daudz īsākā laika posmā

Iesakām izvēlēties, ja jūs esat vecumā no 16 līdz 46 gadiem

Ienesīgums 2017.gadā: 4,78%*

 *Viena gada ienesīgums, dati uz 29.12.2017., avots: www.manapensija.lv 

 

Papildus informācija par 2. pensiju līmeņa plāniem, ko pārvalda IPAS „INVL AssetManagement", ir pieejama mājas lapā : http://www.invl.com/lat/lv.

 

2. pensiju līmeņa priekšrocības:

 

  • nauda tiek uzkrāta tieši jūsu pensijai
  • pastāv iespēja izvēlēties sev vispiemērotāko līdzekļu pārvaldnieku un ieguldījumu plānu
  • nav nekādu papildu izdevumu
  • līdzekļi tiek ieguldīti finanšu un kapitāla tirgū, nodrošinot lielāku pensiju vecumdienās
  • pastāv stingra valsts uzraudzība, tādēļ nav jāuztraucas par līdzekļu drošību
  • pastāv iespēja reizi gadā mainīt līdzekļu pārvaldnieku un divas reizes gadā - ieguldījumu plānu

 

Pieteikties 2.līmeņa pensiju plāniem var valsts e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai jebkurā Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

 

Pieteikšanās 2. pensiju līmenim vai ieguldījumu plāna maiņa ir bez maksas.

 


 

Par „INVL Asset Management"

 

IPAS „INVL Asset Management" darbojas Latvijā kopš 2002.gada, pārvaldot pensiju 2.līmeņa un pensiju 3.līmeņa ieguldījumu plānus, alternatīvos ieguldījumu fondus, privāto un institucionālo klientu ieguldījumu portfeļus.

 

Savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu sabiedrībai ir uzticējuši 49 000 cilvēku un pārvaldāmo 2.pensiju līmeņa aktīvu summa pārsniedz 62 000 000 EUR*.

 

*Dati uz 29.12.2017. Avots: www.manapensija.lv

 

Pievienojoties „INVL" pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāniem, Jūsu ieguvumi būs:

 

  • Uz dzīves ciklu balstīta aktīvu pārvaldība. "INVL" piedāvā klientiem izvēlēties vispiemērotāko pensiju fondu, vadoties no dzīves cikla pensiju fonda koncepta, kas nodrošina vislielāko iespēju sasniegt visaugstāko sagaidāmo peļņu, sadalot ieguldījuma risku dažādos dzīves posmos;
  • Aktīva un atšķirīga līdzekļu pārvaldīšanas stratēģija. Ar „INVL" pensiju plānu vēsturisko ienesīgumu vari iepazīties http://www.manapensija.lv/;
  • Neatkarīga un ātra lēmumu pieņemšana, ko nodrošina vietējie speciālisti ar lieliskām finanšu tirgu zināšanām;
  • Individuāla pieeja katram klientam, iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju klātienē.

 

 


 

Pensiju sistēmu Latvijā veido trīs līmeņi:

 

 

Pensiju sistēmas 1. līmenis - valsts nefondētā (bez uzkrājuma) pensiju shēma

Shēma ietver visus iedzīvotājus, kas veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, veidojot uzkrājumus savai pensijai un rūpējoties par pašreizējiem pensionāriem

Pensiju sistēmas 2. līmenis - valsts fondētā vai uzkrājošā pensiju shēma

2. pensiju līmeņa shēma dod iespēju veidot papildus uzkrājumus, ieguldot daļu no sociālajām iemaksām finanšu un kapitāla tirgos - vērtspapīros un banku depozītos

Pensiju sistēmas 3. līmenis - privātā brīvprātīga pensiju shēma

Veicot iemaksas privātā pensiju fondā, izveidotais uzkrājums kalpos kā papildinājums valsts garantētajai pensijai

 

 

 

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija