GalvenāZiņas

Jaunumi


Meridian Trade Bank pievinojas banku nozares pašregulācijas dokumentam “Banku sociālā harta”


[ 14.10.2015 ]


 

"Banku sociālā harta" ir jaunas nozares pašregulācijas vadlīnijas. Tajās atspoguļota mūsdienīga banku prakse un izveidots uz ilgtermiņa attiecībām vērsts banku un sabiedrības sadarbības modelis. "Banku sociālajā hartā" ir iekļauta arī īpaša rokasgrāmata klientiem par finanšu pakalpojumiem un ar tiem saistīto atbildību. Labās prakses vadlīniju mērķis ir izveidot Latvijā uzticamu, atbildīgu un ilgtspējīgu banku sistēmu, kas radītu priekšnoteikumus sabalansētai gan banku, gan to klientu finanšu pārvaldībai un labklājības izaugsmei ilgtermiņā.

 

 

"Banku sociālā harta" veidota LKA sadarbībā ar Latvijas bankām, dažādām valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, saistītajām nozarēm, mācībspēkiem un politisko partiju ekspertiem. Vadlīniju veidošanā tika izmantota citu valstu banku pieredze un 2003. gadā apstiprinātais LKA "Banku darbības kodekss". "Banku sociālā harta" ir apstiprināta LKA Padomes sēdē, un nozare ir vienojusies, ka vadlīnijas regulāri tiks atvērtas pārskatīšanai un papildināšanai.

 

"Banku sociālā harta"

 
  
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija