GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiStarptautiskie pārskaitījumi KF rubļos

Starptautiskie pārskaitījumi KF rubļos

Apstrādājot maksājumus KF rubļos, Industra ir pienākums izpildīt Krievijas Bankas noteiktos noteikumus, tostarp arī sadaļā par maksājuma uzdevumu aizpildīšanu. Maksājuma uzdevuma teksts ir jāaizpilda krievu valodā, tajā ir jāievēro KF maksājumu sistēmas īpatnības, KF valūtas un nodokļu kontroles noteikumi, kā arī KF banku prakse.

 

Maksājuma detaļas ar operācijas būtības paskaidrojumu un tās koda norādi ļauj izpildīt maksājumu noteiktajā termiņā un atbrīvo no nepieciešamības sniegt Krievijas bankai papildus paskaidrojumus. Neievērojot zemāk minētās rekomendācijas, Banka negarantē maksājuma uzdevuma izpildi, bet papildus izmaksas, kas saistītas ar izmeklēšanu, precizējumiem, komunikāciju un citām darbībām, tiks pieskaitītas Klienta rēķinam.

 

Rekomendācijas starptautiskā pārskaitījuma KF rubļos maksājuma uzdevuma aizpildīšanai

 

 

1.      Maksājuma uzdevuma teksta valoda

 

Krievijas bankas pārsvarā ir starptautiskās starpbanku sakaru sistēmas SWIFT dalībnieces, bet vienīgais šrifts izmantošanai SWIFT ir latīņu. Lai nodrošinātu maksājuma uzdevuma izpildi krievu valodā, Krievijas Nacionālā SWIFT asociācija apstiprināja noteikumus krievu alfabēta transliterācijai ar latīņu alfabētu, proti, burtu, vārdu, izteicienu un saistīto tekstu, kas pierakstīti ar krievu alfabēta (kirilicas) palīdzību pārnešanu, izmantojot latīņu alfabēta līdzekļus.

 

Skat. Tabula kirilicas transliterācijai SWIFT formātā

 

2.      Maksājuma uzdevuma saturs

 

Noformējot izejošo maksājuma uzdevumu KF rubļos, ir jānorāda šāda informācija:

 

  • summa un valūta
  • pilns saņēmēja nosaukums (vārds, uzvārds) un adrese (pilsēta). Ja maksātāja nosaukuma ierakstīšanai nepietiek vietas laukā „Saņēmēja nosaukums", ieteicams to turpināt laukā „Saņēmēja adrese"
  • 9 - 12-zīmju nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NMIN), ja saņēmējs ir juridiska persona un KF rezidents
  • saņēmēja konta 20-zīmju numurs
  • pilns saņēmēja bankas nosaukums un adrese (pilsēta)
  • saņēmēja bankas 9-zīmju bankas identifikācijas kods (BIK)
  • saņēmēja bankas korespondentkonta Krievijas Bankā 20-zīmju numurs. Cipars sākas ar 301 un beidzas ar trīs cipariem, kas sakrīt ar trīs pēdējiem BIK cipariem
  • ja saņēmēja konts atrodas saņēmēja bankas filiālē, papildus tiek norādīts korespondentkonta 20-zīmju numurs, kas sākas ar 303
  • precīzs un viennozīmīgi saprotams maksājuma mērķis, piemēram, faktūrrēķina un līguma numurs un datums, PVN apmērs un summa. Ja prece/pakalpojums netiek aplikts ar nodokli, ir jānorāda „bez PVN"
  • valūtas operāciju veida kods (kods VO)

 

Skat. Tabula ar kodiem (VO)

 

Aizpildot maksājuma detaļu laukus, informācija sākas ar operācijas kodu, kas sastāv no apzīmējuma „VO" (valūtas operācija" un (bez atstarpes!) valūtas operācijas ciparu kodu (5 cipari). Piemēram, ВО01010 Оплата за товар по счёту №123 от 12.01.2010, в т. ч. НДС (20%) 1800 руб.00 коп. ir jāpieraksta kā VO0101 OPLATA ZA TOVAR PO ScoTU n123 OT 12.02.2010, V T. c. NDS (20p) 1800 RUB.00 KOP.

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija