GalvenāZiņas

Jaunumi


Bankas vadības ziņojums


[ 19.10.2018 ]


AS “Meridian Trade Bank”, turpmāk – Banka, pildot Kredītiestāžu likuma prasības un respektējot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu, turpina darbu ar zvērinātu revidentu – KPMG Baltics SIA un veic nepieciešamās darbības, lai saņemtu revidenta ziņojumu par Bankas 2017.gada pārskatu un sabiedrība iegūtu likumā paredzēto neatkarīgu viedokli par Bankas darbību un tās finanšu rādītājiem. 

 

Banka regulāri atbilstoši normatīvā regulējuma prasībām savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par aktuālajiem, t.sk., 2018. gada finanšu rādītājiem un darbības rezultātiem attiecīgajā pārskata periodā.

Banka turpina strādāt pie Bankas darbības biznesa modeļa maiņas, atbilstoši kuram Banka fokusējas uz vietējo iedzīvotāju un mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu. Bankai vienmēr ir bijusi ievērojama Latvijas un Lietuvas klientu bāze. Savukārt, biznesa modeļa uzlabošanas rezultātā 2018.gadā Latvijas un Lietuvas klientu noguldījumu īpatsvars ir palielinājies vēl par 10 procentu punktiem. 2018.gada deviņu mēnešu periodā Bankas gūtā peļņa sastāda EUR 3.5 miljonus. Uz 30.09.2018. Bankas aktīvi sastādīja EUR 220 milj., kredīti – EUR 112 milj., noguldījumi – EUR 180 milj., kapitāls un rezerves – EUR 13 milj.

Banka plāno izmantot esošo potenciālu mazā un vidējā uzņēmumu apkalpošanai Latvijā, Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs, turpinot sniegt Bankas esošos pakalpojumus, t.sk. nodrošinot elektroniskās tirdzniecības pakalpojuma attīstību.  

 

Ar cieņu

Jūsu AS „ Meridian Trade Bank”

 

 

 
  
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija