GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiNorēķinu konta atvēršana juridiskajai personai Norēķinu konta atvēršana juridiskajai personai – rezidentam

Norēķinu konta atvēršana juridiskai personai – rezidentam

 

Lai atvērtu norēķinu kontu juridiskai personai - rezidentam, Bankai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 

 • Klienta anketa
 • reģistrācijas apliecība (tiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti līdz 2014.gada 17.februārim)
 • spēkā esošie statūti
 • dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja pilnvaras un paraksta tiesības, kā arī pilnvaru termiņu (amatpersonām - protokols, lēmums, rīkojums vai līdzīgs dokuments par iecelšanu vai ievēlēšanu amatā, Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra lēmums par amatpersonas reģistrāciju)
 • dokumenti, kas apliecina Klienta amatpersonas, kam piešķirtas paraksta tiesības, personību (pase)
 • notariāli apstiprināta pilnvara, ja Klientu pārstāv pilnvarota persona, t.i., dokuments, kurā norādīta pilna klienta juridiskā informācija: nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, personas, kuru klients pilnvaro rīkoties viņa vārdā, pases dati un kur ir norādītas pilnvarotajai personai uzdotās darbības. Pilnvarai ir jābūt parakstītai un apzīmogotai ar klienta zīmogu (ja tāds ir)
 • dokuments, kas apliecina Klienta pilnvarotās personas (fiziskas personas) personību, (pase)
 • Klienta formai atbilstošs dalībnieku un akcionāru reģistrs

 

Veidlapas un anketas

 

 • Iesniegums norēķinu konta atvēršanai
 • Klienta - juridiskās personas anketa
 • Klienta pārstāvja karte
 • Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa
 • Patiesā labuma guvēja karte
 • Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Veidlapas konta atvēršanai ir pieejamas šeit!

 

Dokumenti ir jāaizpilda un jāizdrukā parakstīšanai. Parakstu paraugu karte ir jāapliecina Bankas darbiniekam vai notariāli. Nepieciešamības gadījumā tiek aizpildīta pilnvara.

 

Papildus konsultāciju par konta atvēršanas jautājumiem var saņemt, sazinoties ar Bankas informācijas dienestu par tālruni +371 67019393.

 

Norēķinu kontu var atvērt klientu apkalpošanas centros:

 

 • KAC "Elizabete"
 • KAC "Tallinn"
 • KAC "Saulkrasti"
 • KAC "Olaine"
 • KAC "Daugavpils"
 • KAC "Ventspils"
 • Liepājas filiāle

 

Kontakti 


Cenrādis

Norēķinu konta atvēršana fiziskai personai

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija