GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiJautājumi un atbildesApzīmejumu saraksts

Apzīmejumu saraksts

 1. IBAN - kas tas ir?

 

IBAN (International Bank Account Number) - burtiski: starptautiskais bankas konta numurs, tas ir, klienta konta numurs finanšu iestādē, kas atbilst starptautiskajam standartam ISO13616.

 

Minētā konta numura formāta ieviešanas nepieciešamību noteica Eiropas Banku Standartu komitejas (ECBS) lēmumi, kuru mērķis ir paātrināt maksājumu apstrādes procesu, kā arī panākt lielāku automatizācijas pakāpi, tādejādi samazinot ar maksājuma apstrādi saistītos izdevumus.

 

IBAN konta numura kategorialitāte dažādās ES valstīs var būt atšķirīga - Latvijas IBAN konts sastāv no 21 burtu un ciparu zīmes. Tomēr ir sastopami IBAN konta numuri, kas sastāv no 16 zīmēm (Beļģija) un no 34 zīmēm (Malta). Obligāti jebkura IBAN konta elementi ir:

 

 • valsts kods, kas sastāv no 2 burtiem
 • kontrolcipars, kam ir divas kategorijas
 • četrzīmju bankas kods
 • klienta bankas konta numurs

 

IBAN konta pareizību var pārbaudīt, izmantojot speciālu kalkulatoru Industra mājas lapā vai sazinoties ar konta operatoru.

 

No 2007. gada 1. janvāra IBAN ir vienīgais konta identifikators kredīta pārskaitījuma saņēmējam, kuram ir konts ES/EEZ (Eiropas Ekonomiskās Zonas) valsts bankā neatkarīgi no pārskaitījuma valūtas.  Eiropas bankas ir tiesīgas atteikties no kredīta pārskaitījuma izpildes, kurā konta numurs neatbilst IBAN formātam, turklāt, atgriežot līdzekļus maksātājam, tās var ieturēt savu komisiju.    

  

2. OUR, SHA - ar ko atšķiras šīs komisiju opcijas?

 

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem SWIFT ir pieņemti šādi ar klienta maksājumu uzdevumu MT103 izpildi saistīto komisiju apzīmējumi:

 

 • OUR - visas ar maksājumu saistītās komisijas apmaksā klients - maksātājs. Komisijas summā iekļauta ne tikai Industra komisijas, bet arī iepriekš paredzamās trešo pušu komisijas (vai to daļa). Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta ziņojumu SWIFT formātā МТ103ar norādi „OUR" laukā „Details of Charges", uzdodot visām kredīta pārskaitījumā iesaistītajām pusēm samaksāt beneficiāram pilnu pārskaitījuma summu. Industra atbildība aprobežojas ar minētā nosacījuma izpildi. Industra nenes atbildību par to, ka kāda no kredīta pārskaitījuma īstenošanā iesaistītajām pusēm nav izpildījusi Industra norādījumus, kā arī par to, ka no Industra neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, kredīta pārskaitījumu prakse konkrētā valstī), netika saņemta pilna kredīta pārskaitījuma summa
 • SHA - visas kredīta pārskaitījuma МТ103 nosūtītāja pusē radušās komisijas apmaksā klients - maksātājs, bet visas kredīta pārskaitījuma МТ103 saņēmēja komisijas apmaksā klients - saņēmējs. Praksē tas nozīmē, ka klients - maksātājs sedz tikai Industra komisijas. Visas trešo pušu komisijas (korespondentbanka, starpniekbanka, saņēmēja banka) apmaksā klients - saņēmējs. Veicot kredīta pārskaitījumu, Industra nosūta SWIFT ziņojumu МТ103 formātā ar norādi „SHA" laukā „Details of Charges". Saņēmēja konta saņēmēja bankā ieskaitāmā kredīta pārskaitījuma summa samazinās par visu trešo pušu ieturēto komisiju summu, ja tādas ir bijušas

 

3. Regulētais maksājums - kas tas ir?

 

Regulētais maksājums - tas ir maksājums, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 

 • maksājuma summa nepārsniedz 50 000,00 EUR 
 • saņēmēja konts norādīts IBAN formātā
 • saņēmēja banka obligāti norādīta SWIFT vai BIC formātā
 • bankas, kas iesaistītas maksājumā (maksātāja banka, saņēmēja banka, bankas - starpnieki), ir ES valstu rezidenti
 • komisiju opcija - SHA

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. decembra Regulu Nr. 2560/2001 „Par pārrobežu maksājumiem eiro" bankām - ES valstu rezidentiem ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz komisiju ieturēšanu, veicot starptautiskos maksājumus eiro: bankas ieturētajai komisijai, veicot tā dēvēto regulēto maksājumu, ir jābūt vienādai ar komisiju par analoģisku maksājumu izpildi valsts iekšienē. Tādejādi, vienīgais gadījums, kad ir iespējama komisijas ieturēšana no regulētā maksājuma - ja maksājuma izpildē iesaistītā banka ietur līdzīgu komisiju par vietējiem maksājumiem, kas praksē gadās samērā reti.  

 

4. STP maksājums - kas tas ir?

 

Tas ir maksājums, kuru var izpildīt, izmantojot transversālu (automātisku) apstrādes tehnoloģiju (STP - Straight Through Processing), tādejādi samazinot ar maksājumu izpildi saistītās izmaksas. Acīmredzot galvenie STP kritēriji - ir pieejami banku - pārskaitījuma dalībnieku mašīnlasāmi identifikācijas kodi, un, ja ir nepieciešams, IBAN. Bankas klientam tas nozīmē, ka, iesniedzot bankā maksājuma uzdevumu, viņam ir jānorāda saņēmēja bankas (kā arī citu pārskaitījumā iesaistīto dalībnieku, ar kuru starpniecību viņš uzskata par vajadzīgu pārskaitījuma pārsūtīšanu) pilnais nosaukums, adrese, pilsēta un valsts. Tieši šāda pilna informācija ļauj bankas darbiniekam uzdevuma apstrādē veikt meklēšanu starptautiskajās datu bāzēs, viennozīmīgi identificēt minēto pārskaitījuma dalībnieku un izvēlēties tā kodu.

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija