GalvenāPrivātpersonāmKomplektiPamatkonts

Norēķinu konts kā pamatkonts

Industra piedāvā fiziskai personai - patērētājam, kas ir Eiropas Savienības rezidents*, atvērt un izmantot norēķinu kontu kā pamatkontu.

 

Pamatkonta ietvaros banka piedāvā šādus pakalpojumus:

 

  • multivalūtu norēķinu konta atvēršana un apkalpošana (visas darbības, kas nepieciešamas norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai);
  • naudas līdzekļu ieskaitīšana pamatkontā;
  • skaidras naudas izņemšana no pamatkonta Industra tās darba laikā vai bankomātos visā Latvijā;
  • maksājuma pakalpojumu veikšana, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas Zonas valstī:
    • bezskaidras naudas kredīta pārvedumi/maksājumi euro, tai skaitā izmantojot bankas attālinātās apkalpošanas sistēmu MultiNet;
    • regulārie maksājumi un elektronisko rēķinu regulārā apmaksa;
    • maksājumu veikšana ar maksājuma karti Visa Electron (euro valūtā), tai skaitā maksājumu veikšana tiešsaitē.

 

Patērētājam, kurš vēlas saņemt pamatkonta pakalpojumus, jāiesniedz Industra apliecinājums par to, ka viņam nav atvērts norēķinu konts kā pamatkonts, kas nodrošina  iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.

 

Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos.

 

Lai izmantotu pamatkonta pakalpojumu, papildu pakalpojumu iegāde nav nepieciešama.

 

*Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, — arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija