GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiNorēķinu konta atvēršana juridiskajai personai Norēķinu konta atvēršana juridiskajai personai – nerezidentam

Norēķinu konta atvēršana juridiskai personai – nerezidentam

Lai atvērtu norēķinu kontu, Bankai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

 

Uzņēmumiem, kas reģistrēti Krievijas un citu NVS valstu teritorijā:

 

 • uzņēmuma valsts reģistrācijas apliecība
 • uzņēmuma dibināšanas līgums
 • uzņēmuma statūti
 • dokuments, kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties uzņēmuma interesēs, vai ģenerālpilnvara
 • dokumenti, kas apliecina uzņēmuma beneficiārā īpašnieka īpašumtiesības
 • konta pārvaldnieka pase
 • beneficiāra pases kopija

 

Ārvalstu uzņēmumiem:

 

 • uzņēmuma reģistrācijas apliecība (Certificate of Incorporation) ar Apostilu
 • uzņēmuma statūti un dibināšanas līgums (Memorandum and Articles of Association) ar Apostilu
 • uzņēmuma dibinātāju kopsapulces protokols (Minutes of Meeting of director(s) of...; vai Appointment of Director(s) of...) ar Apostilu
 • ģenerālpilnvara (General Power of Attorney) ar Apostilu
 • dokumenti, kas apliecina uzņēmuma beneficiārā īpašnieka īpašumtiesības
 • konta pārvaldnieka pase
 • beneficiāra pases kopija

 

1. solis: Izdrukājiet, aizpildiet un nosūtiet veidlapas konta atvēršanai

 

 • Iesniegums konta atvēršanai
 • Klienta - juridiskās personas anketa
 • Patiesā labuma guvēja karte
 • Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa
 • Klienta pārstāvja karte
 • Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Dokumentu veidlapas ir pieejamas šeit!

 

Dokumenti ir jāaizpilda un jāizdrukā parakstīšanai. Parakstu paraugu karte ir jāapliecina Bankas darbiniekam vai notariāli. Nepieciešamības gadījumā tiek aizpildīta pilnvara.

 

Konsultāciju var saņemt, vēršoties Klientu - nerezidentu apkalpošanas departamentā vai Bankas ārvalstu pārstāvniecībā.

 

2. solis: Iepriekšējā pārbaude

 

Lai paātrinātu dokumentu apstrādi, Klients tos var pārsūtīt pa faksu +371 67019196 vai e-pastu openaccount@mtbank.eu, norādot kontaktinformāciju atgriezeniskās saites nodrošināšanai. 

 

3. solis: Pārbaude

 

Dokumentu komplekts, kas ietver:

 

 • veidlapas konta atvēršanai (aizpildītas un parakstītas)
 • uzņēmuma statūtu dokumentus (oriģinālu ar Apostilu komplekts vai notariāli apliecinātas kopijas)
 • katra no iesniedzējiem pasu kopijas

 

ir jānosūta pa pastu uz adresi:

 

INDUSTRA BANK
CIS CLIENTS,
ELIZABETES 57
Riga LV-1050
Latvia

 

4. solis: Konta aktivizēšana

 

Ar pirmo pārskaitījumu Klients apmaksā konta atvēršanu saskaņā ar Bankas tarifiem un bankas dokumentu paketes pārsūtīšanas ar starptautiskā kurjerpasta starpniecību izmaksas (aptuveni € 50).

 

Dokumentu pārbaude aizņem aptuveni 5 darba dienas. Pēc dokumentu pārbaudes un maksājuma saņemšanas Klientam tiks nosūtīti līdzekļi attālinātai konta pārvaldīšanai. Datu pārsūtīšanai tiek izmantoti starptautisko kurjerpastu DHL vai TNT pakalpojumi.

 

Konta darbības laikā nepieciešamie dokumenti

 

Bankas pakalpojumu apmaksa 

 

Industra ievēro politikas „Pazīsti savu Klientu" principus un katrā atsevišķā gadījumā patur tiesības pieprasīt no Klientam sniegt papildus informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar norēķinu konta atvēršanu un turpmāko apkalpošanu. Banka arī patur tiesības atteikt konta atvēršanu bez iemeslu paskaidrošanas. Uz dažu valstu nerezidentiem var attiekties Bankas pakalpojumu izmantošanas ierobežojumi.

 

Papildus konsultāciju par konta atvēršanas jautājumiem var saņemt, sazinoties ar Bankas informācijas dienestu par tālruni +371 67019393 vai Klientu - nerezidentu apkalpošanas departamentu.

 

Apmeklējiet Banku Rīgā

 

Banka veic visus nepieciešamos sagatavošanas darbus iepriekš, lai Klients varētu maksimāli ātri apmeklēt Banku un parakstīt visus konta atvēršanai nepieciešamos dokumentus.

 

Bankas darbinieki ar prieku palīdzēs saplānot vizīti uz Rīgu, izvēlēties un rezervēt viesnīcu. Sazinieties ar Klientu - nerezidentu apkalpošanas departamentu.

 

Ja jums ir grūtības ierasties Bankā, tad mūsu darbinieki ir gatavi ierasties pie jums, lai palīdzētu sagatavot dokumentus un apliecināt juridiskos dokumentus.

 


Cenrādis 

Norēķinu konta atvēršana fiziskai personai

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija