GalvenāZiņas

Jaunumi


Izmaiņas depozītu procentu likmēs no 2015.gada 03.augusta


[ 20.07.2015 ]


 

Informējam, ka ar 2015.gada 03.augustu stājas spēkā izmaiņas depozītu procentu likmēs:

 

 

 

DEPOZĪTI 

  

DEPOZĪTA VEIDS

 PROCENTU LIKMES

 Termiņš

1.

Vienkāršais depozīts

1.1.

Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients var izņemt noguldījuma termiņa beigās)*

1 mēnesis

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

3 gadi

1.1.1.

EUR

0,05 %

0,10%

0,30 %

0,80 %

1,40 %

1,70 %

1.1.2.

USD 

0,05 %

0,10 %

0,30 %

0,80 %

1,50 %

1,80 %

1.2.

Vienkāršais depozīts (aprēķinātos procentus Klients saņem reizi mēnesī)*

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

2 gadi

3 gadi

1.2.1.

EUR

0,05 %

0,10 %

0,50 %

1,10 %

1,40 %

1.2.2.

USD

0,05 %

0,10 %

0,60%

1,20 %

1,50 %

2.

Mērķa depozīts

2.1.

Mērķa depozīts (aprēķinātos procentus Klients saņem termiņa beigās)**

 

6 mēneši

1 gads

2 gadi

3 gadi

5 gadi

2.1.1.

EUR

0,05 %

0,30 %

0,80 %

1,30 %

1,70 %

3.

Depozīts ar iespējamu konvertāciju citā valūtā

3.1.

Depozīts ar iespējamu konvertāciju citā valūtā (noguldījuma summu un aprēķinātos procentus Klients saņem noguldījuma termiņa beigās)***

 

3 mēneši

6 mēneši

1 gads

3.1.1.

EUR

0,05 %

0,10 %

0,50 %

3.1.2.

USD

0,05 %

0,10 %

0,30 %

4.

Depozītu pirmstermiņa dzēšana ****

 4.1.

 Līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājumu termiņu (30 kalendāras dienas) - 3 % no summas

 5.

  Krājkonts senioriem*****

5.1

EUR 

0.5 %

5.2

 

Līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājumu termiņu (7 kalendāras dienas) - 0.5 %

*

 Minimālā depozīta summa % saņemšanai:

 Fiziskām personām: 100,00 EUR / 100,00 USD;

 Juridiskajām personām: 1000,00 EUR / 1000,00 USD.

**

 Minimālā depozīta summa % saņemšanai - 25,00 EUR.

 Šo depozītu Klients var papildināt ar naudas summu, kas nav mazāka par 10,00 EUR.

***

 Minimālā depozīta summa % saņemšanai:

 Fiziskām personām: 500,00 EUR / 500,00 USD;

 Juridiskajām personām: 2000,00 EUR / 2000,00 USD.

****

 Ja depozīts tiek slēgts pirms termiņa, klientam netiek izmaksāti aprēķinātie un   tiek  ieturēti iepriekš izmaksātie procenti. Ieturējumi tiek veikti no depozīta summas pirms tās izmaksas.

 *****

  Krājkontam ir neierobežotas papildināšanas iespējas.

 
  
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija